Marketing i komunikacja rynkowa

Marketing i komunikacja rynkowa

marketing i komunikacja rynkowa studia

Marketing i komunikacja rynkowa studia - kierunek studiów

Zastanawiałeś się kiedyś jak tworzone są strategie marketingowe i dlaczego jedne z nich odnoszą sukces, a inne kończą się fiaskiem? Na czym polega promocja produktów? Jeżeli chciałbyś zostać specjalistą z zakresie reklamy, masz głowę pełną pomysłów, a dodatkowo świetnie orientujesz się we współczesnym rynku to Marketing i komunikacja rynkowa może być świetnym początkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej w tej dziedzinie!

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Marketing i komunikacja rynkowa? Studia przygotują Cię do skutecznego opracowywania strategii marketingowych, reklam czy kreowania wizerunku marki. Przykładowymi przedmiotami będą: Marketing, Handel i zarządzanie sprzedażą, Badania marketingowe, Zachowania konsumenta, Zarządzanie marketingiem, Podstawy e-marketingu, Podstawy komunikacji rynkowej, Marketing usług, Zarządzanie projektami czy Negocjacje handlowe. Kierunek zatem kształci nie tylko w zakresie wiedzy teoretycznej, ale także umiejętności miękkich, które pozwolą Ci skutecznie rozwiązywać problemy biznesowe.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jak absolwent kierunku Marketing i komunikacja rynkowa? Obecne zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie nieustannie wzrasta. Z tego względu możliwości podjęcia pracy w zawodzie jest naprawdę dużo. Będziesz mógł pracować w działach marketingu, firmach internetowych oraz w instytutach badań rynku, agencjach reklamy i public relations. Jeżeli zatem widzisz siebie w jednej z powyższych profesji to Marketing i komunikacja wizualna może być świetną możliwością przełożenia Twoich zainteresowań na karierę zawodową w tej dziedzinie!


Wiedza, którą zdobędziesz, studiując marketing i komunikację rynkową


Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • nauk o marketingu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa,
  • rozumienia podstawowych pojęć, prawidłowości i problemów marketingu, rozwiązywania problemów marketingu,
  • rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami,
  • rozumienia roli informacji w procesie kierowania; zbierania i przetwarzania informacji, rozumienia roli systemów teleinformatycznych w procesie decyzyjnym i w zarządzaniu,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku marketing i komunikacja rynkowa


Absolwent kierunku marketing i komunikacja rynkowa znajdzie zatrudnienie jako:

  • pracownik w instytutach badań rynku,
  • specjalista do spraw analizy i badań rynku,
  • specjalista do spraw reklamy,
  • pracownik w agencjach reklamy,
  • pracownik public relations.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na marketing i komunikację rynkową, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty: matematyka, geografia, historia, język obcy.

 

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku MARKETING I KOMUNIKACJA RYNKOWA

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Marketing i komunikacja rynkowa

MARKETING I KOMUNIKACJA RYNKOWA - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne i Administracyjne

Komentarze (0)