Materiały współczesnych technologii studia

Materiały współczesnych technologii studia - kierunek studiów

Czym są materiały współczesnych technologii i dlaczego warto studiować ten kierunek? Jest to kierunek, który kształci w zakresie matematyki, fizyki czy chemii. Szkła, polimery, materiały ciekłokrystaliczne, tworzywa metalowe, biomateriały, bioprotezy czy materiały chirurgiczne to materiały, którymi będziesz zajmować się w ramach kierunku Materiały współczesnych technologii. Jeżeli zatem chcesz mieć wpływ na gospodarkę materiałową to na pewno warto wziąć pod uwagę studia na kierunku Materiały współczesnych technologii!

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Materiały współczesnych technologii? Studia kształcą z zakresu wytwarzania, przetwórstwa, właściwości, zastosowań, struktury, projektowania i degradacji materiałów, a także opisu mechanizmów fizycznych i chemicznych mających wpływ na własności materiałów. Przykładowymi przedmiotami są: podstawy techniki komputerowej, zasady programowania strukturalnego, budowa i podstaw właściwości materiałów, podstawy programowania, podstawy mechaniki czy podstawy fizyki. Co więcej, Materiały współczesnych technologii są kierunkiem zamawianym, co oznacza, że istnieje duże zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie, a dodatkowo studenci mogą otrzymać stypendium.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Materiały współczesnych technologii? Wykształcenie, które zdobędziesz na studiach pozwoli Ci na podjęcie pracy w wielu branżach. Będziesz mógł pracować w zakładach przemysłowych, laboratoriach i biurach projektowych, instytutach badawczych, firmach związanych z przemysłem chemicznym, jako kreator nowych technologii, zakładach remontowych, elektrowniach i elektrociepłowniach czy w zakładach energetycznych. Jak widzisz możliwości jest całkiem dużo, więc jeżeli jesteś zainteresowany produkcją oraz wytwarzaniem nowoczesnych materiałów to Materiały współczesnych technologii mogą być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 


Wiedza, którą zdobędziesz, studiując materiały współczesnych technologii


Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • wytwarzania, przetwórstwa, właściwości, zastosowań, struktury, projektowania i degradacji materiałów,
  • porównywania podstawowych własności mechanicznych, technologicznych i eksploatacyjnych materiałów; doboru materiałów inżynierskich do zastosowań technicznych w zależności od struktury, własności warunków użytkowania; doboru procesów technologicznych do wytwarzania i przetwórstwa materiałów; oceny uwarunkowań ekonomicznych stosowania różnych materiałów,
  • pomiaru wielkości fizycznych; analizy zjawisk fizycznych, rozwiązywania zagadnie technicznych w oparciu o prawa fizyki,
  • doboru materiałów inżynierskich, doboru metod kształtowania struktury i własności materiałów do zastosowań technicznych,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku materiały współczesnych technologii


Absolwent kierunku materiały współczesnych technologii znajdzie zatrudnienie w/jako:

  • pracownik w zakładach przemysłowych,
  • pracownik w laboratoriach,
  • pracownik w biurach projektowych,
  • pracownik elektrowni,
  • kreator technologii.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku materiały współczesnych technologii, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: matematyka, biologia, chemia, fizyka z astronomią, informatyka.

 

Gdzie studiować kierunek materiały współczesnych technologii?

MATERIAŁY WSPÓŁCZESNYCH TECHNOLOGII - Szkoły wyższe, uczelnie

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Wydział Chemii


 

autor Marta Matyja

 

Komentarze (0)


KARIERA


KIERUNKI STUDIÓW


STUDIA

studia biologicznestudia biologiczne

UCZELNIE