Nauki ścisłe studia

Nauki ścisłe studia - kierunek studiów


Czy wiesz, co dokładnie znajduje się pod terminem “nauki ścisłe”? Wiele ludzi myśli od razu o matematyce, fizyce, a to tylko wierzchołek tej góry lodowej. Nauki ścisłe bowiem, są naukami, w których dokładnie i drobiazgowo opisuje się i modeluje zjawiska oraz weryfikuje powstałe hipotezy za pomocą doświadczeń i dowodów matematycznych. Do opracowania danych doświadczalnych stosowana jest statystyka. Bardzo ogólnym stwierdzeniem jest to, iż nauki ścisłe to nauki matematyczne i przyrodnicze, nie mniej jednak daje to pewien pogląd na sytuację. Wymieniając szczegółowo była by to matematyka i informatyka oraz fizyka, chemia, biologia, astronomia i geografia. Jeżeli więc Twój umysł zawsze zajmowały sprawy ścisłe, a nie humanistyczne - studia na kierunku nauki ścisłe będą dla Ciebie idealne!

Jako student tego kierunku zostaniesz nauczony w jaki sposób rozwiązywać złożone problemy pod kątem wielu różnych dziedzin, ale też dadzą Ci unikalne możliwości nauki praktycznej, takiej jak profesjonalna obsługa nowoczesnych aparatur pomiarowych oraz komputerów. Ten interdyscyplinarny kierunek możesz studiować na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Co to znaczy, że kierunek ten jest interdyscyplinarny? Że w skoordynowany sposób łączy w sobie wiele różnych dziedzin nauki i ich wzajemnie na siebie wpływające elementy. Po trzech latach tych studiów uzyskasz tytuł licencjata z jednej z oferowanych specjalności, a są to informatyka stosowana i fizykochemia materiałów.

Jako student kierunku nauki ścisłe będziesz uczęszczał na zajęcia z przedmiotów takich jak algebra liniowa z geometrią, fizyka ogólna, chemia ogólna, podstawy informatyki, astronomia, fizyczna i chemiczna pracownia informatyczna, chemia organiczna, chemia fizyczna, rachunek prawdopodobieństwa i statystyka czy pracownia chemii analitycznej.

Absolwent tego kierunku będzie zatem w posiadaniu szerokiej wiedzy z zakresu nauk ścisłych, które umożliwią mu rozwiązywanie rozmaitych problemów w pracy naukowej oraz otworzą drzwi do różnych ścieżek kariery.

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując nauki ścisłe

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • chemii organicznej, fizycznej, analitycznej
 • znajomości fizycznych aspektów występujących w przyrodzie
 • posługiwania się nowoczesną aparaturą badawczą
 • statystyki i rachunku prawdopodobieństwa
 • astronomii
 • biologii
 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku nauki ścisłe

Absolwent kierunku nauki ścisłe znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • korepetytor (nauczyciel prywatny)
 • nauczyciel przedmiotów ścisłych (po ukończeniu kursu pedagogicznego)
 • nauczyciel akademicki (po ukończeniu studiów drugiego stopnia)
 • placówkach laboratoryjnych bądź badawczych
 • służbach ochrony środowiska

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku nauki ścisłe, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język obcy, matematyka.

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku NAUKI ŚCISŁE

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Nauki ścisłe

NAUKI ŚCISŁE - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
   tryb studiów

    Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

    grupa kierunku

     Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

     Nie znaleziono żadnej uczelni

     Komentarze (0)