Ochrona dóbr kultury

Ochrona dóbr kultury studia - kierunek studiów

Czy zastanawiałeś się kiedyś czym tak naprawdę są dobra kulturalne, co kryje się pod tym sformułowaniem? Prawdą jest, że termin ten można rozmaicie interpretować, w zależności od tego, jak dany badacz rozumie pojecie “kultury”. Jeśli zaliczy do dóbr kultury usługi i rzeczy oraz dobra niematerialne, zachowania i zjawiska etyczne uważa on zatem kulturę za całokształt niematerialnego i materialnego dorobku ludzkości. Niektórzy zawężają ten termin tylko w odniesieniu do dzieł sztuki w muzeach czy literatury. Inni zaś dzielą dobra na dobra ludzi wierzących oraz niewierzących, wtedy zaś do dóbr zalicza zjawiska z zakresu postaw, idei, doktryn, czy świadomości ludzkiej. Najprostszą definicją zwrotu “dobra kultury” jest stwierdzenie, że są to wszystkie przedmioty ruchome (np. obrazy czy rzeźby) oraz nieruchome (pola bitewne, cmentarze, i tym podobne) - dawne oraz współczesne, które mają znaczenie dla rozwoju kulturowego i dziedzictwa ze względu na wartości artystyczne, bądź historyczne.

Studia na takim kierunku są zatem idealnym rozwiązaniem rozwojowym i poszerzającym horyzonty oraz dotychczasową wiedzę dla tych, którzy są prawdziwymi pasjonatami historii, sztuki i architektury.

Jako student tego kierunku będziesz przyswajać wiedzę z szerokiego zakresu historii sztuki. Poznasz tajniki polskiej oraz powszechnej ochrony krajobrazu kulturowego, ochrony dziedzictwa kulturowego. Posiądziesz wiedzę z zakresu zabytków i ich konserwacji czy muzealnictwa. W Twoim planie zajęć może zatem znaleźć się historia sztuki powszechnej i polskiej, dokumentacja, filozoficzne i metodologiczne podstawy ochrony dóbr kultury, podstawy konserwatorstwa, muzealnictwa, komunikacja społeczna i komunikacja międzykulturowa.

Absolwent tego kierunku studiów będzie miał szerokie i ciekawe - zgodne z zainteresowaniami - perspektywy pracy w wielu instytucjach o charakterze kulturalnym. Po ukończeniu zaś specjalności nauczycielskiej jest również przygotowany do podjęcia pracy w szkolnictwie.


Wiedza, którą zdobędziesz, studiując ochronę dóbr kultury


Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • historii sztuki polskiej i powszechnej
 • konserwatorstwa
 • zabytkoznawstwa
 • muzealnictwa
 • prawnej ochrony zabytków
 • dokumentacji i rysunku technicznego

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku ochrona dóbr kultury


Absolwent kierunku ochrona dóbr kultury znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • placówkach muzealnych
 • galeriach sztuki
 • konserwatorstwie
 • szkolnictwie
 • domach aukcyjnych
 • fundacjach działającyh na rzecz kultury

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku ochrona dóbr kultury, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, matematyka, fizyka z astronomią, język obcy, geografia, biologia, chemia, historia.

 

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku OCHRONA DÓBR KULTURY

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Ochrona dóbr kultury

OCHRONA DÓBR KULTURY - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Komentarze (0)