Optyka okularowa studia

Optyka okularowa studia - kierunek studiów

Optyka okularowa inaczej znana jest jako optometria. Zapytasz pewnie: a czym to się różni od optyki? Sama optyka jest działem fizyki zajmującym się badaniem natury światła, jego emisją, prawami jakimi się rządzi, jak oddziałuje z materią oraz jak przez owe materie jest pochłaniane. Niegdyś optyka zajmowała się badaniem jedynie światła rejestrowalnego przez oko ludzkie, natomiast wraz z upływem lat i rozwojem technologii bada również promieniowanie elektromagnetyczne - ultrafiolet i podczerwień, które nazywane są światłem niewidzialnym.

Optyka okularowa zaś jest dziedziną wiedzy stosowanej, co znaczy, że zajmuje się samym procesem widzenia oraz jego ochroną, usprawnianiem i rozwojem. Zawód optyka okularowego należy do zawodów wchodzących w skład systemu ochrony zdrowia, a osoba go wykonująca działa w zakresie badania wad wzroku. Do jej obowiązków należy przebadanie wzroku pacjenta, równiez za pomocą specjalnie do tego wyprodukowanej aparatury, dobranie pomocy wzrokowych takich jak okulary, soczewki kontaktowe i tym podobne, oraz - na zlecenie okulisty - może prowadzić rehabilitację układu wzrokowego, która prowadzi do przywrócenia poprawności widzenia.

Jak widzisz, kierunek studiów optyka okularowa, ma ścisły związek z obszarem nauk medycznych, więc aby wstąpić w szeregi jego studentów, powineneś się upewnić, czy rzeczywiście biologia, chemia i fizyka były w szkole Twoimi mocnymi stronami, ponieważ w dużej mierze na tych studiach będziesz miał do czynienia właśnie z tymi naukami.

Jeśli już zdecydujesz się podjąć naukę na tym kierunku studiów możesz być pewien, że w Twoim planie zajęć znajdą się takie przedmioty, które poruszają tematykę taką jak histologia, optyka geometryczna i fizyczna środowiska wzrokowego, podstawy biochemii, farmakologia i mikrobiologia, optyka fizjologiczna, percepcja wzrokowa, badania optometryczne, widzenie obuoczne czy soczewki kontaktowe i wiele, wiele innych. Student uzyska zatem wiedzę z zakresu optyki okularowej, optyki ogólnej, oftalmiki i elementów okulistyki.

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując optykę okularową

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • dobierania i przepisywania soczewek okularowych i kontaktowych
  • projektowania i dobierania opraw okularowych
  • obsługi aparatury specjalistycznej do badania wzroku
  • badania wzroku i wykrywania jego wad u pacjentów
  • przeprowadzania i nadzorowania rehabilitacji wzroku
 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku optyka okularowa

Absolwent kierunku optyka okularowa znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • właściciel swojego salonu optycznego
  • wykonawca pomiarów wad wzrokowych
  • optometrysta
  • pracownik salonu optycznego

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku optyka okularowa, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: matematyka, biologia, chemia, fizyka z astronomią, informatyka, język obcy, język polski.

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku OPTYKA OKULAROWA

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Optyka okularowa

OPTYKA OKULAROWA - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Szczeciński

Kierunek optyka okularowa prowadzony jest przez:

Wydział Matematyczno-Fizyczny

Komentarze (0)