Podstawy nauk technicznych

Podstawy nauk technicznych

Podstawy nauk technicznych studia

Podstawy nauk technicznych studia - kierunek studiów

Szukasz ciekawych studiów z zakresu nauk ścisłych, które kłada nacisk na pogłębienie wiedzy z zakresu fizyki oraz matematyki? Nie są Ci obce zagadnienia analizy matematycznej, algebry, rachunku prawdopodobieństwa oraz metod matematycznych fizyki, a dodatkowo cenisz sobie małe grupy na zajęciach oraz indywidualne podejście do studenta? Jeżeli tak to podstawy nauk technicznych mogą być kierunek, dzięki któremu przełożysz swoje zainteresownia na karierę zawodową w tym zakresie!

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku podstawy nauk technicznych? Studia kształcą w zakresie nauk ścisłych, odnochodząc tym samym od przedmiotów eksperymentalnych, a stawiając na solidne podstawy matmetyczne oraz fizyczne z zakresu analizy matematycznej, algebry, rachunku prawdopodobieństwa oraz metod matematycznych fizyki. Przykładowymi przedmiotami będą: algebra liniowa, analiza matematyczna, informatyka, podstawy systemów operacyjnych, elektryczność, równania różniczkowe czy fizyka oraz optyka. Zdobyta wiedza pozwoli Ci na dokonywanie analizy, opisu matematycznego i modelowania numerycznego zjawisk fizycznych oraz procesów technicznych. Interdyscyplinarny charakter studiów sprawi, że powinieneś znaleźć ciekawą pracę w zawodzie.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku podstawy nauk technicznych? Studia mają charakter interdyscyplinarny, co da Ci możliwość pracy w firmach innowacyjnych oraz w laboratoriach przemysłowych na stanowiskach wymagających rozwiązywania problemów o charakterze interdyscyplinarnym. Kierunek wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu rynku na absolwentów studiów inżynierskich bardzo dobrze wykształconych w zakresie podstaw matematycznych, fizycznych i nauk technicznych. Jeżeli zatem chcesz rozwijać swoje umiejętności w tym zakresie to podstawy nauk technicznych mogą być świetnym początkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej w tym zakresie!

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując podstawy nauk technicznych

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • programowania w wybranym języku oraz stosowania podstawowych pakietów oprogramowania,
 • podstaw fizyki, obejmującą mechanikę, termodynamikę, elektryczność i magnetyzm, optykę, fizykę atomu i cząsteczki, fizykę ciała stałego, fizykę jądra atomowego i cząstek elementarnych,
 • matematyki wyższej, obejmującą algebrę, analizę, probabilistykę, statystykę i metody numeryczne, w stopniu umożliwiającym wykorzystanie do podstawowego opisu, zrozumienia i modelowania zjawisk fizycznych i niektórych procesów technicznych,
 • przygotowywania prac i opracowań pisemnych oraz wystąpień ustnych, w języku polskim oraz wybranym języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu kierunku studiów oraz pokrewnych dziedzin i dyscyplin nauki,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.
 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku podstawy nauk technicznych

Absolwent kierunku podstawy nauk technicznych znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik w firmach innowacyjnych,
 • pracownik biur projektowych,
 • pracownik w laboratoriach przemysłowych na stanowiskach wymagających rozwiązywania problemów o charakterze interdyscyplinarnym.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku podstawy nauk technicznych, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: matematyka, chemia, fizyka z astronomią, język polski, język obcy. 

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku PODSTAWY NAUK TECHNICZNYCH

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Podstawy nauk technicznych

PODSTAWY NAUK TECHNICZNYCH - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
   tryb studiów

    Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

    grupa kierunku

     Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

     Nie znaleziono żadnej uczelni

     Zobacz inne kierunki Inżynieryjno-techniczne

     Komentarze (0)