Stosowane nauki społeczne

Stosowane nauki społeczne

Stosowane nauki społeczne studia

Stosowane nauki społeczne studia - kierunek studiów

Pojęcie nauk społecznych jest bardzo szerokie, ponieważ zawiera w sobie wszystkie dziedziny i nauki, których istotą jest badanie społeczeństwa, w którym żyjemy, jego struktury, dzieje, kulturę oraz prawa. Możemy zaliczyć do nich antropologię, ekonomię, etnografię, goegrafię, historię, pedagogikę, politologię, prawo, religioznawstwo, socjologię, stosunki międzynarodowe, cybernetykę społeczną, studia nad obronnością i jeszcze parę innych. Natomiast definicja nauk stosowanych odnosi się do zgromadzonej wiedzy, dzięki której jest możliwe rozwiązywanie określonych problemów - zgodnie z ich nazwą, znajduję swoje zastosowanie w praktyce. Studia na kierunku stosowane nauki społeczne są nastawione na przekazywanie studentom wiedzy, którą można wykorzystać w praktyce, do diagnozowania, analizowania i rozwiązywania rozmaitych konfliktów i problemów społecznych. Ich program zapewnia zaplecze teoretyczne, ale kładzie nacisk na pracę w praktyce. Jeżeli zatem jesteś osobą żywo zainteresowaną tematyką społeczeństwa i chciałbyś móc wywierać na nie wpływ i rozwiązywać jego problemy - kierunek studiów stosowane nauki społeczne czeka na Ciebie!

Jest to kierunek interdyscyplinarny, zatem możesz się spodziewać, że zobaczysz w swoim planie zajęć takie przedmioty jak antropologia kulturowa, statystyka czy technologie informacyjne i komunikacyjne obok siebie. Oprócz nicz będa również podstawy socjologii, psychologia ogólna, wprowadzenie do filozofii, ekonomia, a życie społeczne; metody badań społecznych, polityka społeczna z elementami demografii, socjologia rodziny, współczesne teorie socjologiczne czy etyczne problemy zawodu socjologa. Wiadomości teoretyczne, które zdobędziesz na wykładach i ćwiczeniach, będziesz miał możliwość przetestować na obowiązkowych do odbycia praktykach oraz stażach.

Jako absolwent tego kierunku będziesz potrafił wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce, która będzie polegała na przykład na projektowaniu oraz przeprowadzaniu badań socjologicznych czy kampanii społecznych.


Wiedza, którą zdobędziesz, studiując stosowane nauki społeczne


Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozwiązywania problemów w zakresie komunikacji interpersonalnej
 • tworzenia strategii rozwiązywania problemów społecznych
 • analizy i diagnozy problemów społecznych
 • kierowania zespołami i ich pracą
 • ogólnospołecznym

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku stosowane nauki społeczne


Absolwent kierunku stosowane nauki społeczne znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • ośrodkach badania opinii publicznej
 • Agencjach badania rynku
 • firmach konsultingowych
 • agencjach reklamowych
 • ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych
 • ośrodkach analiz statystycznych

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku stosowane nauki społeczne, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: matematyka, informatyka.

 

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku STOSOWANE NAUKI SPOŁECZNE

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Stosowane nauki społeczne

STOSOWANE NAUKI SPOŁECZNE - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
   tryb studiów

    Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

    grupa kierunku

     Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

     Nie znaleziono żadnej uczelni

     Zobacz inne kierunki Psychologiczne i społeczne

     Komentarze (0)