Wiedza o teatrze studia

Wiedza o teatrze studia - kierunek studiów

Teatr jest dziedziną sztuki, która ma imponująco długi rodowód. Wszystko zaczęło się w starożytnej Grecji w 534 roku przed naszą erą podczas pierwszych Wielkich Dionozji - święta na cześć greckiego boga Dionizosa. Jeśli jesteś miłośnikiem teatru, zapewne nie trzeba Ci tego tłumaczyć - pewnie dlatego właśnie znalazłeś się tutaj. Bez wątpienia kierunek studiów wiedza o teatrze należy zaliczyć do kategorii studiów humanistycznych i artystycznych. Oznacza to, że już na starcie musisz odznaczać się choćby podstawową wiedzę z zakresu takich dziedzin jak historia teatru, historia sztuki, ale i historia ogólna, ponieważ niejednokrotnie teatr czerpał z wydarzeń aktualnych i historycznych. Wiąże się to również ze znajomością historii literatury i literatury samej w sobie - również współczesnej oraz jej trendów. Jeżeli tematyka ta nie jest Ci obca, a wręcz bardzo dobrze się w niej odnajdujesz, o teatrze mówisz z pasją oraz aktywnie uczestniczysz w jego życiu - nie tylko jako widz - możesz być pewien, że kierunek studiów wiedza o teatrze spełni Twoje oczekiwania i nakarmi Twój artystyczny i teoretyczny głód teatru.

Wiedzę o teatrze i kierunki pokrewne możesz studiować na wielu uczelniach w Polsce. Należy zatem pamiętać, że programy studiów będą się od siebie różnić, jednak standardy kształcenia przewidziane przez Ministerstwo wszędzie są takie same, co oznacza, że wszędzie powinna być przekazana ta sama wiedza, niekoniecznie w tej samej formie.

Jako student tego kierunku możesz spodziewać się w swoim planie zajęć przedmitów z takiego zakresu zagadnień jak historia dramatu i teatru powszechnego, historia teatru i dramatu polskiego, teatr i dramat współczesny, artystyczne teorie teatru, filozofia, historia, historia literatury, historia sztuk, warsztat teatrologa, krytyka teatralna, wiedza o kulturze czy zarządzanie kulturą.

Nie wolno również zapominać o tym, że studiując wiedzę o teatrze sama teoria nie jest wystarczająca, więc możesz być pewien, że spotkasz się z szeregiem różnorakich zajęć praktycznych przewidzianych przez uczelnię, którą wybierzesz.

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując wiedzę o teatrze

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • opisu spektakli
 • przygotowania recenzji teatralnej
 • wykorzystywania wiedzy z zakresu marketingu i zarządzania w zarządzaniu instytucjami kultury
 • polityki kulturalnej
 • światowych i polskich doktryn teatralnych
 • aktualnych wydarzeń teatralnych i kulturalnych
 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku wiedza o teatrze

Absolwent kierunku wiedza o teatrze znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • instytucjach kultury
 • teatrach
 • magazynach i czasopismach specjalistycznych
 • wydawictwach
 • szkolnictwie
 • muzeach  
 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku wiedza o teatrze, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język obcy, historia, język polski, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie. 

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku WIEDZA O TEATRZE

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Wiedza o teatrze

WIEDZA O TEATRZE - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zobacz inne kierunki Artystyczne

Komentarze (0)