Zaawansowane materiały i nanotechnologia

Zaawansowane materiały i nanotechnologia

Zaawansowane materiały i nanotechnologia studia

Zaawansowane materiały i nanotechnologia studia - kierunek studiów

Nowoczesna technologia i jej ciągły rozwój to jest coś, co interesuje Cię najbardziej? Chciałbyś zgłębić stale poszerzającą się wiedzę z tego zakresu? A w przyszłości związać się zawodowo z tą dziedziną przemysłu, która wykorzystuje materiały nowej generacji jak nanomateriały, biomateriały, materiały fotoniczne, zaawansowane materiały dla współczesnej elektroniki i optoelektroniki? Jeśli w dodatku jesteś osobą charakteryzującą się umysłem ścisłym, której matematyka, ani fizyka, ani chemia czy informatyka nie są obce - prawdopodobnie znalazłeś idealny kierunek studiów dla siebie - zaawansowane materiały i nanotechnologia.

Studia na kierunku zaawansowane materiały i nanotechnologia umożliwiają zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności z zakresu fizyki, chemii na poziomie kwantowym, nauki o materiałach i podstaw nanotechnologii. W szczególności dotyczy to przewidywania właściwości szerokiego zakresu zaawansowanych materiałów na poziomie makro- i mikroskopowym oraz w pełni świadomego i krytycznego prowadzenia podstawowych i stosowanych badań przy użyciu nowoczesnych narzędzi i technologii.

Jako student tego kierunku w planie swoich zajęć znajdziesz takie przedmioty jak podstawy fizyki - mechanika, analiza matematyczna, chemia nieorganiczna, podstawy informatyki, zajęcia wyrównawcze z fizyki, chemii i matematyki; statystyczne metody opracowania pomiarów, podstawy fizyki: termodynamika, elementy chemii analistycznej i chemometrii, algebra z geometrią, podstawy informatyki, matematyka w fizyce, wyrównawcze zajęcia laboratoryjne z fizyki, podstawy zarządzania i ochrona własności, chemia fizyczna, chemia ciała stałego, elektronika, wstęp do nauki o materiałach i nanotechnologii, równowagi fazowe, mechanika kwantowa, chemia organiczna z elementami biochemii, krystalografia i rentgenografia, pracownia badań materiałów, podstawy fizyki fazy skondensowanej, chemia kwantowa, polimery naturalne i syntetyczne, komputerowe modelowanie materiałów, elementy fizyki statystycznej, podstawy metaloznawstwa oraz wiele, wiele innych podobnych i bardziej zaawansowanych przedmiotów, rozwijających Twoją specjalistyczną wiedzę.

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując zaawansowane materiały i nanotechnologia

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • syntezy i właściwości nanostruktur
 • metod badania materiałów
 • zastosowania nanotechnologii w przemyśle, biologii i medycynie
 • ceramiki i kompozytów
 • funkcjonalności nowych materiałów
 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku zaawansowane materiały i nanotechnologia

Absolwent kierunku zaawansowane materiały i nanotechnologia znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • ośrodkach i instytutach badawczych
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych
 • szkolnictwie
 • przemyśle farmaceutycznym, chemicznym czy elektronicznym
 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku zaawansowane materiały i nanotechnologia, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: matematyka, biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka. 

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku ZAAWANSOWANE MATERIAŁY I NANOTECHNOLOGIA

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Zaawansowane materiały i nanotechnologia

ZAAWANSOWANE MATERIAŁY I NANOTECHNOLOGIA - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
   tryb studiów

    Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

    grupa kierunku

     Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

     Nie znaleziono żadnej uczelni

     Zobacz inne kierunki Inżynieryjno-techniczne

     Komentarze (0)