Platne praktyki w B/S/H w Łodzi

Firma: B/S/H

Praktykant w Dziale Produkcji

ZADANIA: Oferujemy praktykę w Dziale Produkcji Pralek.

Do zadań Praktykanta należeć będzie:

 • udział w modernizacjach maszyn,
 • praca z planami konserwacji,
 • wykonywanie rysunków technicznych w programie AutoCad,
 • wspieranie działu w realizacji bieżących zadań.

Praktykant nauczy się:

 • zasad działania TPM dla utrzymania ruchu,
 • tworzenia i nadzorowania planów konserwacji,
 • obsługi modułu MP w systemie SAP,
 • podstaw wdrażania modyfikacji dla maszyn,
 • obsługi ramienia pomiarowego Faro,

Praktyka trwać będzie minimum sześć miesięcy (istnieje możliwość przedłużenia), co najmniej 24 h w tygodniu. W czasie jej trwania praktykant będzie miał możliwość pracy w międzynarodowym koncernie, zastosowania w praktyce wiedzy zdobytej na uczelni, zdobycia doświadczenia. Praktyki są płatne.

IDEALNY KANDYDAT: To student Politechniki, mile widziane studia zaoczne, na kierunkach związanych z projektowaniem maszyn i urządzeń dla przemysłu.

Istotna jest dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Power Point. Poszukliwana jest osoba z dobrą znajomością rysunku technicznego, dyspozycyjna, ze zdolnością analitycznego myślenia. Znajomość programu AutoCad będzie dodatkowym atutem. Wymagane jest porozumienie z uczelni o skierowaniu na praktykę.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 2015-02-28.

W celu zgłoszenia swojej kandydatury proszę zarejestrować się w systemie talent finder, na stronie:

http://www.bsh-group.pl, zakładka praca i kariera.

 


 

Praktykant w Dziale Produkcji w Sekcji Utrzymania Ruchu

ZADANIA: Oferujemy praktykę w Dziale Produkcji w Sekcji Utrzymania Ruchu.

Do zadań Praktykanta będzie należeć:

 • udział w pracach serwisowych,
 • udział w przeglądach, remontach i przyzbrojeniach maszyn,
 • udział w projektach TPM,
 • wspieranie działu w realizacji bieżących działań.

Praktykant:

 • nauczy się organizacji pracy w dziale produkcji, w szczególności w sekcji utrzymania ruchu,
 • zwiększy swoją wiedzę z zakresu zadaniowego automatyka lub/i elektryka.

Praktyka trwać będzie minimum sześć miesięcy (istnieje możliwość przedłużenia), co najmniej 24 h w tygodniu. W czasie jej trwania praktykant będzie miał możliwość pracy w międzynarodowym koncernie, zastosowania w praktyce wiedzy zdobytej na uczelni, zdobycia doświadczenia. Praktyki są płatne.

IDEALNY KANDYDAT: To student Politechniki, mile widziane studia zaoczne, na kierunku: Mechatronika lub Automatyka i Robotyka.

Szukamy osoby:

 • otwartej na wyzwania w sekcji utrzymania ruchu,
 • posiadającej uprawnienia SEP.

Wymagana komunikatywna znajomość języka angielskiego. To osoba dokładna, obowiązkowa oraz posiadająca łatwość nawiązywania kontaktów. Wymagane jest porozumienie z uczelni o skierowaniu na praktykę

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 2015-03-04.

W celu zgłoszenia swojej kandydatury proszę zarejestrować się w systemie talent finder, na stronie:

http://www.bsh-group.pl, zakładka praca i kariera.

 


 

Praktykant w Dziale Administracji Obiektów Budowlanych

ZADANIA: Oferujemy praktykę w Dziale Administracji Obiektów Budowlanych.

Do zadań Praktykanta należeć będzie:

 • pomoc w pracy komórki pocztowej,
 • orządkowanie dokumentacji,
 • aktualizowanie oraz tworzenie dokumentacji w programie Autocad,
 • wspieranie administratora obiektów budowlanych w realizacji bieżących działań.

Praktykant:

 • zapozna się z pracą biurową,
 • udoskonali umiejętności w programie Autocad,
 • dowie się jak obsługiwać klienta wewnętrznego oraz zewnętrznego.

Praktyka trwać będzie minimum sześć miesięcy (istnieje możliwość przedłużenia), co najmniej 24 h w tygodniu. W czasie jej trwania praktykant będzie miał możliwość pracy w międzynarodowym koncernie, zastosowania w praktyce wiedzy zdobytej na uczelni, zdobycia doświadczenia. Praktyki są płatne.

IDEALNY KANDYDAT: To student Politechniki, mile widziane studia zaoczne, na kierunkach elektrycznych. Wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego. Znajomość programu Autocad oraz języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem.

To osoba dokładna, obowiązkowa oraz posiadająca łatwość nawiązywania kontaktów. Wymagane jest porozumienie z uczelni o skierowaniu na praktykę

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 2015-03-04.

W celu zgłoszenia swojej kandydatury proszę zarejestrować się w systemie talent finder, na stronie:

http://www.bsh-group.pl, zakładka praca i kariera.

 


 

Praktykant w Dziale Zakupów

ZADANIA: Oferujemy praktykę w Dziale Zakupów.

Praktykant nauczy się:

 • procesów zakupowych
 • obsługi SAP
 • sztuki negocjacji

Do zadań Praktykanta należeć będzie wspieranie sekcji w realizacji bieżących działań - przygotowanie prezentacji, raportów i wysyłanie zapytań ofertowych do dostawców.

Praktyka trwać będzie minimum sześć miesięcy, minumum 24 godziny tygodniowo. W czasie jej trwania Praktykany będzie miał możliwość pracy w międzynarodowym koncernie, zastosowania w praktyce wiedzy zdobytej na uczelni, zdobycia praktycznego doświadczenia. Praktyki są płatne.

IDEALNY KANDYDAT: To student ostatniego lub przedostatniego roku Politechniki lub Uniwersytetu (mile widziane kierunki ekonomiczne). Posługujący się BIEGLE językiem angielskim, znający pakiet MS Office. Znajomość języka niemieckiego i SAP będzie dodatkowym atutem. Wymagane jest porozumienie z uczelni o skierowaniu na praktykę.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 2014-03-04

W celu zgłoszenia swojej kandydatury proszę zarejestrować się w systemie talent finder, na stronie:

http://www.bsh-group.pl, zakładka praca i kariera.

{matura_kierunki}

Komentarze (0)