Gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych

Gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych

Gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych studia - kierunek studiów

Ochrona środowiska to obecnie temat, który nie schodzi z ust specjalistów największych gałęzi gospodarki. Dlatego też rośnie potrzeba wykształcenia osób, które będą w stanie zagospodarować tereny, które są zagrożone zanieczyszczeniem lub zostały zdegradowane. Dzięki kierunkowi Gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych będziesz mógł przyczynić się do ochrony środowiska!

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych? Studia kształcą w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, rolniczych i technicznych. Dodatkowo student tego kierunku zdobędzie wiedzę specjalistyczną z zakresu inżynierii środowiska, dotyczącą gospodarki odpadami i rekultywacji terenów zdegradowanych. Twoim zadaniem będzie także analiza wpływu człowieka na środowisko. Poprawisz także swoje umiejętności korzystania z regulacji prawnych i ekonomicznych w działalności gospodarczej, edukacyjnej, badawczej oraz zarządzania środowiskiem. Możliwości jest dużo i każdy znajdzie coś, co odpowiada jego zainteresowaniom w tej dziedzinie.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent? Ukończone studia dadzą Ci możliwość w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, a zwłaszcza w wydziałach ochrony środowiska, w instytucjach i agencjach Unii Europejskiej, w przedsiębiorstwach wytwarzających odpady, w zakładach gospodarki komunalnej czy w firmach projektowych, zarządzających i realizujących przedsięwzięcia rekultywacyjne. Jeżeli zatem widzisz siebie w jednej z wyżej wymienionych profesji to warto wziąć pod uwagę ten kierunek studiów!


Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Gospodarkę odpadami i rekultywację terenów zdegradowanych


Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • biologii, ochrony roślin, mikrobiologii, gleboznawstwa, odpadów komunalnych, odpadów przemysłowych,
 • technologii unieszkodliwiania odpadów, kształtowania terenów zieleni, uprawy roślin, mechaniki budowli ziemnych,
 • rekultywacji gruntów glebowych i bezglebowych, monitoringu i bioindykacji środowiska,
 • inżynierii środowiska, dotyczącą gospodarki odpadami i rekultywacji terenów zdegradowanych,
 • języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych


Absolwent kierunku Gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • pracownik w laboratoriach badawczych i kontrolnych,
 • pracownik w biurach projektowych,
 • pracownik w instytucjach i przedsiębiorstwach odpowiedzialnych za ochronę i kształtowanie środowiska,
 • pracownik w instytutach naukowo-badawczych,
 • pracownik w przemyśle i rolnictwie. 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunek Gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, język obcy, matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka z astronomią, geografia, historia, informatyka

 

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych

GOSPODARKA ODPADAMI I REKULTYWACJA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
   tryb studiów

    Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

    grupa kierunku

     Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

     Nie znaleziono żadnej uczelni

     Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

     Komentarze (0)