Technika w Łodzi

Technika w Łodzi

Technika Łódź

Wybierając szkołę ponadgimnazjalną w Łodzi możesz spotkać się z niemałymi trudnościami – do rozważenia masz bowiem 18 techników i szkół zawodowych! Jednak spokojnie - od przybytku głowa nie boli, a im więcej możliwości, tym większa szansa na wybranie szkoły najlepiej odpowiadającej Twoim oczekiwaniom.
Technikum nr 10 w ZSP nr 10 im. Jana Szczepanika, słynące z kształcenia przyszłych elektroników, to z kolei najlepsze technikum w Łodzi. Technikum nr 4 to popularny gastronomik, a technikum nr 9 jest chętnie wybierane między innymi przez kandydatów na informatyków. Jednak różnorodnych zawodów, w których kształcą łódzkie technika, jest o wiele więcej. Fotograf mody, leśnik, drukarz, mechatronik, mechanik motocyklowy, hodowca koni, architekt krajobrazu czy optyk, to tylko niektóre z zawodów, w których możesz zdobyć tytuł technika, wybierając jedną z łódzkich szkół zawodowych. Wybór należy do Ciebie!

Technika Łódź

 

Technika Łódź

Profile klas języki adres dzielnica link

Zespoł Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Władysława Grabskiego

 
 • Technik hotelarstwa - rozszerzona geografia, j. angielski
 • Technik obsługi turystycznej - rozszerzona geografia, j. angielski
 • Technik ekonomista - rozszerzona matematyka, geografia
 • Technik eksploatacji portów i terminali - rozszerzony j. angielski, matematyka

 

 • angielski,
 • niemiecki,
 • francuski
  ul. Drewnowska 171
  91-008 Łódź
  (42) 654 00 05
  zsethsekretariat@wp.pl
Polesie

Zespół Szkół Ekonomii i Usług im. Natalii Gąsiorowskiej

 
 • Klasa 1A TE - technik ekonomista
 • Klasa 1B TL - techink logistyk
 • Klasa 1C TOR - technik organizacji reklamy
 • Klasa 1 D TOT - technik obsługi turystycznej
 • Przedmioty rozszerzone: geografia, j. angielski, matematyka

 

 • angielski,
 • angielski zawodowy,
 • niemiecki,
 • niemiecki zawodowy
  ul. Astronautów 19
  93-533 Łódź
  (42) 681 49 77
  zsp2lodz@op.pl
Górna

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 

 
 • Technik logistyk - rozszerzona matematyka, geografia
 • Technik urządzeń sanitarnych - rozszerzona matematyka, fizyka
 • Technik gazownictwa - rozszerzona matematyka, fizyka
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - rozszerzona matematyka, fizyka
 • angielski,
 • angielski zawodowy,
 • niemiecki,
 • niemiecki zawodowy
  ul. Kilińskiego 159/163
  90-315 Łódź
  (42) 674 02 75
  zsp3@szkoly.lodz.pl 
  poczta@zsp3lodz.pl 
Śródmieście

Zespół Szkół Gastronomicznych im. I Armii Wojska Polskiego

 
 • Klasa 1a - technik żywienia i usług gastronomicznych - rozszerzona matematyka, biologia
 • Klasa 1 b, c - technik żywienia i usług gastronomicznych - rozszerzona biologia, wos
 • Klasa 1 d, e, f - technik żywienia i usług gastronomicznych - rozszerzona geografia, j. angielski
 • angielski, 
 • angielski zawodowy,
 • francuski,
 • francuski zawodowy
  ul. Sienkiewicza 88
  90-357 Łódź
  (42) 636 75 44l
Śródmieście

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. króla Bolesława Chrobrego

 
 • Technik handlowiec
 • Technik ekonomista
 • Technik transportu kolejowego
 • Technik dróg i mostów kolejowych
 • Sprzedawca
 • angielski,
 • angielski zawodowy,
 • niemiecki,
 • niemiecki zawodowy
  ul. Drewnowska 88
  91-008 Łódź
  (42) 654 27 75
  sekretariat@zsp5lodz.pl
Bałuty

Zespoł Szkół Przemysłu Spożywczego im. Powstańców Wielkopolskich

 
 • Technik technologii żywności - przedmioty ogólnokształcące
 • Cukiernik - przedmioty zawodowe związane z techniką i technologią produkcji cukierniczej
 • Piekarz - przedmioty zawodowe związane z techniką i technologią produkcji piekarskiej
 • Wędiniarz - przedmioty zawodowe związane z techniką i technologią produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych
 • Operator maszyn i urządzeń - przedmioty zawodowe związane z techniką i technologią produkcji wyrobów spożywczych
 • angielski,
 • angielski zawodowy,
 • niemiecki,
 • neimiecki zawodowy
  ul. Franciszkańska 137
  91-845 Łódź
  (42) 655 10 40
 
Bałuty

Zespół Szkół Samochodowych

 
 • Klasa 1a,b,c - technik pojazdów samochodowych - przedioty zawodowe ogólnotechniniczne i typowo samochodowe
 • Klasa 1d - technik mechatronik pojazdów samochodowych - m.in. umiejętności z zakresu komputerowego wspomagania diagnostyki elektronicznych układów w pojazdach samochodowych
 • Klasa 1m - technik mechatronik - przedmioty zawodowe ogólnotechniczne i mechatroniczne
 • Klasa 1mz/ez - mechanik pojazdów samochodowych/elektromechanik pojazdów samchodowych - m.in. podstawy konstrukcji maszyn, podstawy elektrotechniki i elektroniki,
 • Klasa 1bz/lz - blacharz samochodowy/lakiernik - przygotowanie powierzchni do naniesienia powłok lakierniczych i ich nanoszenie, wykonania renowacji powierzchni lakierowanej
 • angielski,
 • niemiecki
  ul. Prożka 3/5
  91-335 Łódź
  (42) 651 24 62
  (42) 651 54 86
  sekretariat@zss-lodz.pl
Bałuty

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej

 
 • Techink elektronik - m.in. instalowanie oraz konserwowanie urządzeń elektronicznych
 • Technik elektryk - m.in. montowanie i uruchamianie maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej
 • Technik energetyk - m.in. wykonywanie konserwacji, przeglądów i napraw instalacji i urządzeń energetycznych
 • Technik informatyk - m.in. montowanie oraz eksploatacja komputera i urządzeń peryferyjnych
 • Technik mechatronik - m.in. montowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
 • Elektryk - miejętność montażu i naprawy maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
 • angielski,
 • niemiecki
  al. Politechniki 38,
  93-590 Łódź
  (42) 684 39 75
  info@zsp9.pl
Górna

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 im. Jana Szczepanika

 
 • Oddział Te - technik elektronik - rozszerzona matematyka, fizyka
 • Oddział Tm - technik mechatronik - rozszerzona matematyka, fizyka
 • Oddział Ta, Tb - technik informatyk - rozszerzona matematyka, fizyka
 • Oddział Tt - technik teleinformatyk - rozszerzona matematyka, fizyka

 

 • angielski,
 • niemiecki,
 • francuski
  ul. Strykowska 10/18 
  91-725 Łódź
  (42) 652 25 89   elektronik@elektronik.lodz.pl
Bałuty

Zespół Szkół Przemysłu Mody im. Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty

 
 • Technik technologii odzieży - m.in. wykonywanie usług krawieckich
 • Fototechnik (fotograf mody) - m.in. rejestracja i obróbka obrazu
 • Technik cyfrowych procesów graficznych - m.in. wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych
 • Krawiec -  wykonywanie usług krawieckich

 

 • angielski,
 • niemiecki
  ul. Naruszewicza 35
  93-161 Łódź
  (42) 643 35 19
  zspm@zspm.net 
Górna

Zespół Szkół Geodezyjno - Technicznych im. Sybiraków

 
 • Technik informatyk - m.in. tworzenie grafiki komputerowej
 • Technik geolog - m.in. badania geologiczne skał
 • Technik geodeta - m.in. wykonywaie pomiarów geodezyjnych
 • Technik leśnik - m.in. hodowla i ochrona lasów
 • angielski,
 • niemiecki,
 • rosyjski
  ul. Skrzydlata 15,
  91-503 Łódź
  (42) 659 82 22
  szkola@zsbg.org
Bałuty

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 im dr. Stefana Kopcińskiego

 
 • Technik budownictwa - m.in. wykonywanie robót budowlanych
 • Technik ochrony środowiska - m.in. monitorowanie poziomu zanieczyszczeń powietrza, wód i gleby
 • Technik technologii drewna - m.in. wykonywanie wyrobów z drewna i  tworzyw drzewnych
 • Technik renowacji elementów architektury - m.in. wykonywanie oraz renowacja sztukatorskich i kamieniarskich elementów architektury
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - m.in. organizowanie montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Dekarz - m.in. wykonywanie pokryć dachowych i obróbek dekarskich
 • Monter zabudowy i robót wykńczeniowych w budownictwie - m.in. montowanie systemów suchej zabudowy
 • Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych - m.in. wykonywanie robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych
 • Murarz-tynkarz - m.in. wykonywanie zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych
 • Stolarz - m.in. wykonywanie wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych
 • angielski,
 • niemiecki
  ul. Kopcińskiego 5/11
  90-242 Łódź
  (42) 678 19 20
  zsp15@zsp15.ldi.pl
Śródmieście

Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 
 • Technik informatyk - rozszerzona matematyka, fizyka
 • Technik mechanik - rozszerzona matematyka, fizyka
 • Techik mechatronik - rozszerzona matematyka, fizyka
 • Operator obrabiarek skrawających
 • Mechanik-monter maszyn i urządzeń
 • angielski,
 • niemiecki
  al. Politechniki 37
  93-502 Łódź
  (42) 648 71 12
  szkola.lodz@zst-i.pl
Górna

Zespół Szkół Poligraficznych im.  Mikołaja Reja

 • Technik procesów drukowania - m.in. sporządzanie form drukowych]
 • Technik cyfrowych procesów graficznych - m.in. przygotowywanie publikacji i prac graficznych do drukowania
 • Technik organizacji reklamy - m.in. prowadzenie kampanii reklamowej,
 • Drukarz
 • Introligator
 • angielski,
 • niemiecki
  ul. Edwarda 41
  92-229 Łódź
  (42) 678 82 65
  dyrektor@poligrafik-lodz.pl
  sekretariat@poligrafik-      lodz.pl
Widzew

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 im. Karola Wojtyły

 
 • Technik analityk - m.in. wykonywanie badań analitycznych
 • Technik spedytor - m.in. obsługa klientów i kontrahentów
 • Fototechnik - rejestracja i obróbka obrazu
 • Technik informatyk - m.in. montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
 • Technik logistyk - m.in. organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
 • Techink weterynarii - m.in. prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt
 • Technik włókiennik - m.in. wytwarzanie wyrobów włókienniczych
 • Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych - m.in. wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobó włókienniczych
 • Fotograf
 • angielski,
 • niemiecki
  ul. Żeromskiego 115
  90-542 Łódź
  (42) 637 72 78
  sekretariat@zsp19.lodz.pl
Polesie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

 
 • Technik elektryk - m.in. podstawy elektrotechniki i elektroniki
 • Technik informatyk - m.in. systemy operacyjne
 • Technik mechanik - m.in. rysunek techniczny, mechanika techniczna
 • Technik mechatronik - m.in. technologia i konstrukcje mechatroniczne
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - m.in. podstawy energetyki
 • Elektromechanik - m.in. podstawy elektrotechniki i elektroniki
 • Monter elektronik - m.in. technologia i materiałoznawstwo elektryczne
 • Monter mechatronik - m.in. technologie i konstrukcje mechatroniczne
 
 
 • angielski,
 • niemiecki
  ul. Warecka 41
  91-212 Łódź
  (42) 652 18 60
  (42) 652 99 16 
  szkola@warecka.edu.pl
Bałuty

Zespół Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego

 
 • Technik usług fryzjerskich - wykonywanie zabiegów fryzjerskich, projektowanie fryzur
 • Technik architektury krajobrazu - projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu, organizacja prac związanych z budową oraz konstrukcją obiektów małej architektury krajobrazu
 • Technik ogrodnik - zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych, planowanie i organizacja prac ogrodniczych
 • Technik optyk - montaż i naprawa elementów i układów  optycznych, wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych
 • Technik hodowca koni
 • Sprzedawca - prowadzenie sprzedaży
 • Ogrodnik - zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
 • Fryzjer - wykonywanie zabiegów fryzjerskich
 • angielski
  ul. Żubardzka 2
  91-022 Łódź
  (42) 651 78 98 
  zsp21@szkoly.lodz.pl
Bałuty

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22

 
 • Technik pojazdów samochodowych - rozszerzona matematyka lub chemia
 • Technik mechatronik - rozszerzona matematyka lub chemia
 • Mechanik motocyklowy
 • Monter mechatronik
 • Elektromchanik pojazdów samochodowych
 • Blacharz samochodowy
 • angielski,
 • francuski,
 • niemiecki
  ul. Przybyszewskiego 73/75
  93-126 Łódź
  (42) 681 13 83
  (42) 681 14 22
  zspnr22@wp.pl
Górna
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zobacz także:

Licea w Łodzi

 

przedmioty rozszerzone
języki
profile klas - przedmioty rozszerzone języki adres patronat

Niestety, nic nie znaleziono

Komentarze (0)