Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna z arteterapią

Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna z arteterapią

Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna z arteterapią studia - kierunek studiów

By ocenić pozytywny wpływ sztuki na rozwój dziecka, nie trzeba szukać daleko: w pierwszej kolejności warto obejrzeć się przez ramię w stronę własnego dzieciństwa, wypełnionego godzinami spędzonymi nad blokami rysunkowymi, pęczniejącymi od dzieł na miarę wieku artysty, które pomagały nam, dzieciom, oswajać rzeczywistość, uczyły bycia uważnymi i kształtowały wrażliwość i były formą interpretowania świata we własny, niczym nieograniczony sposób. Arteterapia to jednak znacznie więcej, niż intuicyjne przekonanie o korzyściach płynących z obcowania dzieci ze sztuką – to nieszablonowa reakcja na współczesne problemy wychowawcze, mające swoje źródło w coraz szybciej zmieniającym się świecie, który budujemy na kulturze masowej, konsumpcji i coraz słabszych relacjach międzyludzkich. Kim jest więc arteterapeuta? To osoba posiadająca wiedzę pedagogiczną oraz umiejętności z zakresu różnorodnych dziedzin sztuki, które jest w stanie wykorzystywać do stymulowania inteligencji, kreatywności oraz prawidłowego rozwoju dzieci.

Jeśli zawsze miałeś świetny kontakt z dziećmi i chcesz go podeprzeć akademicką wiedzą pedagogiczną, masz zdolności artystyczne, potrafisz słuchać, interpretować, diagnozować i trafnie rozpoznawać problemy innych oraz chcesz partnerować dzieciom w twórczym i nierutynowym poznawaniu świata, studia na kierunku pedagogika – edukacja wczesnoszkolna z arteterapią są idealną opcją dla Ciebie.

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł się pochwalić jako absolwent tego kierunku? Po pedagogice – edukacji elementarnej z arteterapią możesz spodziewać się modułu zajęć humanistycznych, dzięki którym przygotujesz grunt pod bardziej szczegółowe zagadnienia i swoją przyszłą praktykę zawodową. Będą to między innymi: filozofia, psychologia ogólna i rozwojowa, socjologia ogólna i socjologia edukacji oraz pedagogika ogólna i społeczna. Prześledzisz historię myśli pedagogicznej, przyjrzysz się biomedycznym podstawom rozwoju i wychowania, poznasz zasady przeprowadzania diagnostyki psychopedagogicznej. Popracujesz nad kulturą języka i emisją głosu, ruszysz w podróż przez fascynujący świat literatury dla dzieci i dowiesz się, jak prowadzić edukację językowo-literacką na etapie wczesnoszkolnym. Zostaniesz przygotowany od strony teoretycznej i praktycznej do stosowania różnorodnych metod terapeutycznych, takich jak muzykoterapia, teatroterapia, terapia manualna, wizualna czy narracyjna. Do pracy nauczyciela przygotujesz się także od strony prawnej, psychologicznej oraz w toku realizowania złożonego programu praktyk zawodowych. Studia na kierunku pedagogika – edukacja wczesnoszkolna z arteterapią będą dla Ciebie okazją do osiągnięcia poziomu B2 w posługiwaniu się wybranym językiem obcym.

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą kiedy ukończysz studia na kierunku pedagogika – edukacja wczesnoszkolna z arteterapią? Twoje wykształcenie z pewnością spełni oczekiwania publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz szkół podstawowych (klasy I-III), gdzie będziesz mógł spełniać się jako nauczyciel. Z powodzeniem sprawdzisz się także w roli terapeuty działającego w świetlicach lub placówkach prowadzących zajęcia arteterapeutyczne i oferujących pomoc psychopedagogiczną.

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując pedagogikę – edukację wczesnoszkolną z arteterapią?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • podstaw filozofii
 • psychologii ogólnej i rozwojowej
 • socjologii ogólnej i socjologii edukacji
 • pedagogiki ogólnej i społecznej
 • historii myśli pedagogicznej
 • biomedycznych podstaw rozwoju i wychowania
 • zasad przeprowadzania diagnostyki psychopedagogicznej
 • kultury języka i emisji głosu
 • literatury dziecięcej i edukacji językowo-literackiej
 • teorii i praktyki w zakresie różnorodnych metod terapeutycznych, takich jak: muzykoterapia, teatroterapia, terapia manualna, wizualna czy narracyjna i inne
 • prawnych aspektów pracy nauczyciela i terapeuty
 • współczesnych trendów w edukacji elementarnej
 • posługiwania się językiem obcym w mowie i piśmie na poziomie B2

 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku pedagogika – edukacja wczesnoszkolna z arteterapią?

Absolwent kierunku pedagogika – edukacja wczesnoszkolna z arteterapią znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • nauczyciel wychowania przedszkolnego
 • nauczyciel w szkołach podstawowych (klasy I-III)
 • terapeuta lub arteterapeuta dziecięcy
 • pracownik świetlic środowiskowych
 • pracownik domów kultury
 • pracownik organizacji i fundacji wspierających rozwój psychiczny i twórczy dzieci w wieku wczesnoszkolnym

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na kierunek pedagogika – edukacja wczesnoszkolna z arteterapią na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku pedagogika – edukacja wczesnoszkolna z arteterapią jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna z arteterapią

PEDAGOGIKA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z ARTETERAPIĄ - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kierunek pedagogika - edukacja wczesnoszkolna z arteterapiĄ prowadzony jest przez:

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu UAM

Zobacz inne kierunki Pedagogiczne

Komentarze (0)