Regionalistyka europejska - kierunek studiów

Najbliższa naszym doświadczeniom społecznym i kulturowym, ale często poznawana raczej powierzchownie. Na tyle zróżnicowana, że trudno zamknąć ją w jednym definicyjnym uproszczeniu. Dzielona na wschód i zachód, próbująca utrzymać wspólnotę pomimo niełatwych doświadczeń współczesności. Nazywana Starym Kontynentem i poddawana różnorodnym prognozom politycznym, geograficzna szuflada z bogatą tradycją, która fascynuje przyjezdnych z całego świata i uczestniczka wyścigu w nowoczesność – Europa, bo o niej mowa, dostarcza wielu fascynujących tematów pod dyskusje, łączące w sobie różnorodne dziedziny wiedzy i może się stać przedmiotem naukowej fascynacji zarówno dla humanistów, jak i dla osób, które zajmują się ekonomicznymi aspektami rozwoju tej części świata i chciałyby wiedzieć o niej więcej. Studia na kierunku regionalistyka europejska uporządkują Twoją wiedzę dotyczącą poszczególnych regionów Europy i uzupełnią ją o szereg nowych przydatnych faktów z zakresu gospodarki, ekonomii, socjologii, geografii i prawa.

Jeśli fascynują Cię przemiany zachodzące przez wieki na kontynencie, który uznajemy dziś za kolebkę cywilizacji, zależy Ci na zdobyciu interdyscyplinarnego wykształcenia, które będziesz mógł wykorzystać w wielu zawodach i przedsięwzięciach, potrafisz spojrzeć na badany problem z kilku perspektyw a z tak poczynionych obserwacji jesteś w stanie wyciągać wiążące wnioski badawcze, studia na kierunku regionalistyka europejska powinieneś wpisać na listę swoich edukacyjnych priorytetów.

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Zapoznasz się z współczesną geografią polityczną Europy i dowiesz się w jaki sposób kształtowały się stosunki pomiędzy poszczególnymi państwami europejskimi na przestrzeni wieków. Zrozumiesz czym jest region w kontekście Europy i jak podejść do ekonomicznych kwestii związanych z jego funkcjonowaniem. Przygotujesz się do prowadzenia badań społecznych i interpretowania ich wyników, nauczysz się gromadzić dane o regionie, porządkować je, interpretować i wykorzystywać w praktyce badawczej. Opanujesz podstawy marketingu, na który także spojrzysz przez pryzmat regionalności, przyjrzysz się strukturze i sposobom funkcjonowania instytucji samorządu terytorialnego i Unii Europejskiej, poznasz specyfikę prawa obowiązującego państwa Wspólnoty oraz zasady prowadzenia polityki zrównoważonego rozwoju w regionie. Dowiesz się w jaki sposób pozyskiwać fundusze unijne i zarządzać nimi, jakie są relacje pomiędzy kulturą i sztuką danego miejsca a polityką prowadzoną w regionie oraz z jakimi problemami musi mierzyć się współczesna Europa. Zostaniesz przygotowany do posługiwania się w mowie i piśmie wybranym językiem obcym a w zależności od wyboru specjalizacji zgłębisz dodatkowo tematykę regionalistyki w Polsce lub regionalistyki w Unii Europejskiej. W ramach każdej z nich czekają Cię zajęcia dotyczące poznawania kultury i cywilizacji czasów najdawniejszych (pradzieje, antyk, średniowiecze) oraz społecznego i kulturowego krajobrazu nowożytności.

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku regionalistyka europejska? Europa nie będzie miała przed Tobą tajemnic – w zależności od własnych zainteresowań i predyspozycji będziesz mógł wykorzystać wiedzę o tej części świata w pracy na różnorodnych stanowiskach. Z powodzeniem sprawdzisz się w roli pracownika instytucji kulturalnych promujących kulturę i sztukę poszczególnych rejonów Europy, takich jak muzea, galerie sztuki czy teatry, będziesz przygotowany do współpracy z branżą turystyczną (w charakterze pilota wycieczek, przewodnika) i medialną (jako redaktor w czasopismach i rozgłośniach podejmujących tematykę międzynarodową lub specjalista z zakresu polityki, gospodarki, kultury Europy oraz współczesnych przemian społecznych, którym podlega nasz kontynent). Swobodne poruszanie się w tematyce stosunków międzynarodowych sprawi, że staniesz się specjalistą pożądanym przez firmy i przedsiębiorstwa prowadzące interesy w różnych rejonach Europy. Absolwenci, którzy kończą studia na kierunku regionalistyka europejska, bardzo często wiążą swoje zawodowe losy z instytucjami administracji, zabiegają o zatrudnienie w organach Unii Europejskiej, zajmują się doradztwem w zakresie pozyskiwania unijnych funduszy lub funkcjonowania firm i przedsiębiorstw na europejskich rynkach biznesowych.

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując regionalistykę europejską?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • współczesnej geografii politycznej Europy oraz stosunków politycznych pomiędzy poszczególnymi państwami europejskimi na przestrzeni wieków
 • definiowania regionu w kontekście europejskim oraz kwestii ekonomicznych związanych z jego funkcjonowaniem
 • prowadzenia badań społecznych i interpretowania ich wyników
 • gromadzenia danych o regionie, porządkowania ich, interpretowania i wykorzystywania w praktyce
 • podstaw marketingu, także w ujęciu regionalnym
 • struktury i sposobów funkcjonowania instytucji samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej
 • prawa Unii Europejskiej
 • zasad prowadzenia polityki zrównoważonego rozwoju w ujęciu regionalnym
 • pozyskiwania funduszy unijnych i zarządzania nimi
 • zależności między kulturą i sztuką danego miejsca a polityką regionalną
 • problemów społecznych i politycznych współczesnej Europy
 • znajomości wybranego języka obcego w mowie i piśmie
 • regionalistyki w Polsce i regionalistyki w Unii Europejskiej – kultury i cywilizacji czasów najdawniejszych (pradzieje, antyk, średniowiecze) oraz społecznego i kulturowego krajobrazu nowożytności

 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku regionalistyka europejska?

Absolwent kierunku regionalistyka europejska znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • pracownik instytucji kultury zajmujących się promowaniem i rozwijaniem sztuki regionalnej – lokalnej i europejskiej (muzea, galerie sztuki, teatry)
 • branży turystycznej (pilot wycieczek, przewodnik)
 • redaktor prasowy lub radiowy w czasopismach i rozgłośniach promujących tematykę lokalną, regionalną i międzynarodową
 • specjalista z zakresu kultury, gospodarki i polityki europejskiej oraz przemian społecznych, którym podlega nasz kontynent – współpracujący z branżą medialną
 • specjalista w zakresie stosunków międzynarodowych i komunikacji interkulturowej, zatrudniany przez prywatne firmy lub przedsiębiorstwa
 • instytucjach administracyjnych
 • organach Unii Europejskiej
 • doradca z zakresu pozyskiwania środków unijnych oraz funkcjonowania firm i przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, zwłaszcza europejskich

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na regionalistykę europejską na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku regionalistyka europejska jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów uzyskanych na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości.

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku REGIONALISTYKA EUROPEJSKA

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Regionalistyka europejska

REGIONALISTYKA EUROPEJSKA - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Kierunek regionalistyka europejska prowadzony jest przez:

Wydział Humanistyczny

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Komentarze (0)