matura 2017

Matura 2017 i wszystko co trzeba o niej wiedzieć

Matura już w maju? Ale jak to? - mówią uczniowie szkół średnich. W szkole – matura. W domu – matura. W snach - matura. Twoim problemem jest strach i niewiedza? Bez obaw! Żadnego wekihułu czasu już i tak nie zdążysz zbudować, a stres pozostaw innym, np. rodzicom, bo dla nich to i tak nieuniknione. Miliony osób przeżywało, przeżywa lub przeżywać będzie to, co Ty teraz. Nie jesteś jedyny. Większość z nas przez to przeszła. Co prawda z różnym skutkiem, ale nikomu nic złego się nie stało. Zaskoczony?

Jeżeli wciąż nie wiesz co z czym się je, czyli jakie egzaminy musisz zdawać na maturze, albo do kiedy wypełnić deklarację maturalną, nie panikuj! Przeczytaj poniższe ponpunkty. One pomogą Ci dowiedzieć się wszystkiego o maturze 2017, abyś potem mógł cieszyć się swoimi najdłuższymy wakacjami w życiu.
A zatem do dzieła!

 

1. Które egzaminy są obowiązkowe?

Aby zdać maturę, musisz przystąpić do następujących egzaminów :

a) egzaminu pisemnego z trzech przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym.
 

Przedmiotami obowiązkowymi są :

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy nowożytny ( angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski i włoski )


b) jednego egzaminu pisemnego z wybranego przez siebie przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym

c) egzaminu ustnego z języka polskiego i języka obcego nowożytnego: 

 • angielski,
 • niemiecki,
 • francuski,
 • hiszpański,
 • rosyjski
 • włoski

Egzamin ten jest bez określenia poziomu. To znaczy, że możesz go zdawać na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Jeżeli uczęszczasz do szkoły, w której uczysz Cię języków mniejszości narodowych, musisz także przystąpić do egzaminu z języka danej mniejszości.2. Ile przedmiotów można zdawać na maturze?

Na maturze poza 3 przedmiotami obowiązkowymi na poziomie podstawowym i 1 dodatkowym na poziomie rozszerzonym (patrz punkt wyżej) możesz zdawać inne, dodatkowe i wybrane tylko przez Ciebie, ale w ograniczonej ilości.

Jeżeli chodzi o egzaminy pisemne, to poza tymi obowiązkowymi, możesz napisać jeszcze 5 innych z przedmiotów dodatkowych, co oznacza, że maksymalnie możesz podejść do 6 egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Przedmioty dodatkowe, w części pisemnej:
Przedmioty dodatkowe, w części ustnej :

 

 • chemia

 • bilogia

 • fizyka

 • filozofia

 • geografia

 • historia

 • historia muzyki

 • historia sztuki

 • informatyka

 • język łaciński i kultura antyczna

 • język mniejszości narodowej

 • język obcy nowożytny

 • język polski

 • język regionalny

 • matematyka

 • wiedza o społeczeństwie

 • język mniejszości etnicznej (bez określania poziomu)

 • język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)

 • język obcy nowożytny: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki,

rosyjski i włoski (bez określania poziomu lub poziom dwujęzyczny)

 • język regionalny (bez określania poziom)

 

! Pamiętaj, że przedmioty dodatkowe zdaje się na poziomie rozszerzonym (lub dwujęzycznym w wypadku języka nowożytnego).

 


3. Egzamin maturalny – jak to wygląda?

Z pewnością jesteście ciekawi, jakie są ogólne zasady przeprowadzenia egzaminu maturalnego, dla wszystkich przedmiotów.

Matura składa się z części pisemnej, w której skład wchodzi 3 przedmiotów obowiązkowych (język polski, matematyka, język obcy nowożytny), przedmiotów dodatkowych oraz części ustnej.

 

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE
Część pisemna
Część Ustna


język polski
(poziom podstawowy)

język obcy nowożytny
(poziom podstawowy)

matematyka
(poziom podstawowy)

język mniejszości narodowej
(poziom podstawowy i tylko jeżeli w Twojej szkole naucza się języka danej mniejszości narodowej)

język polski
(bez określania poziomu)

język obcy nowożytny
(bez określania poziomu)

język mniejszości narodowej
(bez określania poziomu i tylko jeżeli w Twojej szkole naucza się języka danej mniejszości narodowej)


 

Dodatkowe przedmioty, które możesz zdawać na maturze ( każdy z absolwentów musi przystąpić do części pisemnej jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego )

Jako absolwent masz prawo przystąpić do łącznie 6 egzaminów maturalnych z przedmiotów dodatkowych i wybór ten jest samodzielny i niezależny od profilu klasy, czy szkoły do jakiej uczęszczasz.

PRZEDMIOTY DODATKOWE

Częśc pisemna
Część ustna

 

Do wyboru :

biologia (poziom rozszerzony)

chemia (poziom rozszerzony)

filozofia (poziom rozszerzony)

fizyka (poziom rozszerzony)

geografia (poziom rozszerzony)

historia (poziom rozszerzony)

historia muzyki (poziom rozszerzony)

historia sztuki (poziom rozszerzony)

informatyka (poziom rozszerzony)

język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)

język mniejszości etnicznej (poziom rozszerzony)

język mniejszości narodowej (poziom rozszerzony)

język obcy nowożytny (poziom rozszerzony lub dwujęzyczny)

język polski (poziom rozszerzony)

język regionalny (poziom rozszerzony)

matematyka (poziom rozszerzony)

wiedza o społeczeństwie (WOS) (poziom rozszerzony)


 

 


Do wyboru :

język mniejszości etnicznej (bez określania poziomu)

język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)

język obcy nowożytny (bez określania poziomu lub poziom dwujęzyczny) 

język regionalny (bez określania poziomu)

 
ZASADY PRZEPROWADZENIA EGAZAMINU MATURALNEGO


Do przeprowadzenia egzaminu maturalnego potrzebny jest arkusz egzaminacyjny (w części pisemnej). Arkusze oznaczone są czerwonym paskiem z prawej strony na stronie tytułowej oraz oznaczeniem kodu arkusza i rokiem przeprowadzania egzaminu wpisanymi na szarych polach z prawej strony, na górze i na dole strony tytułowej. Do egzaminów z niektórych przedmiotów będą rozdawane tablice pomocnicze, ze wzorami oraz płyty CD z zadaniami do wynonania.

 

Matura z języka obcego nowożytnego

W części pisemnej tego egzaminu, wykorzystuje się nie tylko arkusz, ale także płytę CD, na której znajdują się dwukrotnie nagrane polecenia, teksty i przerwy pomiędzy zadaniami.

Takowy egzamin możecie zdawać z następujących języków :

 • język angielski
 • język niemiecki
 • język francuski
 • język włoski
 • język hiszpański
 • język rosyjski


Wszyscy absolwenci muszą przystąpić do egzaminu maturalnego z wybranego przez siebie języka obcego nowożytnego (tego samego w części ustnej i pisemnej), aby uzyskać świadectwo maturalne.

Język obcy nowożytny może być również wybrany jako przedmiot dodatkowy.

Matura z matematyki
W trakcie egzaminu maturalnego z matematyki możecie korzystac ze wzorów matematycznych, które dostaniecie przed egzaminem. Jeżeli chcielibyście nauczyć się z nich korzystać w domu możecie je pobrać ze strony internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Matura z informatyki
W drugiej części egzaminu maturalnego z informatyki poza arkuszem każdy ze zdających dostanie płytę CD, ma której zawarte są dane do zadań praktycznych. Każdy z Was musi mieć zapewniony sprawny komputer na stanowisku egzaminacyjnym.

Matura z historii muzyki
W trakcie trwania tego egzaminu również będzie wykorzystywana płyta CD, którą otrzyma każdy ze zdających. Będą na niej różne nagrania dźwiękowe utworów lub ich fragmentów. Przykłady dźwiękowe stanowią uzupełnienie (ilustrację) treści lub podstawę treści kilku zadań. Każdy ze zdających musi obowiązkowo posiadać sprawny odtwarzacz płyt CD z kompletem zapasowych baterii i słuchawkami. Powinniście je dostać tuż przed egzaminem.

Matura z biologii, chemii i fizyki 
Tuż przed egzaminami maturalnymi z tych przedmiotów powinniście dostać odpowiednie tablice pomocnicze, ze wszystkimi przydatnymi wzorami, które możecie znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

PODCZAS EGZAMINU MATURLNEGO 

W czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie zdający, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu przedmiotowego i obserwatorzy.
Jeżeli jesteś chory, nie przejmuj się, ponieważ w czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego możesz korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.


 

4. Dodatkowe ulgi dla osób niepełnosprawnych

Zadania dla osób niewidomych nie zawierają tekstów ikonicznych, a dla niesłyszących oraz osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, tekstów poetyckich.

 


5. Maturalne deklaracje. Do kiedy trzeba je złożyć?

Maturalna deklaracja, to dokument dzięki któremu będziesz mógł przystąpić do zdawania matury.
Wstępne wypełnione deklaracje podpisuje się i składa do swojego dyrektora szkoły, do 30 września.
Dyrekcja wydaje Ci wtedy jej kopię i przez kolejne miesiące masz czas, aby się zastanaowić, czy chciałbyś coś w niej zmienić, czy pozostawiasz ją bez zmian. To okres, w którym możesz przeduskotwać ze swoimi bliskimi plany swojej daleszej nauki, a przede wszystkim przemyśleć czy na pewno wybrałeś odpowiednie przedmioty. Pamiętaj, że to będzie nieodwracalna decyzja, dlatego wykorzystaj dobrze ten czas na podjęcie ostatecznej decyzji.


Masz na to czas do 7 lutego. To nieprzekraczalnym terminem złożenia ostatecznej deklaracji wyboru przedmiotów zdawanych na maturze. Następnego dnia, 8 lutego zostanie ona automatycznie deklaracją zobowiązującą.


 

6. Jak możesz zostać zwolniony z pisania egzmainu maturalnego?

Tak, jest taka szansa, abyś nie musiał podchodzić do tej, jakże strasznej matury. Wystarczy być laureatem lub finalistą olimpiad przedmiotowych i posiadać zaświadczenie stwierdzające uzyskanie którego z tych tytułów.

Oto wykaz przedmiotów, z których możesz napisać olimpiadę i stać się jednym z tych szczęśliwców, którzy ją wygrają i ominie ich pisanie egzaminu maturalnego.

 

Lp

Nazwa przedmiotu

Nazwa olimpiady

Nazwa organizatora

1

Bilogia

Olimpiada Biologiczna

Polskie Towarzystwo Biologiczne

2

Chemia

Olimpiada Chemiczna

Polskie Towarzystwo Chemiczna

3

Fizyka i astronomia

Olimpiada Fizyczna

Polskie Towarzystwo Fizyczne

4

Filozofia

Olimpiada Filozoficzna

Polskie Towarzystwo Filozoficzne

5

Geografia

Olimpiada Geograficzna

Polskie Towarzystwo Geograficzne

6

Historia

Olimpiada Historyczna

Polskie Towarzystwo Historyczne

7

Historia muzyki

Olimpiada Artystyczna

Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej

8

Historia sztuki

9

Informatyka

Olimpiada Informatyczna

Fundacja Rozwoju Informatyki

10

Język angielski

Ogólnopolska Olimpiada Języka angielskiego

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Linego - Poznań

11

Język białoruski

Olimpiada Języka Białoruskiego

Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Katedra Białorutenistyki

12

Język francuski

Olimpiada Języka Francuskiego

Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce Prof-Europe

13

Język hiszpański

Olimpiada Języka Hiszpańskiego

Polskie Towarzystwo Neofilologiczne

14

Język łaciński i kultura antyczna


Olimpiada Języka Łacińskiego

Polskie Towarzystwo Filologiczne, Instytut Filologi Klasycznej, Uniwesytet Warszawski

15

Język niemiecki

Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Lindnego – Poznań

16

Język polski

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Instytut Badań Literackich

17

Język rosyjski

Olimpiada Języka Rosyjskiego

Uniwersytet Warszawski

18

Matematyka

Olimpiada Matematyczna

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej

19

Wiedza o społeczeństwie

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Uniwersytety Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

 


7. Kiedy jakie egzaminy?

Zapewne wciąż nie wiecie ile dokładnie zostało Wam czasu do pierwszego dnia egzaminu maturalnego. Bez obaw. Możecie spać spokojnie, bez zegarków na ręku. Macie jeszcze trochę czasu na naukę.
Przedstawiamy Wam harmonogram egzaminów maturalnych, czyli dokładne daty i godziny egzaminów z poszczególnych przedmiotów na różnym poziomie.
Dotyczy on wszystkich absolwentów liceów i techników, w których jeszcze do roku szkolnego 2015/2016 wszystkie przedmioty można było zdawać na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Część pisemna

 

DATA

DZIEŃ

GODZINA 9:00

GODZINA 14:00

4 maja 2017 r.

czwartek

język polski – pp

język polski – pr

5 maja 2017 r.

piątek

matematyka – pp

Wiedza o tańcu – pp
wiedza o tańcu – pr

6 i 7 maja – sobota, niedziela

8 maja 2017 r.

poniedziałek

język angielski – pp

język angielski – pr
język angielski - dj

9 maja 2017 r.

wtorek

matematyka – pr

Język łaciński i kultura antyczna – pp
język łaciński i kultura antyczna – pr

10 maja 2017 r.

środa

wiedza o społeczeństwie – pp
wiedza o społeczeństwie – pr

informatyka – pp
informatyka – pr

11 maja 2017 r.

czwartek

język niemiecki - pp

język niemiecki – pr
język niemiecki - dj

12 maja 2017 r.

piątek

bilogia – pp
bilogia - pr

filozofia – pp
filozofia - pr

13, 14 maja - sobota, niedziela

15 maja 2017 r.

poniedziałek

historia – pp
historia – pr

historia sztuki – pp
historia sztuki – pr

16 maja 2017 r.

wtorek

chemia – pp
chemia – pr

geografia – pp
geografia – pr

17 maja 2017r.

środa

język rosyjski – pp

język rosyjski – pr
język rosyjski – dj

18 maja 2017r.

czwartek

fizyka i astronomia – pp
fizyka i astronomia / fizyka - pr

historia muzyki - pp
historia muzyki - pr

19 maja 2017 r.

piątek

język francuski - pp

język francuski - pr
język francuski - dj

20, 21 maja – sobota, niedziela

22 maja 2017 r.

poniedziałek

język hiszpański - pp

język hiszpański - pr
język hiszpański - dj

23 maja 2017 r.

wtorek

język włoski - pp

język włoski - pr
język włoski - dj

24 maja 2017 r.

środa

języki mniejszości narodowych – pp
język kaszubski – pp
język kaszubski – pr
język łemkowski – pp
język łemkowski – pr

języki mniejszości narodowych – pr

 

 

godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)**

 

 

godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

 

 

godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

 

 

godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

 

 

godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

 

 

godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**


pp – poziom podstawowy;
pr – poziom rozszerzony;
dj – poziom dwujęzyczny
** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.


Część ustna jest ustalana przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych. Także, jeżeli chcecie poznać plan Waszych egzaminów ustnych zorientujcie Cię, gdzie w waszej szkole możecie go znaleźć lub zapytajcie nauczycieli.

 

8. Kiedy matura poprawkowa

Gdyby jednak komuś z Was się podwinęła noga, nie musi się przejmować, że nie będziecie wiedzieć do kiedy zaplanować swoje wakacje.
Oto harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

1

Część pisemna – 22 sierpnia 2017 r. (wtorek), godz. 9.00

2

Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne - prezentacja i wypowiedź - formuła od 2015) – 23–25 sierpnia 2017 r.

Matura poprawkowa jest dla tych, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej.
 

 

 

opracowała Anna Ruta
 

 

Część ustna

Komentarze (0)