Matura 2018 - To musisz wiedzieć

Matura 2018 - To musisz wiedzieć

matura 2017

Matura 2018 i wszystko co trzeba o niej wiedzieć

Matura już w maju? Ale jak to? - mówią uczniowie szkół średnich. W szkole – matura. W domu – matura. W snach - matura. Twoim problemem jest strach i niewiedza? Bez obaw! Żadnego wekihułu czasu już i tak nie zdążysz zbudować, a stres pozostaw innym, np. rodzicom, bo dla nich to i tak nieuniknione. Miliony osób przeżywało, przeżywa lub przeżywać będzie to, co Ty teraz. Nie jesteś jedyny. Większość z nas przez to przeszła. Co prawda z różnym skutkiem, ale nikomu nic złego się nie stało. Zaskoczony?

Jeżeli wciąż nie wiesz co z czym się je, czyli jakie egzaminy musisz zdawać na maturze, albo do kiedy wypełnić deklarację maturalną, nie panikuj! Przeczytaj poniższe ponpunkty. One pomogą Ci dowiedzieć się wszystkiego o maturze 2018, abyś potem mógł cieszyć się swoimi najdłuższymy wakacjami w życiu.
A zatem do dzieła!

 

Jeśli szukasz informacji o maturze 2019 przedź do działu -> tutaj
 

 

 

1. Które egzaminy są obowiązkowe?

Aby zdać maturę, musisz przystąpić do następujących egzaminów :

a) egzaminu pisemnego z trzech przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym.
 

Przedmiotami obowiązkowymi są :

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy nowożytny ( angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski i włoski )


b) jednego egzaminu pisemnego z wybranego przez siebie przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym

c) egzaminu ustnego z języka polskiego i języka obcego nowożytnego: 

 • angielski,
 • niemiecki,
 • francuski,
 • hiszpański,
 • rosyjski
 • włoski

Egzamin ten jest bez określenia poziomu. To znaczy, że możesz go zdawać na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Jeżeli uczęszczasz do szkoły, w której uczysz Cię języków mniejszości narodowych, musisz także przystąpić do egzaminu z języka danej mniejszości.2. Ile przedmiotów można zdawać na maturze?

Na maturze poza 3 przedmiotami obowiązkowymi na poziomie podstawowym i 1 dodatkowym na poziomie rozszerzonym (patrz punkt wyżej) możesz zdawać inne, dodatkowe i wybrane tylko przez Ciebie, ale w ograniczonej ilości.

Jeżeli chodzi o egzaminy pisemne, to poza tymi obowiązkowymi, możesz napisać jeszcze 5 innych z przedmiotów dodatkowych, co oznacza, że maksymalnie możesz podejść do 6 egzaminów z przedmiotów dodatkowych.

Przedmioty dodatkowe, w części pisemnej:
Przedmioty dodatkowe, w części ustnej :

 

 • chemia

 • bilogia

 • fizyka

 • filozofia

 • geografia

 • historia

 • historia muzyki

 • historia sztuki

 • informatyka

 • język łaciński i kultura antyczna

 • język mniejszości narodowej

 • język obcy nowożytny

 • język polski

 • język regionalny

 • matematyka

 • wiedza o społeczeństwie

 • język mniejszości etnicznej (bez określania poziomu)

 • język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)

 • język obcy nowożytny: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski (bez określania poziomu lub poziom dwujęzyczny)

 • język regionalny (bez określania poziom)

 

 


3. Egzamin maturalny – jak to wygląda?

Aby zdać maturę trzeba obowiązkowo przystąpić do dwóch egzaminów w części ustnej oraz przynajmniej czterech egzaminów w części pisemnej. Egzaminy ustne obejmują maturę z języka polskiego oraz maturę z języka obcego nowożytnego (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski i włoski). Tutaj nie określa się poziomu egzaminu. Dodatkowo uczniowie szkół z językiem mniejszości narodowych zdają również maturę ustną z tego języka. Absolwent szkoły lub oddziału z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej nie może wybrać języka danej mniejszości narodowej na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego. Dla egzaminu maturalnego w części ustnej z przedmiotów dodatkowych nie określa się poziomu egzaminu. Wyjątkiem są tu języki obce nowożytne.

 

W przypadku części pisemnej trzeba podejść do egzaminów z języka polskiego na poziomie podstawowym, z matematyki na poziomie podstawowym, z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym i z jednego wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. W przypadku szkoły z językiem nauczania mniejszości narodowej absolwenci muszą przystąpić także do egzaminu ustnego i pisemnego – na poziomie podstawowym, z konkretnego języka mniejszości. Egzamin maturalny w części pisemnej z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego jest przeprowadzany na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

 

Z pewnością jesteście ciekawi, jakie są ogólne zasady przeprowadzenia egzaminu maturalnego, dla wszystkich przedmiotów.

Matura składa się z części pisemnej, w której skład wchodzi 3 przedmiotów obowiązkowych (język polski, matematyka, język obcy nowożytny), przedmiotów dodatkowych oraz części ustnej.

 

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE
Część pisemna
Część Ustna


język polski
(poziom podstawowy)

język obcy nowożytny
(poziom podstawowy)

matematyka
(poziom podstawowy)

język mniejszości narodowej
(poziom podstawowy i tylko jeżeli w Twojej szkole naucza się języka danej mniejszości narodowej)

język polski
(bez określania poziomu)

język obcy nowożytny
(bez określania poziomu)

język mniejszości narodowej
(bez określania poziomu i tylko jeżeli w Twojej szkole naucza się języka danej mniejszości narodowej)


 

Dodatkowe przedmioty, które możesz zdawać na maturze ( każdy z absolwentów musi przystąpić do części pisemnej jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego )

Jako absolwent masz prawo przystąpić do łącznie 6 egzaminów maturalnych z przedmiotów dodatkowych i wybór ten jest samodzielny i niezależny od profilu klasy, czy szkoły do jakiej uczęszczasz.

Poza przedmiotami obowiązkowymi abiturienci mogą również zdawać wybrane przez siebie przedmioty dodatkowe. Wybór konkretnego przedmiotu związany jest przede wszystkim z wymaganiami dotyczącymi konkretnych kierunków studiów, dlatego warto sprawdzić, jakie przedmioty są liczone i najlepiej punktowane na wybranych, wymarzonych kierunkach studiów. Z przedmiotów do wyboru są:

 

PRZEDMIOTY DODATKOWE

Częśc pisemna
Część ustna

 

Do wyboru :

biologia (poziom rozszerzony)

chemia (poziom rozszerzony)

filozofia (poziom rozszerzony)

fizyka (poziom rozszerzony)

geografia (poziom rozszerzony)

historia (poziom rozszerzony)

historia muzyki (poziom rozszerzony)

historia sztuki (poziom rozszerzony)

informatyka (poziom rozszerzony)

język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)

język mniejszości etnicznej (poziom rozszerzony)

język mniejszości narodowej (poziom rozszerzony)

język obcy nowożytny (poziom rozszerzony lub dwujęzyczny)

język polski (poziom rozszerzony)

język regionalny (poziom rozszerzony)

matematyka (poziom rozszerzony)

wiedza o społeczeństwie (WOS) (poziom rozszerzony)


 

 


Do wyboru :

język mniejszości etnicznej (bez określania poziomu)

język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)

język obcy nowożytny (bez określania poziomu lub poziom dwujęzyczny) 

język regionalny (bez określania poziomu)

 
ZASADY PRZEPROWADZENIA EGAZAMINU MATURALNEGO


Do przeprowadzenia egzaminu maturalnego potrzebny jest arkusz egzaminacyjny (w części pisemnej). Arkusze oznaczone są czerwonym paskiem z prawej strony na stronie tytułowej oraz oznaczeniem kodu arkusza i rokiem przeprowadzania egzaminu wpisanymi na szarych polach z prawej strony, na górze i na dole strony tytułowej. Do egzaminów z niektórych przedmiotów będą rozdawane tablice pomocnicze, ze wzorami oraz płyty CD z zadaniami do wynonania.

 

Matura z języka obcego nowożytnego

W części pisemnej tego egzaminu, wykorzystuje się nie tylko arkusz, ale także płytę CD, na której znajdują się dwukrotnie nagrane polecenia, teksty i przerwy pomiędzy zadaniami.

Takowy egzamin możecie zdawać z następujących języków :

 • język angielski
 • język niemiecki
 • język francuski
 • język włoski
 • język hiszpański
 • język rosyjski


Wszyscy absolwenci muszą przystąpić do egzaminu maturalnego z wybranego przez siebie języka obcego nowożytnego (tego samego w części ustnej i pisemnej), aby uzyskać świadectwo maturalne.

Język obcy nowożytny może być również wybrany jako przedmiot dodatkowy.

Matura z matematyki
W trakcie egzaminu maturalnego z matematyki możecie korzystac ze wzorów matematycznych, które dostaniecie przed egzaminem. Jeżeli chcielibyście nauczyć się z nich korzystać w domu możecie je pobrać ze strony internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Matura z informatyki
W drugiej części egzaminu maturalnego z informatyki poza arkuszem każdy ze zdających dostanie płytę CD, ma której zawarte są dane do zadań praktycznych. Każdy z Was musi mieć zapewniony sprawny komputer na stanowisku egzaminacyjnym.

Matura z historii muzyki
W trakcie trwania tego egzaminu również będzie wykorzystywana płyta CD, którą otrzyma każdy ze zdających. Będą na niej różne nagrania dźwiękowe utworów lub ich fragmentów. Przykłady dźwiękowe stanowią uzupełnienie (ilustrację) treści lub podstawę treści kilku zadań. Każdy ze zdających musi obowiązkowo posiadać sprawny odtwarzacz płyt CD z kompletem zapasowych baterii i słuchawkami. Powinniście je dostać tuż przed egzaminem.

Matura z biologii, chemii i fizyki 
Tuż przed egzaminami maturalnymi z tych przedmiotów powinniście dostać odpowiednie tablice pomocnicze, ze wszystkimi przydatnymi wzorami, które możecie znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

PODCZAS EGZAMINU MATURLNEGO 

W czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie zdający, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu przedmiotowego i obserwatorzy.
Jeżeli jesteś chory, nie przejmuj się, ponieważ w czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego możesz korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

Przede wszystkim należy pamiętać o zakodowaniu arkusza egzaminacyjnego zgodnie z informacją przekazaną przez przewodniczącego zespołu nadzorującego. Trzeba też sprawdzić poprawność danych i naklejek – żeby nie okazało się, że zdajecie nie ten egzamin, który powinniście. Warto też sprawdzić, czy arkusz ma wszystkie strony i czy są dobrze zadrukowane. Na koniec zostaje jeszcze przeczytanie instrukcji na stronie tytułowej.

 

Maturę zdaje się samodzielnie i w ciszy, by nie przeszkadzać innym. Czasami może się zdarzyć, że zdający zostaną poproszeni o obecność podczas odbierania i pakowania materiałów egzaminacyjnych po skończonym teście. Jeśli ktoś zostanie przyłapany na „ściąganiu” jego egzamin może zostać unieważniony. Tak samo, jeśli będzie zakłócał przebieg egzaminu i utrudniał pisanie innym. To samo dotyczy wniesienia i korzystania z telefonu lub z materiałów niewymienionych w wykazie CKE.

 

Warto pamiętać, że unieważnienie działa aż do następnego roku, czyli tutaj nie wystarczy poczekać do sesji czerwcowej. Jednakże niezdanie albo nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub części pisemnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu maturalnego z pozostałych przedmiotów.


 

4. Dodatkowe ulgi dla osób niepełnosprawnych

Zadania dla osób niewidomych nie zawierają tekstów ikonicznych, a dla niesłyszących oraz osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, tekstów poetyckich.

 


5. Maturalne deklaracje. Do kiedy trzeba je złożyć?

Maturalna deklaracja, to dokument dzięki któremu będziesz mógł przystąpić do zdawania matury.
Wstępne wypełnione deklaracje podpisuje się i składa do swojego dyrektora szkoły, do 30 września.
Dyrekcja wydaje Ci wtedy jej kopię i przez kolejne miesiące masz czas, aby się zastanaowić, czy chciałbyś coś w niej zmienić, czy pozostawiasz ją bez zmian. To okres, w którym możesz przeduskotwać ze swoimi bliskimi plany swojej daleszej nauki, a przede wszystkim przemyśleć czy na pewno wybrałeś odpowiednie przedmioty. Pamiętaj, że to będzie nieodwracalna decyzja, dlatego wykorzystaj dobrze ten czas na podjęcie ostatecznej decyzji.


Masz na to czas do 7 lutego 2018. To nieprzekraczalnym terminem złożenia ostatecznej deklaracji wyboru przedmiotów zdawanych na maturze. Następnego dnia, 8 lutego zostanie ona automatycznie deklaracją zobowiązującą.


 

6. Jak możesz zostać zwolniony z pisania egzmainu maturalnego?

Tak, jest taka szansa, abyś nie musiał podchodzić do tej, jakże strasznej matury. Jeśli ktoś jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej dla szkół ponadgimnazjalnych, jest również zwolniony z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu. Dotyczy to także przedmiotów, które nie były nauczane w szkole. Dodatkowo, do dwóch tygodni przed egzaminem laureat lub finalista może zmienić w deklaracji przedmiot zdawany na ten, z którego został nagrodzony oraz zmienić poziom języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego, jeśli został laureatem lub finalistą olimpiady z tego przedmiotu. Deklarację składa się u dyrektora szkoły lub innej osoby, która pełni funkcję przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Absolwent, który jest laureatem lub finalista olimpiady przy danym przedmiocie będzie miał wpisaną maksymalną liczbę punktów (czyli 100%) oraz dopiskiem: zwolniony/a.

Oto wykaz przedmiotów, z których możesz napisać olimpiadę i stać się jednym z tych szczęśliwców, którzy ją wygrają i ominie ich pisanie egzaminu maturalnego.

 

Komentarze (5)

S. odpowiedz

Czy uczniowie szkol zaocznych czy eksternistycznych zdaj? mature w innym terminie?

Miro odpowiedz

Jak się nie zda matury z angielskiego z części pisemnej i ustnej to będę mógł to poprawić w sierpniu ?

Klaun odpowiedz

Arbitraż jest na końcu. Najpierw, jeśli się nie zgadzamy z wynikiem, składamy wniosek o wgląd w pracę do OKE. Podczas wglądu może być okazja wyjaśnić wątpliwości z ekspertem. A jeśli to nie pomoże, to wtedy wniosek do OKE o weryfikację wyniku. Jeśli on jest negatywny, to dopiero Arbitraż, składając wniosek w OKE.

Kasia odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Nie rozumiem dlaczego przedmioty dodatkowe moga byc zdawane tylko na poziomie rozszerzonym a w tabeli z datami pisze np biologia pp (poziom podstawowy) ?

anna W odpowiedzi do: Kasia odpowiedz

jeden przedmiot dodatkowy musisz zdawać na poziomie rozszerzonym. Jeśli chcesz możesz podejść jeszcze do 5 egzaminów z przedmiotów dodatkowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym