Chemical technology studia - kierunek studiów

Wszystko, co nas otacza składa się z atomów połączonych różnymi wiązaniami chemicznymi. Śmiało można posunąć się do stwierdzenia, że cały świat opiera się na współgraniu chemii, biologii i fizyki, dzięki czemu mamy okazję obserwować między innymi zmiany pogody i opady atmosferyczne. Jednakże chemia to nie tylko procesy zachodzące spontanicznie w przyrodzie, nad którymi nie ma żadnej kontroli. Dokonania współczesnej chemii są widoczne w niemal wszystkich przedmiotach codziennego użytku, począwszy od plastikowych części komputerów i tapicerki samochodowej, na perfumach i kosmetykach skończywszy. Dla młodych ludzi biegle posługujących się językiem angielskim, zafascynowanych naukami przyrodniczymi, chcących rozwiązywać nieodkryte jeszcze zagadki techniczne w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji rozmaitych materiałów powstały studia na kierunku chemical technology. Jeśli czujesz, że opis ten charakteryzuje cię w pełni, aplikacja na ten kierunek może okazać się strzałem w dziesiątkę!

Jaką wiedzę posiądziesz jako student na kierunku chemical technology? Przede wszystkim gruntownie ukształtowaną, praktyczną i potrzebną na współczesnym rynku pracy. Pierwszym wyzwaniem, jakie napotkasz na swojej studenckiej drodze, będzie przyzwyczajenie się do przyswajania informacji płynących z wykładów i warsztatów w języku angielskim. Stopniowo rozszerzysz swoją wiedzę o techniczną terminologię, poznasz nowe słownictwo i oswoisz się z tym najbardziej uniwersalnym językiem świata w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację z innymi naukowcami. W toku studiów nie unikniesz rzetelnego przeszkolenia z fizyki - bowiem razem z chemią tworzą nierozerwalną spójność i często niemożliwe jest określenie, czy dane zjawisko zaistniało dzięki istnieniu chemii, czy może fizyki. Praktyczne zajęcia w laboratoriach chemicznych pozwolą ci na poznanie pracy naukowców pracujących nad różnorodnymi procesami chemicznymi prowadzącymi do wytworzenia produktu o określonych właściwościach. Nauczysz się bezpiecznej pracy z odczynnikami chemicznymi, często uznawanymi za niebezpieczne. Poznasz podstawowe zagadnienia z obszaru ochrony środowiska, aby twoje przyszłe dokonania nie zaburzyły ekosystemu. Nauczysz się obsługi sprzętów i maszyn laboratoryjnych oraz programów komputerowych ułatwiających nadzorowanie przeprowadzanych doświadczeń.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku chemical technology? W laboratoriach, gdzie zajmiesz się przeprowadzaniem doświadczeń, których efekt powielony na większą skalę może okazać się rewolucyjny. Zasilisz grono firm i korporacji na całym świecie zajmujących się projektowaniem i realizacją wszelkich procesów produkcyjnych. Pod kątem ochrony środowiska zajmiesz się kontrolą materiałów wychodzących spod maszyn w fabrykach.

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując na kierunku chemical technology

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • posługiwania się zaawansowaną terminologią naukową w języku angielskim
  • podstaw ochrony środowiska
  • bezpiecznej pracy z substancjami chemicznymi
  • przekształcania surowców w użyteczne ludziom produkty
  • optymalizacji warunków prowadzenia znanych procesów
  • monitorowania i automatycznej kontroli procesów chemicznych

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku chemical technology?

Absolwent kierunku chemical technology znajdzie zatrudnienie w/jako:

  • pracownik projektowania i realizacji procesów produkcyjnych
  • pracownik zakładów przemysłu chemicznego
  • pracownik uczelni wyższych, instytutów naukowych, szkolnictwa
  • pracownik branży z pogranicza bioinżynierii molekularnej

Co zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na studia na kierunku chemical technology na Politechnice Poznańskiej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język obcy nowożytny, chemia, matematyka, fizyka, biologia. Ponadto należy władać językiem angielskim na poziomie B2.

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku CHEMICAL TECHNOLOGY

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Chemical technology

CHEMICAL TECHNOLOGY - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Poznańska

Kierunek chemical technology prowadzony jest przez:

Wydział Technologii Chemicznej PP

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Komentarze (0)