Studia zarządzanie i marketing

Studia zarządzanie i marketing

Studia zarządzanie i marketing

Największy wybór studiów

z grupy zarządzanie w Polsce

Odkryj ponad 40 kierunków z grupy zarządzanie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia zarządzanie

Zarządzać można niemal wszystkim: czasem, pieniędzmi, pracą. Współczesny świat, jego charakter i związany z nim natłok informacji sprawił, że zarządzanie stało się nie tylko grupą umiejętności, które można wykorzystać w życiu codziennym, ale także wiedzą i kwalifikacjami stanowiącymi konkretne zawody, a co za tym idzie obszarem kształcenia wyższego. Co istotne, liczba osób chcących nauczyć się tych procesów stale rośnie.

 

Jak wyglądają studia zarządzania

Zarządzanie, stanowiące przykład zmieniającego się świata oraz zapotrzebowania na nowe obszary wiedzy, poszerza swoje przestrzenie, zatem studia w tym zakresie wyglądają zgoła inaczej niż jeszcze kilka, czy kilkanaście lat temu. Szkoły wyższe, stawiające na coraz bardziej innowacyjne kształcenie, do standardowo rozumianego zarządzania dodają nowe elementy, takie jak na przykład: analityka biznesu, cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie, czy zarządzanie innowacjami. Niezmienna pozostaje forma nauki, czyli realizowana w myśl systemu bolońskiego, z podziałem na studia licencjackie i magisterskie. Mówiąc o zmianach warto zaznaczyć, że rozrastaniu ulega także obszar cech i umiejętności, które zdają się być niezbędne na studiach: pomysłowość, reakcja na otoczenie, planowanie, egzekwowanie. Dlaczego? Studia zarządzania to nie tylko zdobywanie wiedzy poprzez zagłębianie się w podręczniki. To swego rodzaju trening. Trening umiejętności, które prędzej czy później przyjdzie absolwentom wykorzystać.

Studia zarządzania to proces. Można dostrzec, że na początku dydaktycznej drogi studenci zaznajamiają się z przedmiotami podstawowymi, ogólnymi, by następnie przejść do bardziej skonkretyzowanych, nakierowanych na wybraną specjalność. Studenci, w programach nauczania, poznają ekonomię, matematykę i statystykę w zarządzaniu, podstawy działalności biznesowej, język obcy. Kolejnymi etapami są: podstawy marketingu, podstawy zarządzania procesami operacyjnymi, społeczne aspekty zarządzania, relacje organizacyjne, zarządzanie projektami. Naturalnie, szczegółowe programy dydaktyczne mogą różnić się w zależności od uczelni, ale droga kształcenia, którą muszą przebyć studenci wydaje się jednakowa. W celu przełożenia pozyskiwanej wiedzy na grunt praktyczny, szkoły wyższe tworzą miejsca do wprowadzenia zdobytych umiejętności w życie. Funkcjonują koła naukowe, kluby, rady organizujące kursy i szkolenia.   

 

Ile trwają studia zarządzania

Nauka na studiach zarządzania trwa zazwyczaj pięć lat, wedle podziału 3+2, czyli na studia licencjackie i magisterskie. Dotyczy to, przede wszystkim, kierunku o nazwie Zarządzanie. Inne kierunki z tego obszaru mogą posiadać różne formy realizacji; na przykład: Zarządzanie miastem, Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami, Finanse i inwestycje. Co warte podkreślenia, absolwenci studiów z tego obszaru nie muszą składać podań o aplikacje, bądź inne konkursy kwalifikujące do wykonywania zawodu. Z otrzymanym dyplomem mogą wyruszać w zawodową drogą. Co równie istotne, uczelnie już w trakcie nauki proponują wszelakie szkolenia, czy kursy – również takie, po których można przystąpić bezpłatnie do egzaminu certyfikującego. Mówiąc żartobliwie, studia zarządzania trwają tyle ile chcemy, aby trwały. 

 

Jakie wymagania / przedmioty na maturze

Wymagania na studia zarządzania są dość szerokie, a co się z tym wiąże dają niemałą swobodę kandydatom. Szkoły wyższe stawiają na wiedzę z różnych obszarów, dlatego w gronie przedmiotów kwalifikacyjnych znajdziemy zarówno historię, jak i geografię, czy też informatykę. Stałym elementem jest język obcy nowożytny – bez jego, choćby podstawowej, znajomości naturalnie możemy brać udział w procesie rekrutacyjnym, ale szansa naszego w nim powodzenia nie będzie specjalnie wysoka. Jak już wspominaliśmy na początku, Zarządzanie to obszar pewnych cech i umiejętności. Oczywiście, niektóre z nich są wrodzone, ale nad niektórymi można pracować, trenować i doskonalić. Co ważne, niektóre umiejętności można rozwijać bez używania podręczników i wkuwania po nocach. Pomysłowość, obserwacje, planowanie, przewidywanie – to wszystko można trenować niemal bez przerwy i nie są nam potrzebne do tego żadne skomplikowane narzędzia. Należy zrozumieć, że cechy i umiejętności rozwijane jeszcze przed rozpoczęciem studiów zaczną procentować w przyszłości i to nie tylko w sferze nauki na uczelni, ale jeszcze później, w sferze zawodowej.  

 

Jaka praca po studiach zarządzania

W pierwszych słowach artykułu wspomnieliśmy, że zarządzać można niemal wszystkim. Czy to oznacza, że dzięki temu przestrzeń zawodów wykonywanych przez absolwentów powiększa się? Tak. Można nawet powiedzieć, że w pewnym sensie, specjalnie dla nich, powstały nowe zawody; zawody, o których jeszcze kilkanaście lat temu nikt nie słyszał. Na absolwentów studiów zarządzania czekają takie zawody jak: doradca, konsultant, analityk systemowy, specjalista do spraw badań, broker ubezpieczeniowy, zarządca nieruchomości.

A gdzie można szukać zatrudnienia? W przedsiębiorstwach krajowych i międzynarodowych, firmach usługowych, administracji państwowej, instytucjach samorządowych. Jak widać, jest z czego wybierać, a na wymienionych powyżej zawodach lista wcale się nie kończy. Studia wydają się na tyle uniwersalne, że możliwości zawodowych przybywa – zwłaszcza w świecie zdominowanym przez harmonogramy, plany, tabele i wyniki. Możliwości także rosną dzięki temu, że studenci przygotowywani są do rozpoczęcia własnej działalności zawodowej; osoby, które zagłębiają się w świat diagnostyki organizacji, tworzenia biznesplanu, czy rachunkowości budżetowej nie powinny mieć zbyt dużych problemów z poprowadzeniem własnego biznesu w danym obszarze.    

 

Czy warto iść na studia zarządzania

„Czy warto iść na studia?” – to chyba jedno z najstarszych pytań, jakie postawiono samemu sobie, bądź drugiemu człowiekowi. Nietrudno zgadnąć, że znacząca większość o to zapytana, udzieliłaby twierdzącej odpowiedzi – nawet bez głębszego namysłu, ani wiedzy o jakie studia chodzi. Niemal utarło się przekonanie, że zawsze warto iść na studia, niezależnie jakie, niezależnie na jakiej uczelni – bo przecież „nauka to potęgi klucz”. Czy rzeczywiście warto iść na studia? Na pewno warto się uczyć, warto zdobywać umiejętności i ciekawe kwalifikacje, ale nie zawsze łączy się to ze studiowaniem. Studia nie zawsze przekazują wiedzę potrzebną i nowoczesną. Nierzadko przedstawiają świat oczami wykładowcy, którego droga poszukiwań zatrzymała się w ubiegłym wieku. Podobnych przykładów można mnożyć.

Studia mają sens wtedy, kiedy wybrany kierunek naprawdę nas interesuje i będziemy poznawać go również poza zajęciami i programem studiów. Podobnie rzecz wygląda w przypadku studiów zarządzania. Bez własnego zainteresowania, zapału i ciekawości, studia te będą tylko szeregiem zajęć i egzaminów do zaliczenia. Studia zarządzania mogą wyrobić w nas wiele ciekawych umiejętności, które będziemy mogli wykorzystać niemal w każdym zawodzie, nie związanym nawet z obszarem naszej nauki. Trzeba tylko wyjść poza ramy i poszukać czegoś innego. Wykazać choć odrobinę ambicji. W przeciwnym wypadku można wybrać jakikolwiek obszar i jakikolwiek kierunek studiów. A przecież nie o to chodzi. Zarządzanie to kierunek dla ludzi pomysłowych, z analitycznymi umysłami i chęciami do tego, aby zostać liderem. 

 

Co dadzą ci studia zarządzania

Nie będzie niczym odkrywczym stwierdzenie, że studia zarządzania dają wiedzę na temat funkcjonowania organizacji, prowadzenia działalności, prowadzenia analiz czy kierowania zespołem ludzi. Jeśli wymienione fakty ktoś uzna za zbyt oczywiste, to należy do nich dodać wiele umiejętności, które we współczesnym świecie mogą mieć olbrzymią wartość. O jakie umiejętności chodzi? Dokonywanie obserwacji i interpretacji zjawisk organizacyjnych, przewidywanie, planowanie działań i ruchów, przygotowywanie wystąpień, projektowanie środowiska pracy, diagnozowanie dysfunkcji. Absolwent tego obszaru kształcenia zostaje doskonałym organizatorem, cechującym się nie tylko kreatywnością i przedsiębiorczością, ale również odpowiedzialnością i komunikatywnością. Co jeszcze?

Bardzo istotną umiejętnością, którą można nabyć w toku nauki jest rozwiązywanie problemów. Jeśli planujemy rozpocząć własną działalność to umiejętność ta może być na wagę złota. Studia, patrząc na nie ogólnie, mogą dać znacznie więcej, bo przecież nauka na uczelni to także spotkania z ciekawymi ludźmi i nawiązywanie nowych relacji, które być może przydadzą się w przyszłym życiu zawodowym. Dzięki przebywaniu w środowisku ludzi, oraz realizacji wspólnych projektów uczymy się argumentowania własnego zdania, pracy w grupie, wyciągania wniosków, przewidywania efektów konkretnych ruchów i zachowania. Mówiąc o studiach zarządzania, możemy potraktować je jako wstęp do działalności zawodowej, z każdych zajęć czerpiąc jak najwięcej. 

 

Czego nie dadzą ci studia zarządzania

Chyba wszyscy wiemy, że nie ma studiów idealnych. Zdajemy sobie sprawę z tego, że programy nauczania zawierają przedmioty, które zdają się mało istotne, czy nawet niepotrzebne. Ale nie jest to powód do negacji kierunku i jego założeń programowych. Współczesny świat niemal nakazuje nam chłonąć nową wiedzę i czynić to praktycznie bez przerwy – a studia zarządzania z tym światem są dość mocno powiązane. Naturalnie, nie oznacza to, że wybierając ten właśnie obszar kształcenia skazujemy się na całodobowe czytanie podręczników, ale rzeczywiście zgłębianie nowych obszarów wiedzy jest jak najbardziej wskazane. 

 

Co warto sprawdzić idąc na studia zarządzania

Zawsze, niezależnie od wybranego obszaru kształcenia, należy dokładnie zaznajomić się z wytycznymi procesu rekrutacji na studia. W przypadku studiów zarządzania jest to szczególnie istotne, gdyż – jak wspomnieliśmy już wcześniej – wymagania są dość szerokie, a między uczelniami zawsze występują różnice w temacie przedmiotów kwalifikacyjnych. Warto poznać także programy nauczania. Nie tylko dlatego, aby móc je porównać i wybrać najbardziej odpowiedni dla siebie, ale przede wszystkim dlatego, aby nastawić się na zdobywanie konkretnej wiedzy i wiedzieć, co będzie od nas wymagane gdy będziemy już studentami.

Taka wiedza przygotuje nas do funkcjonowania na konkretnym kierunku, a także pozbawi niespodzianek i wynikającego z nich zaskoczenia: „myślałem, że nie będę musiał się tego uczyć!”. Im więcej wiemy o wybranej szkole wyższej oraz kierunku kształcenia, tym łatwiej wejść w cały organizm i system nauki. Ciekawi wszystkiego, co wiąże się ze studiami, mogą poszukać informacji na temat egzaminów, zaliczeń, grona absolwentów czy wykładowców, a także tego, jaka przyszłość może ich czekać, gdy będą już zasłużonymi absolwentami. Co jeszcze warto sprawdzić? Specjalności. Każda uczelnia oferuje inne specjalności, dlatego musimy wiedzieć na jakiej wiedzy i jakich umiejętnościach najbardziej nam zależy, aby dopasować swoje edukacyjne założenia do propozycji dydaktycznych. 

 

Studia zarządzania – zaoczne

Dyskusje o studiach dziennych i zaocznych, wyższości jednych nad drugimi, czy też różnicach stawiających w lepszym świetle- można porównać do coraz nudniejszego serialu, z fabuły którego zbyt wiele nie wynika. Naturalnie, między tymi formami studiowania istnieją różnice, ale zdają się one zbyt oczywiste, aby dłużej o nich rozpisywać. Studia w trybie dziennym realizowane są „w tygodniu”, czyli od poniedziałku do piątku. Studenci takiego systemu mają możliwość lepszego i aktywniejszego kontaktu z wykładowcami, a co za tym idzie wykładowcy mają więcej czasu na zgłębienie danego tematu, bądź wyjaśnianie wątpliwości. Studia dzienne prowadzone są w ramach tzw. zjazdów, które odbywają się w weekendy, zazwyczaj co dwa tygodnie. Tutaj, osoby uczące się nie mają pewnego komfortu, który wynika, iż każdą niejasność można omówić w trakcie zajęć. Studenci zaoczni, niemały kawałek wiedzy muszą przyswoić sami, bez zadawania pytań i wyrażania wątpliwości na forum.

Studia zaoczne bazują na samodyscyplinie i dużym procencie samokształcenia. Większość kierunków na rodzimych uczelniach prowadzona jest w dwóch trybach, zatem każdy otrzymuje wybór w jakiej formie chce zdobywać wykształcenie. W przypadku studiów zarządzania ten wybór także istnieje, choć nie musi wyglądać on identycznie na każdej uczelni. Czasami, w systemie dziennym i zaocznym prowadzone są pierwszy i drugi stopień, a czasami w formie zaocznej można się uczyć tylko na drugim stopniu. Wszystko zależy od uczelni, dlatego należy dokładnie to sprawdzić. Różnice mogą występować także w aspekcie specjalności: te, które oferowane są na studiach dziennych nie zawsze oferowane są także na studiach zaocznych. Pewne jest to, że jeśli dany kierunek realizowany jest w systemie zaocznym to znak, że zdobywanie wiedzy w jego zakresie w tym trybie jest możliwy i nie jest zajęciem karkołomnym. Nauka wymaga od nas dyscypliny i zaplanowania sobie czasu – na takiej podstawie studiowanie nie będzie trudną do wykonania misją.

 

Studia zarządzania – opinie

Opinie na temat studiowania oraz kierunków kształcenia dochodzą zewsząd, także od tych, którzy nigdy nie studiowali i nie wiedzą na czym to polega. Najczęstszymi słowami, które docierają do studentów, bądź kandydatów na studia są: „a co ty będziesz robił po tych studiach?”, „jest jakaś praca po tym?!”. Naturalnie, nie warto przejmować się takimi zdaniami, gdyż nie są one żadną opinią, tylko pustym sygnałem dźwiękowym bez większego znaczenia. Studia zarządzania to obszar kształcenia, który się zmienia, rozrasta; dlatego wśród naszych rozmówców może budzić zagubienie.

Czym innym było Zarządzanie kiedyś, a czym innym jest teraz. No, właśnie jak wyglądają te studia? Czy rzeczywiście dostosowane są one do potrzeb współczesnego świata? Marcin, student II roku Zarządzania z Katowic mówi:

„Zarządzanie to bardzo szeroki temat i nawet osoby z mojego najbliższego otoczenia potrafią się zgubić w tym wszystkim. To fajne studia. Otwierające wiele możliwości zawodowych zwłaszcza dzisiaj, kiedy łatwo utonąć w morzu wiadomości, danych i liczb. Co najbardziej podoba mi się w tych studiach? To, że składają się z wielu czynników. Jest tu ekonomia, socjologia, prawo… Dużo się dzieje.” Oliwia, studentka I roku drugiego stopnia Zarządzania z Krakowa dodaje: „Zarządzanie to nowoczesny kierunek dla nowoczesnych ludzi. Jeśli ktoś nie lubi wysiłku umysłowego, wymyślania i treningu szarych komórek, to lepiej żeby nawet nie brał Zarządzania pod uwagę.” 

 

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNKI Z GRUPY ZARZĄDZANIE?

 

 

KIERUNKI Z GRUPY ZARZĄDZANIE

Miasto
A
analityka biznesowa
analityka biznesu
aviation management
B
bachelor degree in management
business and languages
business and technology
business management
C
coaching stylu życia
D
F
facility management
finanse i rachunkowość
G
gospodarka turystyczna
I
innowacje w biznesie
innowacyjność produktu
international management
inżyniera zarządzania
inżynieria organizacji i zarządzania
inżynieria zarządzania
J
język biznesu
L
lingwistyka dla biznesu
M
management
management and finance
management and production engineering
management zarządzanie
marketing
marketing cyfrowy
marketing i komunikacja rynkowa
master degree in political science
modern business management
N
nowoczesny handel
O
ochrona środowiska
organizacja i ekonomika ochrony zdrowia
organizacja i zarządzanie
organizowanie rynku pracy
P
product manager - engineering studies
public management
Q
R
rewitalizacja miast
S
studia menedżersko - prawne
T
towaroznawstwo
Z
zarządzanie
zarządzanie - studia online
zarządzanie biznesem
zarządzanie i prawo w biznesie
zarządzanie informacją
zarządzanie inżynierskie
zarządzanie jakością i produkcją
zarządzanie kulturą i mediami
zarządzanie logistyczne
zarządzanie miastem
zarządzanie międzynarodowe
zarządzanie projektami
zarządzanie publiczne
zarządzanie środowiskiem
zarządzanie w turystyce
zarządzanie zasobami ludzkimi
Rozwiń

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH SĄ STUDIA ZARZĄDZANIE I MARKETING

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×Politechnika Warszawska

Kierunki z grupy zarządzanie
inżynieria zarządzania
management
zarządzanie

POKAŻ WIĘCEJ

Bydgoska Szkoła Wyższa

Kierunki z grupy zarządzanie
marketing cyfrowy

STUDIA ZARZĄDZANIE I MARKETING - PODYPLOMOWE

Miasto
A
akademia lobbingu - studia podyplomowe
akademia spółek - studia podyplomowe
analityka biznesowa - studia podyplomowe
analiza biznesowa - studia podyplomowe
audyt wewnętrzny - studia podyplomowe
B
C
certyfikowany coach - studia podyplomowe
change management - studia podyplomowe
coaching - studia podyplomowe
coaching edukacyjny - studia podyplomowe
coaching w biznesie - studia podyplomowe
D
doradztwo podatkowe - studia podyplomowe
E
e - commerce - studia podyplomowe
e - marketing - studia podyplomowe
ecommerce - studia podyplomowe
employer branding
event management - studia podyplomowe
F
facility management - studia podyplomowe
fashion studies - studia podyplomowe
G
grafika reklamowa - studia podyplomowe
H
hr biznes partner - studia podyplomowe
hr business partner - studia podyplomowe
hr manager - studia podyplomowe
hr menedżer - studia podyplomowe
I
J
K
konsument 3.0 - studia podyplomowe
L
lean leader - studia podyplomowe
lean management - studia podyplomowe
lean w usługach - studia podyplomowe
life coaching - studia podyplomowe
logistyka służb mundurowych
M
manager csr - studia podyplomowe
manager jakości i bezpieczeństwa
manager podatkowy - studia podyplomowe
marketing sportu - studia podyplomowe
menedżer bhp - studia podyplomowe
menedżer csr - studia podyplomowe
menedżer farmacji - studia podyplomowe
menedżer hr - studia podyplomowe
menedżer jakości - studia podyplomowe
menedżer kultury - studia podyplomowe
menedżer logistyki - studia podyplomowe
menedżer sportu - studia podyplomowe
menedżer usług zdrowotnych w turystyce
menedżer w jst - studia podyplomowe
menedżerskie studia podyplomowe
N
neurobiznes - studia podyplomowe
neuromanagement - studia podyplomowe
nowoczesny trener - studia podyplomowe
O
P
public relations - studia podyplomowe
Q
R
raport zintegrowany - studia podyplomowe
reklama i promocja - studia podyplomowe
reklamy - studia podyplomowe
S
studium coachingu - studia podyplomowe
T
transition manager academy
trener biznesowy - studia podyplomowe
W
Z
zarządzanie bhp - studia podyplomowe
zarządzanie i marketing w biznesie
zarządzanie marką - studia podyplomowe
zarządzanie w ochronie zdrowia
Rozwiń

ZOBACZ, CO WYBIERAJĄ INNI

ODKRYJ STUDIA ZARZĄDZANIE I MARKETING

Miasto

Analityka biznesowa studia - kierunek studiów

Analityka biznesowa to nic innego jak połączenie narzędzi, oprogramowania oraz wiedzy…

Analityka biznesowa studia - kierunek studiów

Analityka biznesowa to nic innego jak połączenie narzędzi, oprogramowania oraz wiedzy specjalistycznej, które są dostarczane firmom w ramach pakietu usług. Dzięki temu są w stanie lepiej analizować swoją pozycję na rynku. Jeżeli zatem interesujesz się ekonomią, lubisz matematykę i posiadać zdolność logicznego myślenia to Analityka biznesowa jest kierunkiem, który na pewno pomoże Ci znaleźć ciekawą pracę.

Czytaj więcej: Analityka biznesowa studia - kierunek studiów

Analiza i zarządzanie w biznesie studia - kierunek studiów

Szukasz interdyscyplinarnego kierunku, który wprowadzi Cię w tajniki prowadzenia biznesu,…

Analiza i zarządzanie w biznesie studia - kierunek studiów

Szukasz interdyscyplinarnego kierunku, który wprowadzi Cię w tajniki prowadzenia biznesu, a jednocześnie da możliwość rozwinięcia specjalistycznych umiejętności z dziedzin pokrewnych? Analiza i zarządzanie w biznesie będzie dla Ciebie w takim razie świetnym rozwiązaniem! Obecnie nieocenioną umiejętnością jest analiza danych dużych wolumów za pomocą nowoczesnych metod jakościowych i ilościowych. Połączenie tej wiedzy z nauką o prowadzeniu biznesu będzie znakomitym pakietem startowym dla absolwenta takiego kierunku. Takie interdyscyplinarne wykształcenie w obliczu deficytu analityków danych na rynku jest z pewnością dodatkowym atutem.

Czytaj więcej: Analiza i zarządzanie w biznesie studia - kierunek studiów

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją studia - kierunek studiów

Studia na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją są zdecydowanie dla Ciebie,…

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją studia - kierunek studiów

Studia na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją są zdecydowanie dla Ciebie, jeśli w sferze Twoich zainteresowań prym wiodą wydarzenia historyczne, które w zaciszu biura archiwalnego chciałbyś uporządkować, uzupełnić i przygotować do użytku odbiorców z zewnątrz. Jeśli pragniesz zgłębić tajniki archiwizacji i dokumentacji cyfrowej oraz doświadczyć tego, w jaki sposób funkcjonują archiwa, poznać specyfikację poszczególnych instytucji, jak również nauczyć się czytać archiwizowane dokumenty, czas zaaplikować na kierunek, który da Ci mnóstwo możliwości na drodze zawodowej. Spełnij się jako współczesny strażnik dziedzictwa zarówno historycznego i kulturowego.

Czytaj więcej: Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją studia - kierunek studiów

Aviaton management studia - kierunek studiów

Studia na kierunku aviation management to świetna perspektywa dla wszystkich, którzy…

Aviaton management studia - kierunek studiów

Studia na kierunku aviation management to świetna perspektywa dla wszystkich, którzy marzą o międzynarodowej karierze w najprężniej rozwijającej się branży transportowej. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się, jak funkcjonują największe porty lotnicze na świecie, w jaki sposób zarządzać lotniskiem i na czym polega odpowiedzialność na stanowisku kontrolera lotów, te studia są zdecydowanie dla Ciebie. Nie zwlekaj i podejmij wyzwanie.

Czytaj więcej: Aviaton management studia - kierunek studiów

Bachelor degree in management studia - kierunek studiów

Dla studentów zainteresowanych tematyką biznesu, ekonomii, prawa handlowego i pokrewnymi…

Bachelor degree in management studia - kierunek studiów

Dla studentów zainteresowanych tematyką biznesu, ekonomii, prawa handlowego i pokrewnymi dziedzinami powstał kierunek Bachelor degree in management. Aplikant nie będzie musiał zawczasu myśleć o konieczności dalszego kształcenia po ukończeniu studiów, żeby być w stanie znaleźć zatrudnienie – kierunek bachelor degree in management łączy w sobie naukę przedmiotów składających się na całość zarządzania z przyswajaniem najbardziej uniwersalnego na świecie języka – angielskiego.

Czytaj więcej: Bachelor degree in management studia - kierunek studiów

BHP w przedsiębiorstwie studia - kierunek studiów

Zawsze stałeś na straży zasad wychodząc z założenia, że ich przestrzeganie jest jedyną…

BHP w przedsiębiorstwie studia - kierunek studiów

Zawsze stałeś na straży zasad wychodząc z założenia, że ich przestrzeganie jest jedyną gwarancją utrzymania porządku? Chciałbyś sprawnie poruszać się w przepisach prawa, umieć je zinterpretować i wykorzystywać w praktyce?

Czytaj więcej: BHP w przedsiębiorstwie studia - kierunek studiów

Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie studia - kierunek studiów

Posiądziesz gruntowną i usystematyzowaną wiedzę z zakresu tworzenia baz danych, ich analizowania…

Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie studia - kierunek studiów

Posiądziesz gruntowną i usystematyzowaną wiedzę z zakresu tworzenia baz danych, ich analizowania i modyfikowania. Dowiesz się, jak obsługiwać programy komputerowe niezbędne do analizowania danych. Praca nad ogromną ilością danych, tak zwaną Big Data, dzięki opanowaniu podstawowej umiejętności kodowania, przestanie być dla ciebie abstrakcją.

Czytaj więcej: Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie studia - kierunek studiów

Design i zarządzanie projektami studia - kierunek studiów

Nie tylko rozwiniesz posiadany już talent artystyczny, ale także poszerzysz go o znajomość…

Design i zarządzanie projektami studia - kierunek studiów

Nie tylko rozwiniesz posiadany już talent artystyczny, ale także poszerzysz go o znajomość nowych odłamów sztuki. Posiądziesz niezbędną wiedzę teoretyczną z zakresu analizy i oceny uwarunkowań ekonomicznych, społecznych i środowiskowych współczesnego rynku. Zaczniesz swobodnie poruszać się w pojęciach finansowych w zakresie działalności gospodarczych, w tym mikro przedsiębiorstw. Nauczysz się skutecznego promowania i sprzedaży nowych produktów i usług. Będziesz dysponować wiedzą praktyczną i teoretyczną z zakresu nowoczesnych technologii informacyjnych i multimedialnych.

Czytaj więcej: Design i zarządzanie projektami studia - kierunek studiów

Dziennikarstwo i zarządzanie mediami studia - kierunek studiów

Jakie możliwości edukacyjne oferuje program studiów? Uczęszczając na zajęcia zdobędziesz…

Dziennikarstwo i zarządzanie mediami studia - kierunek studiów

Jakie możliwości edukacyjne oferuje program studiów? Uczęszczając na zajęcia zdobędziesz wiedzę z zakresu zagadnień etycznych obowiązujących w mediach, prawa autorskiego czy procesów promocyjnych z wykorzystaniem instrumentów mass media. Oprócz tego w ramach programu zapoznasz się z problematyką komunikacji w różnych dziedzinach życia oraz budowania opinii publicznej. Dodatkowym atutem studiowania na kierunku Dziennikarstwo i zarządzanie mediami jest możliwość wyboru specjalności, która pod względem poruszanej problematyki jest najbliższa Twoim zainteresowaniom. Zatem możesz zdecydować się na specjalizację Menedżer w mediach, Dziennikarstwo regionalne i transgraniczne lub Teoria i praktyka dziennikarska. 

Czytaj więcej: Dziennikarstwo i zarządzanie mediami studia - kierunek studiów

Dziennikarstwo i zarządzanie mediami studia - kierunek studiów

Zawsze jesteś na bieżąco z tym, co dzieje się na Twojej ulicy, w Twoim mieście, kraju…

Dziennikarstwo i zarządzanie mediami studia - kierunek studiów

Zawsze jesteś na bieżąco z tym, co dzieje się na Twojej ulicy, w Twoim mieście, kraju i na świecie? Masz lekkie pióro lub zdolność do swobodnego formułowania ważnych i ciekawych opinii na każdy temat? Obcy ludzie chętnie powierzają Ci swoje historie? Pewnie zatem nie raz słyszałeś, że sprawdziłbyś się jako pracownik mediów.

Czytaj więcej: Dziennikarstwo i zarządzanie mediami studia - kierunek studiów

Komentarze (0)