Studia geograficzne

Studia geograficzne

Studia geograficzne

Największy wybór studiów

geograficznych w Polsce

Odkryj ponad 20 kierunków geograficznych i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia geograficzne

Jak świat długi i szeroki, studia geograficzne to jeden z najbardziej pasjonujących rodzajów podróży. Ponadto, po ukończeniu nauki ta podróż może trwać. Być może dlatego taka wiele osób wybiera dla siebie właśnie ten obszar kształcenia? 

 

Jak wyglądają studia geograficzne

Na wstępie warto wspomnieć, że omawiany obszar kształcenia charakteryzuje się tym, że wciąż się rozwija i rozrasta, a także przybywa w jego kręgu nowych podmiotów i zagadnień. Termin „studia geograficzne” jest bardzo szeroki, gdyż zawiera w sobie wiele dyscyplin, a co za tym idzie wiele kierunków kształcenia, wśród których mogą przebierać kandydaci na studia. Geografia, Geodezja i kartografia, Gospodarka przestrzenna, Geoinformatyka, Geomonitoring, Turystyka i rekreacja oraz liczne specjalności – niemały wybór czeka na tych, którzy interesują się światem i szukają w nim swojego miejsca. Zapoznając się z programami nauczania możemy stwierdzić, że studia geograficzne przebiegają niczym pewien proces.

Na początku edukacyjnej drogi studenci zapoznawani są z podstawami, by z kolejnymi krokami odkrywać bardziej szczegółowe zagadnienia. Biorąc za przykład kierunek Geografia widzimy, że na pierwszym roku studenci biorą udział w takich zajęciach, jak: podstawy geografii fizycznej, podstawy kartografii i topografii, podstawy geografii regionalnej, podstawy geografii społeczno- ekonomicznej, badania przyrodnicze w naukach geograficznych, środowisko geograficzne Polski. Następnie, realizują takie przedmioty jak: geografia ekonomiczna, gleboznawstwo i geografia gleb, geografia społeczna, geografia regionalna świata. W programach widnieją także przedmioty poświęcone konkretnym obszarom, regionom i krajom i prowadzone są one w ogólnym zarysie kierunku. Jakie specjalności można znaleźć na studiach geograficznych?

Na kierunku Geografia, na przykład: klimatologia i ochrona atmosfery, geografia urbanistyczna, monitoring i kształtowanie środowiska, geografia polityczna. A na innych kierunkach? Wybierając Turystykę i rekreację można odnaleźć: organizację turystyki, organizację hotelarstwo i gastronomii, czy organizację rekreacji. Naturalnie, szczegółowe plany zajęć i oferty specjalności mogą się różnić w zależności od tego, jaką szkołę wyższą wybierzemy. Natomiast, może być pewni, że istnieją stałe zagadnienia, które stanowią fundament studiów geograficznych na wszystkich rodzimych uczelniach.    

 

Ile trwają studia geograficzne

Studia geograficzne realizowane są wedle podziału na pierwszy i drugi stopień i łącznie, kształcenie trwa pięć lat. W tym czasie studenci przygotowywani są do pełnienia obowiązków w  instytucjach zajmujących się środowiskiem przyrodniczym, jego kształtowaniem oraz ochroną, a także instytucjach zajmujących się gospodarką przestrzenną, warunkami życia ludzi oraz organizacją działalności społeczno- gospodarczej. Studia geograficzne kończą się obroną pracy dyplomowej i absolwenci mogą od razu przystąpić do realizacji założeń zawodowych. Wyjątek stanowi kierunek Geodezja i kartografia. Aby wykonywać obowiązki w tym zakresie należy najpierw ubiegać się o uprawnienia. Prawo do zawodu nadaje Główny Geodeta Kraju, a wszystko odbywa się na podstawie przepisów geodezyjnych i kartograficznych. 

 

Jakie wymagania / przedmioty na maturze 

Nie powinna być zaskoczeniem informacja, że najważniejszym przedmiotem w procesie rekrutacji na studia geograficzne jest geografia. Jeśli poważnie myślimy o tym obszarze kształcenia należy solidnie przyłożyć się do nauki i osiągnąć jak najlepszy wynik na maturze. W następnej kolejności, pod uwagę brane są takie przedmioty jak: język polski, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie, informatyka, historia, biologia. Naturalnie, należy dokładnie sprawdzić zasady rekrutacji, gdyż klasyfikacja przedmiotów może różnić się w zależności od wybranej uczelni. Wymagania na studia geograficzne wydają się jasne i sprecyzowane. Pomimo tego, że omawiany obszar kształcenia jest dość szeroki i zawiera w sobie wiele różnych zagadnień, to i tak nie należy do grona tych, które można obrać z przypadku.

Warto wiedzieć, że Geografia to nie tylko znajomość największych stolic świata, czy też umiejętność wskazania na mapie konkretnych pasm górskich. To zagęszczony teren, w którym niejeden mógłby się zagubić. Oczywiście, pewną podstawą do wyboru studiów geograficznych jest zainteresowanie światem, ale nie wyłącznie ogólnie. Chcąc zwiększyć swoje szanse na rekrutacyjny sukces należy wejść głębiej, pod powierzchnię. Wiedzę geograficzną można poszerzać na różne sposoby i nie musi to być wyłącznie wkuwanie na pamięć atlasu. Zainteresowanie Geografią może sprzyjać także zainteresowaniu językami obcymi oraz innymi kulturami i obyczajami. To wszystko może mieć duże znaczenie i każda, nawet najmniejsza sfera wiedzy może nam się przydać. 

 

Jaka praca po studiach geograficznych

Niejeden świeżo upieczony student, po przeczytaniu swojego nazwiska na liście przyjętych, zamiast zastanawiać się nad tym, jak będzie wyglądała jego nauka snuje obszerne plany zawodowe. Oczywiście, dobrze jest mieć plan na siebie, ale należy wiedzieć gdzie zdobytą wiedzę będzie można wykorzystać. Wszystko zależy od kierunku kształcenia jaki wybraliśmy i jakie zdobyliśmy umiejętności i kompetencje. Przykładowo, absolwent kierunku Geografia może podjąć pracę w instytucjach i służbach ochrony środowiska, laboratoriach i stacjach badania środowiska przyrodniczego, instytucjach naukowych i badawczych związanych ze służbą meteorologiczną, służbach monitoringu atmosfery i środowiska przyrodniczego, wydziałach i departamentach geologii, szkolnictwie, służbach, zakładach i firmach komunalnych, czy instytucjach zajmujących się polityką regionalną i lokalną. Mnogość miejsc, w których absolwent może znaleźć zatrudnienie jest efektem specjalności, które oferowane są na uczelniach i które nakierowują na konkretne ścieżki kariery zawodowej.

Osoby, które ukończyły kierunek Gospodarka przestrzenna mogą odnaleźć się w roli pracownika administracji samorządowej i rządowej, specjalisty w pracowni urbanistycznej, specjalisty administracji publicznej, specjalisty w instytucjach zajmujących się planowaniem i rozwojem miast i regionów, pracownika agencji nieruchomości, specjalisty do spraw geodezyjno- kartograficznych, pracownika naukowo- badawczego. Absolwenci kierunku Turystyka i rekreacja znajdą pracę w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, ośrodkach sportowych i rekreacyjnych, centrach informacji turystycznej, organizacjach pozarządowych, fundacjach i stowarzyszeniach, przedsiębiorstwach i instytucjach organizujących i zarządzających produktami turystycznymi i rekreacyjnymi. Wspomnieliśmy o specjalnych uprawnieniach, które mogą się przydać tym, którzy ukończyli kierunek Geodezja i kartografia. Czemu służą te uprawnienia? Potrzebne są do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii. Uprawnienia zawodowe w tym zakresie nadaje Główny Geodeta Kraju, a żeby je uzyskać należy odbyć praktykę zawodową i zdać egzamin. 

 

Czy warto iść na studia geograficzne

Wątpliwości i pytań odnośnie słuszności wyboru studiów może być co niemiara, ale należy w miarę prędko się opamiętać, by zwyczajnie nie oszaleć. Czy iść na studia, czy jednak nie iść na studia? Czy wybrać studia geograficzne, czy nie wybierać studiów geograficznych? Niełatwy bywa los kandydata. W znacznej większości występują sygnały mówiące o tym, aby wybrać studia geograficzne. Oczywiście, wszystko zależy od naszych zainteresowań. Pasjonaci dziedziny na pewno zgodziliby się ze słowami, że warto wybrać studia geograficzne, jeśli chcemy zrozumieć systemy fizyczne, które mają wpływ na codzienne życie, powiązania pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a społecznościami zamieszkującymi dany region, czy też jeśli chcemy docenić naszą planetę jako ojczyznę wszystkich ludzi i zapewnić sobie miejsce wśród tych, którzy decydują o tym jak zarządzać jej zasobami. Cóż mogliby powiedzieć oponenci? Że to tak obszerne studia, że jednoznacznie nie wiadomo na czym mogę one polegać, że studia geograficzne mają tak wiele zakresów, stąd nie wiadomo który jest najważniejszy, czy też, że nie potrzeba studiować, aby wiedzieć które miasto jest stolicą danego państwa. Studia geograficzne mogą być ciekawe i zdobytą wiedzę można wykorzystać na wielu płaszczyznach. Istotne jest to, aby być przekonanym do swojego wyboru i na tej podstawie spróbować swoich sił. 

 

Co dadzą ci studia geograficzne 

Studia geograficzne kształcą z jednej strony geologów, hydrologów, meteorologów, z drugiej zaś przewodników turystycznych, demografów czy nauczycieli geografii. Daje nam to wyraźny sygnał, że omawiany obszar kształcenia przekazuje szeroką wiedzę o świecie, na wielu płaszczyznach. Co się z tym łączy, możemy posiadać umiejętności, których nie posiada nikt inny. Studia geograficzne uczą także pozyskiwania informacji, analizowania danych, wyciągania wniosków, interpretowania zjawisk zachodzących na kuli ziemskiej, planowania, podejmowania racjonalnych decyzji. Geografia daje nam pewną wrażliwość, szanse na zrozumienie niemal wszystkiego, co nas otacza – innym nie będzie tak łatwo to pojąć. Studia geograficzne dadzą nam możliwość spotkania ludzi podobnych do nas, pasjonatów, wielbicieli świata i wszystkiego, co się z nim wiąże. Spoglądając na programy i zajęcia warto podkreślić, że studia geograficzne dają dużą przyjemność, chociażby z faktu, że zakładają wiele zajęć terenowych, dzięki którym można poznać miejsca, których poza studiami nigdy by się nie odwiedziło. Studia, ogólnie je ujmując, dają znacznie więcej niż wiedzę, umiejętności i kwalifikacje. Przystosowują nas do życia w grupie, nawiązywania relacji, prezentowania własnych poglądów i świadomego ich bronienia.  

 

Czego nie dadzą ci studia geograficzne

Studia, ogólnie rzecz ujmując, mają zalety i wady i nie ma studenta, któremu odpowiadałoby wszystko, co spotyka na swojej edukacyjnej drodze. Oczywiście, prędzej czy później możemy natrafić na coś – na przykład na konkretny przedmiot – z czym nie będzie nam specjalnie po drodze, ale nigdy nie powinno być to powodem przekreślania całego kierunku, który wybraliśmy. Skupiając uwagę na studiach geograficznych  możemy powiedzieć, że nie dadzą nam one łatwości decyzji. Obszar kształcenia jest całkiem szeroki, a na niektórych kierunkach występuje znaczna ilość specjalności. Dla tych, którzy mają szersze zainteresowania wybór może nie być aż tak łatwy. Studia geograficzne mogą nie dać stuprocentowej pewności, że posiada się dokładną wiedzę na temat konkretnego zagadnienia. Dlaczego? Studia geograficzne zakładają naukę o ukształtowaniu powierzchni lądów, oceanów, mórz, granicach państw, gęstości zaludnienia w różnych miejscach na świecie, rozmieszczenia bogactw naturalnych, rozmieszczenia zakładów przemysłowych i tak dalej, i tak dalej. 

 

Co warto sprawdzić idąc na studia geograficzne

Wybierając się na studia, dowolnego obszaru, należy zapoznać się z warunkami rekrutacji. Z racji tego, że mogą one się różnić w zależności od szkoły wyższej, nie można założyć, że przedmioty brane pod uwagę w procesach kwalifikacyjnych są wszędzie takie same. Jeśli idziemy na studia ze względu na konkretną specjalność, dobrze jest sprawdzić, czy występuje ona na wybranym przez nas kierunku; specjalności to także „przedmiot” różnic w ofertach dydaktycznych. Myśląc nad wyborem kierunku dobrze jest wiedzieć o nim jak najwięcej. Można poczytać programy nauczania, profile absolwentów, a także, szeroko zapoznać się z całą dyscypliną, choć powinno być to czymś oczywistym, jeśli ona naprawdę nas interesuje do tego stopnia, by obrać jako obiekt kształcenia wyższego. Jeśli nie mamy jeszcze stuprocentowej pewności, który kierunek wybrać, możemy stworzyć swoisty bilans, który podpowie nam co nas bardziej interesuje i na zdobyciu jakich umiejętności najmocniej nam zależy. Dzięki temu nasz wybór nie będzie przypadkowy, a także sam proces nauki będzie przebiegał łatwiej.   

 

Studia geograficzne – zaoczne 

Zastanawianie się nad wyborem między studiami dziennymi a zaocznymi może przypominać zawody sportowe polegające na przerzucaniu piłki z jednego końca boiska na drugie. W zawodach, jak i w procesie podejmowania decyzji może paść remis. Co wtedy? Warto wiedzieć czym one się różnią, zaznaczając, że nie można rozpatrywać ich pod kątem tego, które są lepsze i gorsze, bądź które uczą lepiej od drugich. Fundamentem wyboru ma być nasz komfort w zdobywaniu wykształcenia. Dobrze wiemy, że zajęcia na studiach dziennych odbywają się w „tygodniu”, czyli od poniedziałku do piątku, a zajęcia na studiach zaocznych prowadzone są w ramach zjazdów, w weekendy, zazwyczaj co dwa tygodnie.

Należy wiedzieć, że z racji tej podstawowej różnicy, studenci dzienni mają możliwość spędzania więcej czasu z wykładowcą, a co za tym idzie, wykładowca ma więcej czasu na wyjaśnianie wątpliwości i odpowiadanie na pytania. Studia zaoczne, w dużym procencie, polegają na samokształceniu, samodzielnym pozyskiwaniu informacji i samodzielnym przygotowywaniu się do następnych zajęć. Ale pomimo, że forma tych studiów jest bardziej skondensowana, nie oznacza, że nie wychodzi ona studentom na dobre. Znaczna większość osób kształcących się w formie niestacjonarnej, czas pozostały w tygodniu zazwyczaj wykorzystuje na pracę, bądź inne obowiązki.

Czy istnieje możliwość podjęcia studiów geograficznych w trybie zaocznym? Tak, większość kierunków kształcenia, które wchodzą w skład tych studiów realizowane są zarówno w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Co ważne, nie występują różnice programowe, a także zazwyczaj nie występują różnice w wyborze specjalności. Jeśli ktoś posiada wątpliwości, czy realizacja programu możliwa jest ucząc się w trybie zaocznym, łatwo uzyskać na to odpowiedź. Wystarczy, po prostu, sprawdzić czy kierunek prowadzony jest w dwóch formach. Jeśli oferta dydaktyczna uczelni zakłada prowadzenie kierunku na studiach zaocznych, to znaczy, że nie ma żadnych przeciwskazań, aby zdobyć jak najlepsze wykształcenie. 

 

Studia geograficzne – opinie 

Można śmiało powiedzieć, że ile kierunków kształcenia w ofertach dydaktycznych uczelni, tyle opinii o studiach. Głosy „za”, głosy „przeciw”; zliczyć wszystkich nawet nie sposób. Dyskusje o kształceniu wyższym będą prowadzone zawsze, nawet przez tych, którzy nigdy nie podjęli takiej nauki. W przypadku studiów geograficznych również mają miejsce podobne polemiki. Jedna strona dyskursu uważa, że wiedza zdobywana na studiach geograficznych przydaje się tylko w teleturniejach, a druga strona przekonuje, że absolwenci studiów geograficznych świetnie radzą sobie na rynku pracy. Ale kto najlepiej wypowie się na temat tego obszaru kształcenia, jak nie studenci?

Paweł, student III roku Geografii z Białegostoku mówi:

„Studia geograficzne to studia dla prawdziwych pasjonatów. Nie można ich wybrać z nudów, albo z powodu kompletnego braku pomysłu na studia. Oferują one konkretną wiedzę i dużą dawkę umiejętności, a co za tym idzie otwierają wiele możliwości zawodowych.”

Sylwia, studentka II roku Turystyki i rekreacji z Łodzi dodaje:

„Wybrałam takie studia, bo zawsze interesował mnie kraj, w którym żyję i jego ogromne możliwości turystyczne. To prosty wybór. Ale tak właśnie powinno być. Podjęłam takie studia, bo interesuje mnie tematyka, którą porusza. Nie ma sensu tracić czasu na coś, co nas zupełnie nie interesuje. Na studia nie idzie się za karę.” 

 

 

 

KIERUNKI GEOGRAFICZNE

Miasto
A
architektura krajobrazu
B
biogospodarka
C
climatology
E
e-gospodarka przestrzenna
F
fizyka - studia indywidualne
G
geodezja i kartografia
geofizyka
geografia
geoinformacja
geoinformacja środowiskowa
geoinformatyka
geoinformatyka i techniki satelitarne
geologia
geologia poszukiwawcza
geologia stosowana
geomonitoring
gospodarka przestrzenna
gospodarka wodna
gospodarowanie zasobami wodnymi
górnictwo i geologia
I
inżynieria geologiczna
inżynieria i gospodarka wodna
inżynieria informacji
N
nawigacja
O
oceanografia
odnawialne źródła energii
ogrodnictwo
R
rewitalizacja dróg wodnych
T
turystyka
turystyka i rekreacja
Z
zarządzanie gospodarką komunalną
zarządzanie zasobami przyrody
Rozwiń

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH SĄ STUDIA GEOGRAFICZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×STUDIA GEOGRAFICZNE - PODYPLOMOWE

Miasto
A
G
geografia - studia podyplomowe
geografia w szkole - studia podyplomowe
geoinformacja - studia podyplomowe
geoinformatyka - studia podyplomowe
H
hydrografia - studia podyplomowe
M
N
nauczanie geografii - studia podyplomowe
S
T
W
Z
Rozwiń

ZOBACZ, CO WYBIERAJĄ INNI

ODKRYJ STUDIA GEOGRAFICZNE

Miasto

Applied petroleum geosciences (Nauka o ziemi w poszukiwaniu węglowodorów) studia - kierunek studiów

Szukasz ciekawych, interdyscyplinarnych studiów w języku angielskim, a Twoją pasją…

Applied petroleum geosciences (Nauka o ziemi w poszukiwaniu węglowodorów) studia - kierunek studiów

Szukasz ciekawych, interdyscyplinarnych studiów w języku angielskim, a Twoją pasją są nauki ścisłe? Applied petroleum geosciences to kierunek, który z pewnością przypadnie Ci do gustu! Wychodzi on naprzeciw zapotrzebowaniu rozwijającego się rynku wydobycia węglowodorów, w tym gazu łupkowego. Na czym skupią się Twoje studia? Przede wszystkim będą to nauki geologiczne i chemiczne. Dzięki tej wiedzy będziesz mógł w przyszłości rozpoznać i wyszukiwać złoża surowców energetycznych. Do wiedzy czysto teoretycznej dojdzie również wiele godzin praktyk, zajęć terenowych i pracy w laboratorium.

Czytaj więcej: Applied petroleum geosciences (Nauka o ziemi w poszukiwaniu węglowodorów) studia - kierunek studiów

Climatology studia - kierunek studiów

W ramach zajęć zarówno teoretycznych, jak i praktycznych zostanie poruszona problematyka…

Climatology studia - kierunek studiów

W ramach zajęć zarówno teoretycznych, jak i praktycznych zostanie poruszona problematyka klimatu na świecie, istniejących zagrożeń i możliwych rozwiązań zapobiegającym dalszym negatywnym zmianom. Zapoznasz się również zasadami przeprowadzania obserwacji meteorologicznych oraz nabędziesz umiejętności samodzielnego opracowywania analiz klimatologicznych. Ogromną zaletą studiów na kierunku Climatology jest fakt, że wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim, dzięki czemu poznasz specjalistyczną terminologię i nauczysz się nim płynnie posługiwać, co jest bardzo pożądaną umiejętnością przez pracodawców.

Czytaj więcej: Climatology studia - kierunek studiów

E-gospodarka przestrzenna studia - kierunek studiów

Jakich zagadnień możesz się spodziewać? Program studiów obejmuje przedmioty skupiające…

E-gospodarka przestrzenna studia - kierunek studiów

Jakich zagadnień możesz się spodziewać? Program studiów obejmuje przedmioty skupiające się na tematach dotyczących przeprowadzania rewitalizacji obszarów miejskich, gospodarowaniem przestrzenią na terenach górskich i wyżynnych. Uczęszczając na zajęcia poznasz i nauczysz się korzystać z najnowszych metod i technik pomocnych przy opracowywaniu danych przestrzennych. Dodatkowo otrzymasz cenne wskazówki dotyczące opracowywania specjalistycznej dokumentacji. Dowiesz się także w jaki sposób przeprowadzać analizę środowiska i oceniać jego stan. Na uwagę zasługuje również fakt, że część zagadnień jest realizowana formie e-learningów.

 

Czytaj więcej: E-gospodarka przestrzenna studia - kierunek studiów

Geoanalityka studia - kierunek studiów

Jeśli w szkole jednym z Twoich ulubionych przedmiotów była geografia, to już pierwszy…

Geoanalityka studia - kierunek studiów

Jeśli w szkole jednym z Twoich ulubionych przedmiotów była geografia, to już pierwszy znak, że powinieneś zainteresować się studiami na kierunku geoanalityka. Ale geografia to też nie wszystko. Dobra znajomość matematyki będzie również pożądana. Wiedza jaką zdobędzie student geoanalityki pozwoli mu na fachowe analizy procesów oraz zjawisk ekologicznych, gospodarczych na całym świecie. Przedmioty, z jakimi się zetkniesz to przedmioty z zakresu elementów geologii, hydrologii, ochrony środowiska, geoanalityki ludności, społeczeństwa oraz gospodarki, takie jak tektonika, paleontologia czy mineralogia oraz ochrona wód podziemnych. Przedmiotom z dziedziny nauk o Ziemi towarzyszą moduły edukacyjne poświęcone statystyczno-matematycznym oraz kartograficznym podstawom geoanalityki.

Czytaj więcej: Geoanalityka studia - kierunek studiów

Geodezja i kartografia studia - kierunek studiów

Mapy w życiu człowieka istniały od czasów najdawniejszych. Ludzie zawsze byli ciekawi…

Geodezja i kartografia studia - kierunek studiów

Mapy w życiu człowieka istniały od czasów najdawniejszych. Ludzie zawsze byli ciekawi świata i starali się przenieść go na papier, również w postaci kartograficznej. Jeśli więc zastanawiasz się nad podjęciem studiów na kierunku geodezja i kartografia, musisz odznaczać się dobrą orientacją w terenie, wyobraźnią przestrzenną, umiejętnością czytania map oraz umiejętnościami technicznymi, a z przedmiotów szkolnych nacisk położyć na naukę matematyki, fizyki oraz chemii. Geodezja i kartografia nie należy do kategorii łatwych kierunków, nie jest przeznaczony dla każdego, natomiast możesz być pewien, że jako absolwent pracy nie będziesz szukał długo.

Czytaj więcej: Geodezja i kartografia studia - kierunek studiów

Geofizyka studia - kierunek studiów

Czym jest geofizyka? Jest to nauka, której głównym celem jest badanie Ziemi…

Geofizyka studia - kierunek studiów

Czym jest geofizyka? Jest to nauka, której głównym celem jest badanie Ziemi i jej właściwości wszelkimi dostępnymi fizyce metodami. Podążając za Wikipedią: „Przedmiotem badań w geofizyce są procesy fizyczne zachodzące obecnie oraz w przeszłości w geosferach: litosferze, atmosferze i hydrosferze”. Jeśli więc jesteś zainteresowany studiowaniem na kierunku geofizyka, musisz wiedzieć, że geografia, fizyka oraz matematyka będą nieodłącznie obecne w Twoim programie studiów. Przydatne będą też umiejętności wielopłaszczyznowego myślenia oraz wyobraźnia przestrzenna, jak i zainteresowania astronomią w zakresie budowy planet i drobnych ciał Układu Słonecznego.

Czytaj więcej: Geofizyka studia - kierunek studiów

Geofizyka w geologii studia - kierunek studiów

Propozycja studiowania na kierunku geofizyka w geologii jest przede wszystkim skierowana…

Geofizyka w geologii studia - kierunek studiów

Propozycja studiowania na kierunku geofizyka w geologii jest przede wszystkim skierowana do uczniów o umysłach ścisłych, zainteresowanych naukami o Ziemi, innych planetach i obiektach Układu Słonecznego, zjawiskami fizycznymi zachodzącymi w ich wnętrzach oraz metodami geofizycznymi i geologicznymi wykorzystywanymi dla celów badawczych i praktycznych. Jeśli w dodatku do owych zainteresowań przodujesz w matematyce, geografii, chemii, fizyce oraz biologii kierunek geofizyka w geologii może być idealnym dla Ciebie, szczególnie, gdy widzisz siebie po studiach w roli badacza lub odkrywcy np. nowych złóż surowców. Jako student możesz zetknąć się z przedmiotami z zakresu zaawansowanej matematyki – analiza matematyczna i algebra; fizyki czy informatyki.

Czytaj więcej: Geofizyka w geologii studia - kierunek studiów

Geografia studia - kierunek studiów

Jeśli od zawsze pasjonowały Cię podróże małe i duże, jeżeli w obrębie Twoich…

Geografia studia - kierunek studiów

Jeśli od zawsze pasjonowały Cię podróże małe i duże, jeżeli w obrębie Twoich zainteresowań znajduje się Ziemia, jej właściwości oraz budowa na przestrzeni wieków, aspekty społeczne i gospodarcze różnych państw na świecie – studia na kierunku geografia powinny spełniać Twoje oczekiwania i potrzeby. Musisz wiedzieć, że oprócz geografii powinieneś posiadać podstawową wiedzę z przedmiotów takich jak matematyka, fizyka i chemia, ponieważ jako student będziesz uczył się jak funkcjonuje system przyroda – człowiek ze wszystkimi jego składowymi. W ramach zajęć więc przyswoisz sobie astronomiczne podstawy geografii, matematykę i statystykę, fizykę i chemię Ziemi, ekonomię i socjologię. Ale to, oczywiście, nie wszystko.

Czytaj więcej: Geografia studia - kierunek studiów

Geografia morza i wybrzeża studia - kierunek studiów

Studia na kierunku geografia morza i wybrzeża oprócz wiedzy ogólnej z…

Geografia morza i wybrzeża studia - kierunek studiów

Studia na kierunku geografia morza i wybrzeża oprócz wiedzy ogólnej z zakresu zagadnień fizyczno-geograficznych, społeczno-ekonomiczncych i regionalnych, koncentrują się na naukach o środowisku wodnym, zapewniający tym samym wiedzę stricte specjalistyczną. Jeśli więc jesteś zainteresowany tym, jak działa gospodarka wodna i studiowałeś wcześniej nauki przyrodnicze – kierunek geografia morza i wybrzeża może być kierunkiem, który będzie Ci odpowiadał. Jeśli jednak nie miałeś styczności z naukami przyrodniczymi wcześniej, ale wciąż chciałbyś uczęszczać na zajęcia tego kierunku – nic straconego!

Czytaj więcej: Geografia morza i wybrzeża studia - kierunek studiów

Geoinformacja studia - kierunek studiów

Jeśli jesteś jedną z tych osób, które są zainteresowane i geografią, i…

Geoinformacja studia - kierunek studiów

Jeśli jesteś jedną z tych osób, które są zainteresowane i geografią, i informatyką, oraz nie wiesz jak pogodzić te dziedziny, nie wiesz, którą wybrać – trafiłeś w odpowiednie miejsce, ponieważ tutaj dowiesz się, że wcale nie musisz wybierać między nimi. Studia na kierunku geoinformacja zapewnią Ci praktyczną wiedzę z obu dziedzin. Kierunek ten wychodzi naprzeciw potrzebom współczesnego świata, ponieważ łączy metody i narzędzia badawcze z zakresu nauk przyrodniczych, a także ścisłych. Jedną z głównych umiejętności, w jakie wyposażą Cię te studia będzie wiedza jak używać Systemów Informacji Geograficznej (SIG), Topograficznej Bazy Danych, jak wykonywać teledetekcję cyfrową.

Czytaj więcej: Geoinformacja studia - kierunek studiów

Komentarze (0)