Studia morskie

Największy wybór studiów

morskich w Polsce

Odkryj kierunki morskie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia morskie

Jeżeli, patrząc ogólnie, studia to morze możliwości, to czym dla kształcących się mogą być studia morskie? Nie będzie niczym przekłamanym stwierdzenie, że wiedza i umiejętności pozyskane w tym obszarze kształcenia dają szansę wypłynięcia na szerokie wody kariery, na dodatek w dosłownej postaci. Kto wybiera takie studia? Na pewno ci, którzy chcą być na fali.

 

Jak wyglądają studia morskie

Studia morskie zdają się być zarówno zamknięte, przez swoją dość wąską tematykę, jak i otwarte, ze względu na obszar, w którym można wykorzystywać zdobytą wiedzę. Na pewno możemy określić je mianem charakterystycznych i wyjątkowych, nie tylko z powodu problematyki, jaką poruszają, ale także tego, że dostępne są tylko w trzech polskich miastach. Chcąc związać swoją drogę edukacyjną, a potem zawodową z morzem możemy udać się do jednego z pomorskich miast: Szczecina, Gdańska, bądź Gdyni. Każde miasto posiada odpowiednie uczelnie, bądź wydziały, dzięki którym można zanurzyć się w ocean wiedzy. Dla niewtajemniczonych warto zaznaczyć, że nie istnieje kierunek o nazwie „morze”, czy też „kierunek morski”, a część ofert dydaktycznych szkół wyższych stanowią kierunki szeroko znane, takie jak choćby Mechanika i budowa maszyn, czy Transport, tylko że przystosowane do innego otoczenia. Ponadto, kandydaci na studia oprócz kierunków kształcenia mogą wybrać system zdobywania wiedzy, gdyż niektóre uczelnie proponują zarazem studia cywilne i studia wojskowe.

Jakie przedmioty realizowane są na studiach morskich? Za przykład niechaj posłuży nam kierunek Nawigacja. W planie zajęć znajdują się takie zagadnienia jak: podstawy konstrukcji maszyn i grafiki inżynierskiej, elektrotechnika i elektronika, fizyka, matematyka, wiedza morska, nawigacja, historia Polski, meteorologia i oceanografia, przewozy morskie, budowa i stateczność jednostki pływającej, manewrowanie jednostką pływającą. Studia morskie to studia ze wszech miar praktyczne. Wciąż posługując się przykładem kierunku Nawigacja warto wspomnieć, że każdy student może ubiegać się o uzyskanie uprawnień zawodowych na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej. Pozytywna ocena z tego egzaminu jest warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu dyplomowego uznawanego za równoważny z egzaminem kwalifikacyjnym na poziomie operacyjnym. Brzmi skomplikowanie, a informacje stanowiące tematykę egzaminu mogą wydawać się jeszcze bardziej zawiłe. Na liście zagadnień egzaminacyjnych znajdują się, na przykład: „budowa i oznaczenie kontenera”, „wachta portowa w warunkach zagrożenia terrorystycznego”, „materiały sztauerskie używane przy załadunku ryżu”, czy też „wykorzystanie środków łączności do złożenia zapotrzebowania na rozładunek statku w porcie w ramach umowy czarterowej”. Podobnych pytań jest znacznie więcej. 

 

Ile trwają studia morskie

Studia morskie, podobnie do innych obszarów kształcenia, realizowane są według podziału na pierwszy i drugi stopień. Różnice występują w czasie trwania nauki na niektórych kierunkach. Na przykład, nauka na kierunku Eksploatacja siłowni okrętowych i obiektów oceanotechnicznych, na pierwszym stopniu, czyli studiach inżynierskich trwa cztery lata. Co ważne, cztery tygodnie po drugim roku studiów studenci odbywają praktyki morskie. Naturalnie, wymiar praktyk może różnić się w zależności od wybranej uczelni. Obok, zajęć na uczelni wszyscy zainteresowani mogą odbyć szereg szkoleń i kursów. Jakie są to kursy? Na przykład: przygotowujące do egzaminów państwowych na wszystkie rodzaje świadectw operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żegludze śródlądowej, zgodnie z przepisami międzynarodowymi oraz krajowymi, czy też kursy kwalifikacyjne, aktualizujące, specjalistyczne, członków załóg statków morskich oraz innych pracowników gospodarki morskiej, zgodnie z wymaganiami i zaleceniami narodowymi.

Mówiąc o studiach dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, w semestrach letnich organizowane są szkolenia i kursy niezbędne do uzyskania uprawnień na poziomie operacyjnym, a później zarządzania w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej. Po zakończeniu każdego semestru kandydaci na żołnierzy zawodowych biorą udział w praktykach na okrętach MW RP, realizowanych często w formie kilkutygodniowych rejsów z wejściami do portów zagranicznych. W ramach ciekawostki możemy wspomnieć o tym, że uczelnie morskie oferują także kształcenie na „lądowych” kierunkach, na przykład Pedagogice, czy Stosunkach międzynarodowych.           

 

Jakie wymagania / przedmioty na maturze

Wymagania na studia morskie mogą wydawać się skomplikowane, gdyż mogą różnić się w zależności od uczelni, wydziału i kierunku. Niektóre z nich zakładają proste procesy rekrutacji, na podstawie przedmiotów zdawanych na maturze, a niektóre z nich przebiegają etapowo. Biorąc za przykład Akademię Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, powiedzmy, że postępowanie rekrutacyjne przebiega według następujących etapów: test znajomości języka angielskiego, sprawdzian sprawności fizycznej, ankieta psychologiczna oraz rozmowa kwalifikacyjna. Sprawdzian sprawności fizycznej zawiera elementy sprawdzające siłę, szybkość i wytrzymałość. Obejmuje następujące konkurencje: dla mężczyzn: podciąganie na drążku, bieg na 1000 metrów, bieg wahadłowy 10x10, pływanie na 50 metrów stylem dowolnym; dla kobiet: pompki, bieg na 1000 metrów, bieg wahadłowy 10x10m, pływanie na 50 metrów stylem dowolnym. Natomiast, rozmowa kwalifikacyjna ocenia, między innymi: predyspozycje do pełnienia zawodowej służby wojskowej w tym m.in. osiągnięcia i uprawnienia przydatne w służbie wojskowej, zainteresowania ukierunkowane na służbę wojskową, w tym w morskim rodzaju Sił Zbrojnych, znajomość problematyki dotyczącej marynarki wojennej, czy też odporność na stres i predyspozycje przywódcze. Warto dokładnie zaznajomić się z zasadami rekrutacji, gdyż można się w nich łatwo zagubić, a na dodatek różnią się w zależności od szkoły wyższej, kierunku kształcenia oraz tego, czy wybieramy studia cywilne, czy też studia wojskowe.

 

Jaka praca po studiach morskich 

Studia morskie, ze względu na swoją charakterystykę zwrócone są ku konkretnym profesjom. Ogólnie rzecz ujmując, nauka zakłada kształcenie specjalistów do pracy na morzu, czyli na statkach różnego typu, jak i platformach wiertniczych. Aby lepiej to zrozumieć, należy ponownie posłużyć się przykładami. Kierunek Morskie systemy transportowe kształci fachowców w zakresie budowy, eksploatacji oraz zarządzania i sterowania morskimi systemami transportowymi i logistycznymi, czy też eksploatacji terminali portowych oraz centrów logistycznych. Wiąże się to z tym, że absolwent takiego obszaru kształcenia zostaje przygotowany do pracy na stanowiskach o profilu inżynierskim, jak też menedżerskim, w szeroko rozumianym sektorze Transportu, Spedycji i Logistyki, czyli przedsiębiorstwach transportowych, spedycyjnych i logistycznych, centrach dystrybucyjnych i logistycznych oraz firmach współpracujących z szeroko rozumianym międzynarodowym sektorem transportu i obrotu towarowego.

Innym przykładem niechaj będzie kierunek Technologia remontu urządzeń okrętowych i portowych, który polega na zdobyciu wiedzy z zakresu nowoczesnego kierowania i prowadzenia prac remontowych urządzeń okrętowych i portowych. Absolwenci mogą więc znaleźć zatrudnienie w zakładach przemysłowych zajmujących się gospodarką remontową, w zakładach gospodarki morskiej, stoczniach remontowych i produkcyjnych, oraz portach morskich. Co ważne, wiedzę zdobytą na studiach morskich absolwenci mogą wykorzystać nie tylko na morzu, ale także na lądzie. Ich umiejętności są na tyle szerokie, że bez problemu powinni poradzić sobie, po prostu, wszędzie. 

 

Czy warto iść na studia morskie

Na pewno niejeden kandydat na studia zadawał sobie szereg pytań odnośnie nauki oraz tego, dokąd ma ona zaprowadzić. Posiadanie wątpliwości nie jest niczym odosobnionym, zwłaszcza gdy obserwujemy rynek pracy i jego zmienny charakter. Wspomnieliśmy na początku, że studia morskie to morze możliwości i rzeczywiście niełatwo z tym dyskutować. To studia oryginalne, specyficzne, przez swój zakres tematyczny jedyne w swoim rodzaju. Idąc na studia morskie możemy być przekonani o tym, że podobną wiedzę zdobywa niewielkie grono osób, a co za tym idzie możemy poprawiać swoje samopoczucie myślami o pewnej wyjątkowości. Umiejętności, które pozyskamy i rozwiniemy również będą należeć do grona niecodziennych i nieszablonowych.

Specyfika tych studiów daje nam zdecydowanie większą pewność co do naszej przyszłości zawodowej; nie dość, że poznajemy zagadnienia natury technicznej, to jeszcze z tak konkretnego zakresu. Mówiąc bardziej przyziemnie, studia morskie mogą być dla niektórych spełnieniem dziecięcych marzeń. Sny o pływaniu po szerokich wodach, w załodze wielkich okrętów dzięki nim może się spełnić. To studia niełatwe, ale prowadzące nie tylko do uzyskania wykształcenia i konkretnego zawodu, ale prowadzące także do przeżycia przygód. Warto czasami puścić wodze fantazji i pomyśleć nieco inaczej o umiejętnościach, które będziemy pozyskiwać i które potem będziemy mogli spożytkować. Nie trzymajmy się kurczowo myślenia o studiach wyłącznie jako przedsionka pracy zawodowej i niczego po za tym. Studia morskie idealnie do tego pasują.  

 

Co dadzą ci studia morskie

Przede wszystkim, studia morskie dadzą nam oryginalną wiedzę. Jeśli omawiane umiejętności można zdobyć tylko w kilku miejscach w kraju, to znak, że muszą być one naprawdę wyjątkowe. Oczywiście, studiując każdy kierunek można być przekonanym o jego wyjątkowości i warto budować w sobie dobre samopoczucie, ale kierunków związanych z morzem na pewno nikt nigdy nie będzie w stanie kwestionować, ani powiedzieć o nich, że są nudne, nieciekawe, niepraktyczne i pozbawione perspektyw. Studia morskie dają wiedzę i umiejętności, które można wykorzystać w prawie każdym miejscu na świecie. Pomimo tego, że kwalifikacje wydają się hermetyczne, oraz hiper- konkretne, to zarazem mają uniwersalny, szeroki charakter, bo sprawiają, że można podjąć pracę w wielu punktach na mapie.

Odchodząc odrobinę od tematu wiedzy i umiejętności, możemy powiedzieć, że studia morskie dadzą nam trochę zdrowia. Dlaczego? Dlatego, że istotną ich częścią jest dbanie o kondycję fizyczną. Tutaj nie ma szansy na dożywotnie zwolnienia z wychowania fizycznego i jeśli poważnie myśli się o przyszłości, to poważnie należy podchodzić do tematu pracy nad sobą i swoją sprawnością. Studia morskie mogą dać fantastyczną przygodę, będącą niemal spełnieniem marzeń z lat dzieciństwa. Wyruszenie w rejs w ramach toku studiów – czyż to nie brzmi interesująco? Zalet studiów morskich jest znacznie więcej i każdy kandydat na pewno wymieni choć kilka. Najistotniejszą z nich jest ta, że studia morskie dadzą możliwość bycia na fali, jakkolwiek byśmy chcieli te słowa rozumieć.    

 

Czego nie dadzą ci studia morskie

Zachodzi ryzyko, że studia morskie nie dadzą nam chwili wytchnienia. Oczywiście, nie musi to być twardą zasadą, gdyż wszystko zależeć może od wybranego przez nas kierunku kształcenia. Ale studia morskie należą do grona intensywnych, zatem nie da się studiować na pół gwizdka. Studia morskie to obszar kształcenia, w który wchodzi się w całości, całym sobą; inaczej nie będzie to miało większego sensu. Mówiąc z przymrużeniem oka studia morskie nie dadzą także odpoczynku od wody, ale należy założyć, że żaden przyszły oraz obecny student nie przejawia do niej antypatii, albo sygnałów, że mu się już znudziła. Studia morskie nie dadzą także zapomnieć o dyscyplinie, choć przykład ten zdaje się być nieco banalny, zwłaszcza w zakresie studiów wojskowych.  

 

Co warto sprawdzić idąc na studia morskie

Idąc na studia morskie należy sprawdzić dokładnie zasady rekrutacji. Każda uczelnia, każdy wydział i każdy kierunek mogą posiadać odrębne reguły i można się w tym łatwo pogubić. Niektóre kierunki zakładają tylko konkurs świadectw, a niektóre też egzaminy praktyczne i rozmowy kwalifikacyjne. Warto zapoznać się z programami nauczania, planem zajęć i praktyk, aby zdać sobie sprawę z tego, jaki charakter posiadają te studia, z czym będziemy musieli się zmierzyć oraz ile pracy nas czeka na studiach. Co jeszcze warto sprawdzić? Warto sprawdzić własne przygotowanie fizyczne. Nie wolno uciekać od tego, że studia morskie to intensywny okres kształcenia, także w zakresie naszej kondycji. Warto więc dbać o siebie, pracować nad sobą i wprowadzić aktywność fizyczną do swojego życia – inaczej może być niełatwo dostać się na te studia. 

 

Studia morskie – zaoczne 

Studia dzienne, czy studia zaoczne? Takie pytanie bardzo często bywa tematem dyskusji i wiele osób prowadzi poważny spór, wymieniając się argumentami, która forma nauki jest lepsza. Oczywiście, istnieją między nimi zasadnicze różnice oraz, co się z nimi wiąże, zarówno jedna jak i druga forma posiada zalety i wady. Chyba wszyscy wiedzą, że studia dzienne charakteryzują się tym, że realizowane są od poniedziałku do piątku i studenci mają więcej okazji do rzeczywistego kontaktu z wykładowcą, a studia zaoczne prowadzone są w weekendy i wiele wiadomości muszą przyswoić sami, bez niczyjej pomocy. Mogłoby się wydawać, że studia morskie posiadają taki charakter, iż nie da się ich prowadzić w formie zaocznej. Ale istnieje szereg kierunków kształcenia, które realizowane są w formie niestacjonarnej. Należy dokładnie zapoznać się z ofertami dydaktycznymi uczelni, aby upewnić się które dziedziny można zgłębiać w formie zaocznej, a które dostępne są wyłącznie na studiach dziennych. Należy pamiętać o tym, że jeśli dany kierunek prowadzony jest na studiach niestacjonarnych, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby uczyć się właśnie w taki sposób i nie jest to specjalnie karkołomny wysiłek. Wszystko zależy od nas, naszego podejścia oraz pomysłu na kształcenie.  

 

Studia morskie – opinie 

Edukacja to temat, który wzbudza emocje i zazwyczaj każdy rozmówca ma wyrobione zdanie na jej temat. Nie inaczej bywa w przypadku kształcenia wyższego. Podczas rozmów o studiach głos zabierają nie tylko kandydaci na studia, studenci i absolwenci, ale także te osoby, które na kształcenie wyższe nigdy się nie zdecydowały. Można przypuszczać, że studia morskie budzą szacunek i respekt. Są na tyle wyjątkowe i charakterystyczne, że jeśli ktoś z naszego grona usłyszy, że studiujemy na przykład Nawigację to prawdopodobnie zrobi całkiem zdziwioną minę i zacznie zadawać wiele pytań, również takich czy spotkaliśmy prawdziwego pirata na swojej drodze. Ale jak naprawdę wyglądają studia morskie? Jak odbierają je sami studenci?

Wojtek, student II roku Transportu morskiego z Gdyni mówi:

„Jeśli woda to żywioł, morze to żywioł, to studia morskie również. To studia z innej bajki. W moim przypadku to rodzinna tradycja, ale wybrałem naukę z własnej woli, bo w genach przekazano mi miłość i szacunek do morza i pływania. Studia morskie to nie tylko nauka. To przygoda. Przygoda życia.” 

Szymon, student II roku Mechaniki i budowy maszyn ze Szczecina dodaje:

„Studia morskie to pomysł na życie. Jeśli wydaje ci się, że pojedziesz na studia, pozaliczasz wszystkie egzaminy, otrzymasz dyplom i zamkniesz ten rozdział za sobą, to na pewno jesteś w błędzie. Ten świat niesamowicie wciąga. Jest niesłychanie ciekawy i tak bardzo różny od tego, który standardowo postrzegany jest jako normalny, zwykły. Studia morskie to olbrzymia frajda i radość. Nie wiem czy można je porównać z czymś innym. Na pewno nie da się ich porównać z żadnymi innymi studiami. „

   

 

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNKI MORSKIE?

Studia morskie Szczecin
 
Studia morskie Gdańsk
Studia morskie Gdynia
 
 

 

KIERUNKI MORSKIE

Miasto
A
automatyka i robotyka
B
bezpieczeństwo narodowe
bezpieczeństwo wewnętrzne
budowa jachtów
E
energetyka
G
geoinformatyka
I
inżynieria bezpieczeństwa
M
mechanika i budowa maszyn
mikrobiologia stosowana
N
nawigacja
O
oceanografia
oceanotechnika
R
rybactwo
S
studia marynistyczne
T
transport
Rozwiń

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH SĄ STUDIA MORSKIE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×STUDIA MORSKIE - PODYPLOMOWE

Miasto

ODKRYJ STUDIA MORSKIE

Miasto

Akwakultura - biznes i technologie studia - kierunek studiów

Nigdy nie mogłeś podjąć decyzji, czy chciałbyś zająć się odkrywaniem tajemnic zatopionych…

Akwakultura - biznes i technologie studia - kierunek studiów

Nigdy nie mogłeś podjąć decyzji, czy chciałbyś zająć się odkrywaniem tajemnic zatopionych na dnie wód, pójść ścieżką biznesu, czy może wykonywać zawód związany z nowoczesnymi technologiami? Jeśli na któreś z tych pytań odpowiedziałeś twierdząco, to studia na kierunku akwakultura – biznes i technologie są stworzone dla ciebie. Łączą one bowiem wszystkie wymienione dziedziny nauki tworząc z nich świetnie działającą, uzupełniającą się wzajemnie całość.

Czytaj więcej: Akwakultura - biznes i technologie studia - kierunek studiów

Nawigacja studia - kierunek studiów

Czy wyobrażasz sobie dzisiejszy świat bez istnienia internetowych map Google? Bez GPS-a,…

Nawigacja studia - kierunek studiów

Czy wyobrażasz sobie dzisiejszy świat bez istnienia internetowych map Google? Bez GPS-a, który Cię nawiguje, gdy jesteś w podróży? Czy wyobrażasz sobie całkowity brak map, brak umiejętności odnalezienia się w konkretnym punkcie na świecie, swoim państwie czy dużym mieście? We współczesnej rzeczywistości wystarczy parę komend wpisanych w telefon komórkowy, abyśmy wiedzieli dokąd dokładnie się udać. To są nasze pierwsze skojarzenia ze słowem “nawigacja”, jednak jak się okazuje jest to znacznie więcej, niż mogło się z początku wydawać i jest głównie związana z morskimi kierunkami studiów.

Czytaj więcej: Nawigacja studia - kierunek studiów

Oceanografia studia - kierunek studiów

Ocean dla starożytnych Greków i Rzymian był mityczną rzeką oblewającą nasz świat.…

Oceanografia studia - kierunek studiów

Ocean dla starożytnych Greków i Rzymian był mityczną rzeką oblewającą nasz świat. Dzięki naukowcom, podróżnikom i badaczom oraz rozlicznym ekspedycjom, dziś wiemy, że oceany nie są jedną wielką rzeką, a wielką częścią hydrosfery ziemskiej, która jest wypełniona słoną wodą, a ta z kolei pokrywa ¾ powierzchni Ziemi (70,8%). W zależności od klasyfikacji - wyróżnia się jeden, trzy, cztery lub pięć oceanów: Wszechocean (jako jeden) i Ocean Spokojny, Atlantycki, Indyjski, Akrtyczny oraz Południowy. Jest to zatem ogromny zbiór wód okalających wszystkie lądy, a jego charakterystyczną cechą jest wielka różnorodność. Była ona badana przez setki lat, ale zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie wciąż istnieje i wzrasta. Jeśli Twoje zainteresowania są ukierunkowane na to ramię nauki i przemysłu, powinieneś rozważyć studia na kierunku oceanografia.

Czytaj więcej: Oceanografia studia - kierunek studiów

Oceanotechnika studia - kierunek studiów

Ocean dla starożytnych Greków i Rzymian był mityczną rzeką oblewającą nasz świat.…

Oceanotechnika studia - kierunek studiów

Ocean dla starożytnych Greków i Rzymian był mityczną rzeką oblewającą nasz świat. Dzięki naukowcom, podróżnikom i badaczom oraz rozlicznym ekspedycjom, dziś wiemy, że oceany nie są jedną wielką rzeką, a wielką częścią hydrosfery ziemskiej, która jest wypełniona słoną wodą, a ta z kolei pokrywa ¾ powierzchni Ziemi (70,8%). W zależności od klasyfikacji - wyróżnia się jeden, trzy, cztery lub pięć oceanów: Wszechocean (jako jeden) i Ocean Spokojny, Atlantycki, Indyjski, Akrtyczny oraz Południowy. Jest to zatem ogromny zbiór wód okalających wszystkie lądy, a jego charakterystyczną cechą jest wielka różnorodność. Była ona badana przez setki lat, ale zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie wciąż istnieje i wzrasta. Jeśli Twoje zainteresowania są ukierunkowane na to ramię nauki i przemysłu, powinieneś rozważyć studia na kierunku oceanotechnika.

Czytaj więcej: Oceanotechnika studia - kierunek studiów

Komentarze (1)

Privateer odpowiedz

Morza i oceny.... powinno być napisane ;)