Porady dla zdających język polski

Porady dla zdających język polski

Informacja dla maturzystów przystępujących do pisemnego egzaminu z języka polskiego.

W związku ze zbliżającą się maturą pragniemy przypomnieć niektóre zasady oceniania wypracowania z języka polskiego:

  • Podczas pracy nad tekstami zamieszczonymi w arkuszu egzaminacyjnym, zdający ma prawo zaznaczać, podkreślać..., czyli sporządzać notatki wprost na tekście. Nie są one oceniane.
  • Wypracowanie maturalne nie może być krótsze niż dwie strony, tj. około 250 słów. Górna granica liczby słów nie jest określona; zdający może napisać wypracowanie tak długie, na jakie mu czas egzaminu pozwoli.
  • Jeżeli tekst wypracowania nie zmieści się w wyznaczonym na nie miejscu, można kontynuować pisanie w brudnopisie, ale koniecznie należy przekreślić słowo „brudnopis" i napisać „ciąg dalszy czystopisu".
  • W wypracowaniu krótszym niż 250 słów oceniane jest tylko rozwinięcie tematu; nie ocenia się języka, stylu, kompozycji i zapisu.
  • Kompozycję wypracowania ocenia się wtedy, gdy przyznane zostały punkty za rozwinięcie tematu.
  • Wypracowanie musi być na temat i w związku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu.
  • Wypracowanie bez związku z tekstem zamieszczonym w arkuszu wskazuje, ze maturzysta nie zna utworu, o którym pisze. W ubiegłym roku w wypracowaniu maturalnym na temat dotyczący Chłopów Reymonta uczeń pisał: „dyskutowano o testamencie Boryny; Hanka miała pretensje, że zapisali jej tyiko sześć morgów; Antek był zły, bo cały majątek został przepisany młodym - Jagnie i Borynie". Wypracowanie to było niezgodne z dołączonym do tematu fragmentem powieści, której treść jest inna. W tym przypadku maturzysta otrzymał 0 punktów za całość wypracowania, a to znaczy, że nie zdał matury z języka polskiego.
  • Przypominamy, że należy uważnie czytać temat i polecenia w nim występujące. Punkty przyznawane są za analizę i interpretację, nie za streszczenie podanego tekstu.
  • W ocenie zapisu wypracowania napisanego przez maturzystę ze stwierdzoną dysleksją stosowane są specjalne kryteria, zredagowane przy współpracy z psychologami.
  • Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego sprawdza m.in. tworzenie tekstu własnego. Praca odtworzona z podręcznika lub innych źródeł nie jest tekstem własnym maturzysty i dlatego nie przyznaje się za nią punktów.

Opis egzaminu maturalnego z języka polskiego wraz przykładowo rozwiązanymi zadaniami oraz punktracją.

źródło: CKE

 

 

 

 

 

 

Komentarze (0)