doradztwo podatkowe studia

Doradztwo podatkowe studia - kierunek studiów

Szukasz interesującego kierunku na pograniczu dziedziny prawa i administracji, który przygotuje Cię do konkretnego zawodu? Chcesz zdobyć wiedzę konieczną do zajmowania się prawem podatkowym? Jeśli tak, to doradztwo podatkowe prawdopodobnie będzie świetnym kierunkiem dla Ciebie!

Jak będzie wyglądać Twoja ścieżka kariery? Jako absolwent tych studiów jesteś przygotowany do objęcia stanowiska doradcy podatkowego. Jest to zawód regulowany przez ustawę o doradztwie podatkowym, wedle której po zdaniu egzaminu państwowego oraz odbyciu praktyk zdobywasz uprawnienia do pełnienia tego zawodu.

Czego nauczysz się w ramach studiów? Przede wszystkim nacisk będzie kładziony na wiedzę z zakresie prawa podatkowego i księgowości. Poznasz i nauczysz się interpretować polskie przepisy podatkowe, prowadzić ewidencję podatkową i rozliczać zobowiązania podatkowe. Kierunek obejmuje zatem całość materiału koniecznego do przystąpienia do egzaminu na doradcę podatkowego oraz zagadnień przygotowujących do egzaminu na biegłego rewidenta. Co więcej, w ramach studiów przewidziane są praktyki, które przygotują Cię do przyszłego zawodu. Jeżeli zatem chciałbyś spróbować swoich sił w dziedzinie prawa to na pewno warto przemyśleć tę ofertę edukacyjną.


Wiedza, którą zdobędziesz, studiując doradztwo podatkowe


Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • procesu życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego, zarówno w skali lokalno-regionalnej jak i krajowo-midzynarodowej,
  • znaczenia mediów masowych w życiu i funkcjonowaniu współczesnego społeczeństwa,
  • szeroko pojętej dziedziny komunikacji społecznej – w stosunkach publicznych, reklamie, promocji, instytucjach prowadzących edukację medialną,
  • wykształcenia podstawowych umiejętności w zakresie gromadzenia, opracowywania i selekcjonowania informacji z różnych źródeł,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku doradztwo podatkowe


Absolwent kierunku doradztwo podatkowe znajdzie zatrudnienie jako:

  • doradca podatkowy – po uzyskaniu uprawnień zawodowych,
  • pracownik kancelarii doradztwa podatkowego,
  • pracownik kancelarii biegłych rewidentów,
  • pracownik biura rachunkowego,
  • pracownik administracji skarbowej.

Doradztwo podatkowe - jakie przedmioty zdawać na maturze?

studia PODYPLOMOWE

 

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku DORADZTWO PODATKOWE

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Doradztwo podatkowe

DORADZTWO PODATKOWE - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Komentarze (0)