kierunek ekonomiczno prawny studia


<  Kierunki studiów

Kierunek Ekonomiczno - prawny studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Ekonomiczno-prawnym są połączeniem dwóch odrębnych dziedzin wiedzy – studiów ekonomicznych oraz studiów prawnych. Obecnie jednak coraz chętniej wykorzystuje się metody ekonomiczne do analizy regulacji prawnych. Jeżeli zatem chciałbyś studiować ciekawy, interdyscyplinarny kierunek to nie wahaj się – to może być początek Twojej wymarzonej ścieżki kariery!

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Ekonomiczno-prawnym? Przede wszystkim zdobędziesz szeroką wiedzę z zakresu studiów prawnych i ekonomicznych oraz umiejętności analizy i interpretacji danych. Skupisz się na prawie cywilnym, gospodarczym i finansowym, a poznane metody ilościowe z zakresu ekonomii pozwolą Ci na trafne analizowanie regulacji prawnych.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent tego kierunku? Czeka na Ciebie praca w przedsiębiorstwach finansowych, bankach, domach maklerskich, a także firmach ubezpieczeniowych i firmach doradztwa ekonomicznego. Jak widzisz możliwości jest naprawdę dużo, więc po ukończeniu studiów powinieneś bez problemu znaleźć pracę w zawodzie.

 


Wiedza, którą zdobędziesz, studiując kierunek ekonomiczno - prawny


Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • nauk ekonomicznych, prawnych i komplementarnych,
  • analizy struktury prawa oraz stosowania teorii ekonomicznych i metod ekonometrycznych w procesie tworzenia prawa,
  • analizowania aktów prawnych pod kątem ich wpływu na gospodarkę, przedsiębiorczość i wymianę handlową,
  • gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku ekonomiczno - prawnym


Absolwent kierunku ekonomiczno - prawnego znajdzie zatrudnienie jako:

  • pracownik firmy konsultingowej,
  • pracownik firmy ubezpieczeniowej,
  • pracownik bankowości,
  • pracownik giełdy papierów wartościowych,
  • pracownik domu maklerskiego.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na kierunek ekonomiczno - prawny, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty: matematyka, filozofia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy.

 

 

autor Marta Matyja

 

 

Komentarze (0)


KARIERA


KIERUNKI STUDIÓW


STUDIA

studia biologicznestudia biologiczne

UCZELNIE