Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych

Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych

Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych studia

Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych studia - kierunek studiów

Chcesz zdobyć ugruntowaną wiedzę z zakresu integracji europejskiej oraz funkcjonowania Unii Europejskiej? Jeżeli tak to Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych powinna okazać się odpowiednim kierunkiem dla Ciebie!

Czego nauczysz się w ramach tych studiów? Przede wszystkim nacisk będzie kładziony na wiedzę z zakresu studiów społecznych w obrębie Unii Europejskiej i jej instytucji. Nauczysz się interpretować zjawiska społeczne zachodzące we Europie i Unii Europejskiej oraz analizy powiązań między obszarami kulturowymi, politycznymi, ekonomicznymi oraz prawnymi w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym. Co więcej, dowiesz się o oddziaływaniu Unii Europejskiej na stosunki międzynarodowe oraz o wzajemnych relacjach międzypaństwowych.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych? Pracy będziesz mógł szukać w placówkach szkoleniowych, biurach euroregionów oraz instytucjach administracji publicznej. Dodatkowo powinieneś świetnie odnaleźć się w firmach zajmujących się marketingiem europejskim. Jeżeli zatem chciałbyś podjąć pracę w jednym z wyżej wymienionych zawodów to może to być kierunek dla Ciebie!

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując europeistykę w zakresie europejskich procesów integracyjnych

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych,
  • obsługi projektów unijnych,
  • analizy oddziaływania zjawisk i procesów o charakterze mikro– i makroskali na wymiar wewnętrzny i zewnętrzny Unii Europejskiej,
  • zjawisk społecznych z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi w odniesieniu do zjawisk politycznych i ekonomicznych Unii Europejskiej,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.
 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych

Absolwent kierunku europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych znajdzie zatrudnienie jako:
  • pracownik placówek szkoleniowych,
  • pracownik instytucji administracji publicznej,
  • pracownik biura euroregionów,
  • pracownik firmy marketingowej,
  • pracownik firmy konsultingowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na europeistykę w zakresie europejskich procesów integracyjnych, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty: język polski, matematyka, język obcy, biologia, chemia, filozofia, fizyka z astronomią, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie.

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku EUROPEISTYKA W ZAKRESIE EUROPEJSKICH PROCESÓW INTEGRACYJNYCH

Zobacz inne kierunki Psychologiczne i społeczne

Komentarze (0)