Geodezja i kartografia studia


<  Kierunki studiów

Geodezja i kartografia studia - kierunek studiów

Mapy w życiu człowieka istniały od czasów najdawniejszych. Ludzie zawsze byli ciekawi świata i starali się przenieść go na papier, również w postaci kartograficznej. Jeśli więc zastanawiasz się nad podjęciem studiów na kierunku geodezja i kartografia, musisz odznaczać się dobrą orientacją w terenie, wyobraźnią przestrzenną, umiejętnością czytania map oraz umiejętnościami technicznymi, a z przedmiotów szkolnych nacisk położyć na naukę matematyki, fizyki oraz chemii. Geodezja i kartografia nie należy do kategorii łatwych kierunków, nie jest przeznaczony dla każdego, natomiast możesz być pewien, że jako absolwent pracy nie będziesz szukał długo.

Zanim jednak staniesz się absolwentem, będziesz uczęszczał na zajęcia z zakresu nauk takich jak geomatyki, rachunku wyrównawczego, geodezyjnych pomiarów szczegółowych, kartografii, fotogrametrii i teledetekcji, katastru i gospodarki nieruchomościami czy matematyki, fizyki i grafiki inżynierskiej, informatyki. Dzięki temu nauczysz się między innymi jak poprawnie wykonywać pomiary, projektowania z wykorzystaniem narzędzi CAD (Computer Aided Design), posługiwania się systemami odniesienia i układami współrzędnych stosowanymi w geodezji, geodynamice, geodezji satelitarnej i astronomii, obsługi narzędzi do pomiaru geodezyjnego czy jak zredagować i opracować mapę oraz wielu innych.

 


Wiedza, którą zdobędziesz, studiując geodezję i kartografię


Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • stosowania nowoczesnych metod opracowywania zdjęć lotniczych i satelitarnych
  • zakładania i prowadzenia katastru
  • wyceny nieruchomości
  • wykonywania prac geodezyjnych związanych z gospodarką nieruchomościami
  • opracowywania map

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku geodezja i kartografia


Absolwent kierunku geodezja i kartografia znajdzie zatrudnienie w/jako:

  • firmach geodezyjnych
  • firmach budowlanych
  • wydawnictwach kartograficznych
  • górnictwie
  • przedsiębiorstwach prywatnych

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na geodezję i kartografię, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: matematyka, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, język obcy, język polski.

 

Gdzie studiować kierunek geodezja i kartografia?

GEODEZJA I KARTOGRAFIA - uczelnie

Politechnika Warszawska - Wydział Geodezji i Kartografii PW

Wojskowa Akademia Techniczna - Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołątaja w Krakowie - Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji UR w Krakowie

Politechnika Świętokrzyska - Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - Wydział Inżynierii Produkcji UP w Lublinie

Politechnika Wrocławska - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Wydział Studiów Technicznych i Społecznych UWM w Ełku

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM

Akademia Morska w Szczecinie - Wydział Nawigacyjny

Politechnika Gdańska - Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 

autor Joanna Wojciechowska

 

 

Komentarze (0)


KARIERA


KIERUNKI STUDIÓW


STUDIA

studia biologicznestudia biologiczne

UCZELNIE