Informacja w przestrzeni publicznej

Informacja w przestrzeni publicznej

Informacja w przestrzeni publicznej studia

Informacja w przestrzeni publicznej studia - kierunek studiów

Zbyt duża ilość informacji zamieszczonych w Internecie prowadzi coraz częściej do wielu konfliktów i nieporozumień. Dlatego tak potrzebni są obecnie specjaliści, którzy świadomie funkcjonują w przestrzeni społeczeństwa informacyjnego. Szybkie analizowanie i przetwarzanie informacji są podstawowymi czynnikami konkurencyjności na obecnym rynku. Jeżeli zatem świetnie odnajdujesz się w gąszczu informacji to kierunek Informacja w przestrzeni publicznej może okazać się początkiem ciekawej kariery zawodowej w dziedzinie studiów humanistycznych!

Obecnie proces przepływu informacji wspomagany jest nowoczesnymi technologiami. Komunikacja werbalna oraz niewerbalna wzbogacona jest współcześnie o możliwości związane z siecią komputerową. Ze względu na rożnorodność przekazu informacji jako student tego kierunku będziesz mieć do wyboru kilka modułów specjalnościowych, takich jak: e-publikacje, broker informacji, informacja w edukacji i kulturze, terapia przez media, Internet i e-społeczności, edytorstwo czy regionalizm. Informacja w edukacji i terapia przez media dają Ci dodatkowo możliwość uzyskania przygotowania pedagogicznego.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jak absolwent kierunku Informacja w przestrzeni społecznej? Po ukończeniu studiów będziesz mógł podjąć pracę w ośrodkach kultury, redakcjach bibliotekach, działach promocji lub reklamy. Jak widzisz możliwości jest dużo, więc jako absolwent nie powinieneś mieć problemu ze znalezieniem ciekawej pracy w zawodzie. Jeżeli zatem chciałbyś profesjonalnie zająć się analizą oraz gromadzeniem informacji to ten kierunek może być dla Ciebie odpowiednią drogą edukacji.

 
 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując informację w przestrzeni publicznej

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • gromadzenia, przetwarzania, przechowywania, analizowania, weryfikowania i udostępniania zasobów informacyjnych,
  • stosowania wiedzy o zasadach ochrony własności intelektualnej i przemysłowej,
  • efektywnego zarządzania informacją,
  • technik organizacji i tworzenia zasobów informacyjnych,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.
 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku informacja w przestrzeni publicznej

Absolwent kierunku informacja w przestrzeni publicznej znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • pracownik portalu internetowego,
  • pracownik działu promocji,
  • pracownik redakcji,
  • pracownik ośrodka kulturowego,
  • pracownik administracji państwowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na informację w przestrzeni publicznej, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, język obcy.

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku INFORMACJA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Zobacz inne kierunki Dziennikarstwo i informacja

Komentarze (0)