informatyka i ekonometria studia


<  Kierunki studiów

Informatyka i ekonometria studia - kierunek studiów

Szukasz ciekawych studiów ekonomicznych zorientowanych na kształcenie przyszłych analityków ekonomicznych i informatycznych? Twoją mocną stroną są nauki ścisłe i chcesz wykorzystać te zdolności studiując przyszłościowy kierunek? Jeżeli tak to Informatyka i ekonometria to może być świetny początek Twojej ścieżki edukacyjnej!

Czego nauczysz się w ramach studiów Informatyka i ekonometria? Przede wszystkim zdobędziesz wiedzę oraz umiejętności analityczne, które wykorzystasz w rozwiązywaniu praktycznych problemów ekonomicznych. Dodatkowo zdobędziesz wiedzę o mechanizmach ekonomicznych działających w największych gospodarkach świata. Warto także podkreślić, że kierunek Informatyka i ekonometria spełnia warunki akredytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej, co zdecydowanie wyróżnia ten kierunek z zakresie jakości kształcenia.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Informatyka i ekonometria? Po ukończeniu studiów będziesz mógł podjąć pracę jako: analityk, specjalista do spraw produkcji, reklamy lub sprzedaży, kierownik działu, analityk rynku pieniężnego, specjalista do spraw zarządzania aktywami finansowymi, analityk systemów informatycznych. Jak widzisz możliwości jest naprawdę dużo, co oznacza, że nie powinieneś mieć problemu ze znalezieniem ciekawej pracy w zawodzie. Jeżeli zatem masz zdolności w dziedzinie nauk ścisłych i chciałbyś wkroczyć w świat prężnie rozwijających się gospodarek to ten kierunek jest dla Ciebie!

 


Wiedza, którą zdobędziesz, studiując informatykę i ekonometrię


Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • szeroko rozumianej ekonomii, zarządzania i finansów,
  • metod i narzędzi matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych niezbędnych do analizy zjawisk gospodarczych w skali mikro- i makroekonomicznej,
  • informatyki ekonomicznej – w szczególności projektowania, programowania i wdrażania systemów informatycznych oraz administrowania sieciami komputerowymi,
  • podejmowania racjonalnych decyzji we wszelkiego rodzaju podmiotach i organizacjach gospodarczych,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku informatyka i ekonometria


Absolwent kierunku informatyka znajdzie zatrudnienie w/jako:

  • specjalista do spraw produkcji, reklamy lub sprzedaży,
  • analityk rynku pieniężnego,
  • kierownik działu w małych oraz dużych przedsiębiorstwach,
  • specjalista do spraw zarządzania aktywami finansowymi,
  • analityk systemów informatycznych.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na informatykę i ekonometrię, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: matematyka, geografia, informatyka, język obcy.

 

Gdzie studiować kierunek informatyka i ekonometria?

INFORMATYKA I EKONOMETRIA - Szkoły wyższe, uczelnie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - Wydział Zarządzania AGH

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - Wydział Informatyki i Komunikacji UE w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - Wydział Zarządzania UE w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej UE w Poznaniu

Uniwersytet Gdański - Wydział Zarządzania

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Uniwersytet Łódzki - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

Uniwersytet Rzeszowski - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy UR

Uniwersytet Szczeciński - Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Uniwersytet Zielonogórski - Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

 

autor Marta Matyja

 

 

Komentarze (0)


KARIERA


KIERUNKI STUDIÓW


STUDIA

studia biologicznestudia biologiczne

UCZELNIE