informatyka w biznesie i administracji studia


<  Kierunki studiów

Informatyka w biznesie i administracji studia - kierunek studiów

Obecnie nie ma firmy, która nie funkcjonuje w świecie szeroko pojętego Internetu. Ze względu na rozwój nowoczesnych technologii wzrasta zapotrzebowanie na lokalne sieci informatyczne. Dlatego też tak potrzebni są specjaliści w dziedzinie nie tylko informatyki, ale również zarządzania oraz prowadzenia biznesu. Jako absolwent kierunku Informatyka w biznesie i administracji to Ty możesz dołączyć do tego grona!

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Informatyka w biznesie i administracji i na co kładziony będzie nacisk podczas zajęć? W trakcie studiów zapoznasz się z budową i funkcjonowaniem lokalnych sieci komputerowych oraz komunikacją pomiędzy sieciami lokalnymi i globalnymi. Dzięki temu będziesz kompleksowo przygotowany do do pracy z nowoczesnymi narzędziami informatyki w sferze gospodarki oraz administracji publicznej. Co więcej, świadom uwarunkowań ekonomicznych, będziesz w stanie dobrać i wykorzystać optymalne narzędzia informatyczne. Taka wiedza i umiejętności powinny dać Ci świetny start w przyszłym zawodzie.

A gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Informatyka w biznesie i administracji? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w firmach projektujących i wdrażających systemy sieciowe Praca będzie tez czekać na Ciebie w sektorze publicznym na stanowiskach specjalistów z zakresu projektowania, budowy i administrowania sieciami teleinformatycznymi, a także w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Jak widzisz możliwości jest naprawdę dużo. Jeżeli zatem widzisz się w jednej z powyższych profesji to być może jest to kierunek dla Ciebie!

 


Wiedza, którą zdobędziesz, studiując informatykę w biznesie i administracji


Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • zasad budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych,
  • wiedzy ekonomicznej oraz umiejętności praktycznego wykorzystania narzędzi informatycznych na potrzeby wspomagania procesów biznesowych,
  • praktycznego wykorzystania narzędzi informatycznych na potrzeby wspomagania procesów administracyjnych i biznesowych,
  • projektowania systemów operacyjnych, baz danych, sieci komputerowych,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku informatyka w biznesie i administracji


Absolwent kierunku informatyka w biznesie i administracji znajdzie zatrudnienie w/jako:

  • pracownik w firmach projektujących i wdrażających systemy sieciowe,
  • pracownik w sektorze publicznym na stanowiskach specjalistów z zakresu projektowania, budowy i administrowania sieciami teleinformatycznymi,
  • pracownik w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych,
  • specjalista w zakresie obsługi nowoczesnych narzędzi telekomunikacyjnych,
  • specjalista w zakresie administrowania siecią.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na informatykę w biznesie i administracji, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: matematyka, informatyka, język obcy.

 

Gdzie studiować kierunek informatyka w biznesie i administracji?


 

autor Marta Matyja

 

 

Komentarze (0)


KARIERA


KIERUNKI STUDIÓW


STUDIA

studia biologicznestudia biologiczne

UCZELNIE