inżynieria transportu i logistyki studia


<  Kierunki studiów

Inżynieria transportu i logistyki studia - kierunek studiów

W dobie globalizacji odpowiednie zarządzania transportem oraz logistyką jest niezwykle ważne. Dlatego też rośnie zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie. Inżynieria transportu i logistyki to kierunek wychodzący naprzeciw tym tendencjom. Jeżeli zatem masz zmysł strategiczny i chciałbyś zająć się logistyką w przyszłości to może to być świetny kierunek dla Ciebie!

Obecnie studia inżynierskie to nie tylko nauki techniczne, ale także kształcenie w zakresie nauk pozwalających na objęcie w przyszłości stanowiska managera: ekonomii, organizacji i zarządzania, prawa gospodarczego. Co więcej, w ramach studiów zdobędziesz specjalistyczną wiedzą z zakresu logistyki i transportu. Nauczysz się zarządzać systemami transportowo-magazynowymi, optymalizować koszty logistyczne oraz zasad magazynowania i obrotu zapasami. Nie będą Ci też obce metody informatyczne wykorzystywane w szeroko pojętej logistyce. Jednym zdaniem staniesz się mózgiem operacji logistycznych w Twojej firmie.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Inżynieria transportu i logistyki? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować jako inżynier jakości, standaryzacji i kontroli procesów, utrzymania ruchu i systemów telematycznych lub inżynier przedsiębiorstw zajmujących się transportem i logistyką. Możesz także zostać managerem organizacji ruchu transportowego w dużych firmach. Co więcej, praca będzie na Ciebie czekać w przedsiębiorstwach sektora TSL, centrach dystrybucyjnych i logistycznych czy firmach logistycznych obsługujących przewozy towarów. Jeżeli zatem widzisz siebie w jednej z powyższych profesji to Inżynieria transportu i logistyki może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując inżynierię transportu i logistyki


Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • funkcjonowania nowoczesnego transportu, a w szczególności: inżynierii środków transportowych, inżynierii ruchu oraz analizy systemów transportowych,
  • rozumienia oraz posługiwania się podstawowymi kategoriami ekonomicznymi; rozumienia istoty makroekonomii; przedstawiania podstawowych problemów polityki ekonomicznej, teorii zatrudnienia i bezrobocia; rozumienia istoty polityki państwa na rynku pracy, analizy inflacji w relacjach do innych problemów makroekonomicznych, określania istoty koniunktury gospodarczej oraz cyklu koniunkturalnego; wskazywania podstawowych problemów oceny koniunktury gospodarczej,
  • rozwiązywania problemów logistycznych za pomoc metod i technik inżynierskich, w tym w zakresie: projektowania systemów logistycznych oraz procesów logistycznych, zarządzania specjalistycznymi funkcjami logistycznym oraz procesami logistycznymi,
  • operacyjnego zarządzania logistycznego w ramach działów funkcjonalnych podmiotów gospodarczych. Powinien zna istot zarządzania współczesnymi podmiotami (organizacjami) gospodarczymi oraz zasady działalności logistycznej podmiotów gospodarczych,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku inżynieria transportu i logistyki


Absolwent kierunku inżynieria transportu i logistyki znajdzie zatrudnienie w/jako:

  • inżynier jakości, standaryzacji i kontroli procesów, utrzymania ruchu i systemów telematycznych,
  • manager organizacji ruchu transportowego,
  • inżynier przedsiębiorstw zajmujących się transportem i logistyką,
  • pracownik w przedsiębiorstwach sektora TSL,
  • pracownik w centrach dystrybucyjnych oraz logistycznych.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na inżynierię transportu i logistyki, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: przedmioty dowolne.

 

Gdzie studiować kierunek inżynieria transportu i logistyki?


 

autor Marta Matyja

 

 

Komentarze (0)


KARIERA


KIERUNKI STUDIÓW


STUDIA

studia biologicznestudia biologiczne

UCZELNIE