Konserwacja i degradacja materiałów

Konserwacja i degradacja materiałów

Konserwacja i degradacja materiałów studia

Konserwacja i degradacja materiałów studia - kierunek studiów

Jak konserwować metale by zapobiec korozji? Jakie są właściwości szkła, ceramiki, drewna czy polimerów? Tego wszystkiego, a także wiele więcej nauczysz się studiując Konserwację i degradację materiałów. Jeżeli zatem Twoją mocną stroną są nauki ścisłe i chciałbyś poznać tajniki budowy naszego otoczenia to Konserwacja i degradacja materiałów może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

Dzięki studiom na kierunku Konserwacja i degradacja materiałów zdobędziesz wiedzę z zakresu budowy chemicznej, struktury oraz własności fizykochemicznych metali i stopów, polimerów, szkieł i ceramiki, drewna, betonu czy żelbetonu. Taka wiedza zapewni Ci przygotowanie do wykonywania zawodu inżyniera w zakresie ochrony przed korozją metali i stopów. Będziesz także potrafić przeprowadzić inspekcje antykorozyjnych systemów powłokowych oraz inspekcję systemów ochrony elektrochemicznej. Jednym zdaniem, staniesz się ekspertem w sprawie ochrony i degradacji materiałów.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Konserwacja i degradacja materiałów? Studia umożliwią Ci podjęcie pracy w w energetyce, przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym, w gospodarce wodno-ściekowej, w przemyśle spożywczym, przemyśle stoczniowym i chemicznym. wykształcenie przygotowuje Cię do zawodu w zakresie technologii zabezpieczeń przeciwkorozyjnych i konserwacji materiałów. Jeżeli zatem chciałbyś pracować w jednej w wyżej wymienionych branż to Konserwacja i degradacja materiałów może być kierunek dla Ciebie!

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując konserwacja i degradacja materiałów

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • matematyki obejmującą algebrę, analizę, rachunek różniczkowy i całkowy funkcji dwóch zmiennych, elementy geometrii analitycznej, elementy analizy wektorowej, równań różniczkowych, rachunku prawdopodobieństwa, statystyki stosowanej czy estymacji,
  • procesów korozyjnych metali i stopów, potrafi przewidzieć i zróżnicować zachodzące zjawiska degradacji uwzględniając materiał oraz warunki eksploatacji, zna techniki zabezpieczeń przed korozją,
  • fizyki obejmującą mechanikę, termodynamikę, optykę, elektryczność i magnetyzm, fizykę jądrową i fizykę ciała stałego, w tym wiedzę niezbędną do rozumienia zjawisk i procesów fizycznych występujących w procesach chemicznych oraz w określaniu właściwości materiałów, pomiaru i określania wielkości fizycznych,
  • chemii obejmującą chemię ogólną, nieorganiczną, organiczną, fizyczną, analityczną oraz elektrochemię w tym wiedzę niezbędną do opisu i rozumienia zjawisk i procesów chemicznych występujących w trakcie degradacji materiałów,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.
 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku konserwacja i degradacja materiałów

Absolwent kierunku konserwacja i degradacja materiałów znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • pracownik w zakresie technologii zabezpieczeń przeciwkorozyjnych i konserwacji materiałów,
  • pracownik w przemyśle spożywczym,
  • pracownik w przemyśle stoczniowym,
  • pracownik w dziale chemicznym,
  • pracownik w gospodarce wodnej.
 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na kierunek konserwacja i degradacja materiałów, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, język obcy, matematyka, chemia, fizyka i astronomia.

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku KONSERWACJA I DEGRADACJA MATERIAŁÓW

Zobacz inne kierunki Chemiczne

Komentarze (0)