Kierunki studiów w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

kierunki studiów warszawa

Kierunki studiów w Warszawie - Kierunki Warszawa

W Warszawie wszystko jest największe lub jest tego najwięcej. Najwięcej mieszkańców, wieżowców, galerii, centrów handlowych, linii autobusowych i korków. Nie inaczej jest również, jeśli chodzi o uczelnie i kierunki studiów. To właśnie stolica oferuje swoim studentom najszerszy wahlarz ofert edukacyjnych, co wynika z faktu, że jest tu po prostu najwięcej uczelni (aż 15 publicznych uczelni wyższych!) i uczy się tu najwięcej studentów.
Największa polska uczelnia okazuje się być również tą najlepszą. Uniwersytet Warszawski uplasował się na pierwszym miejscu w zeszłorocznej edycji rankingu najlepszych uczelni akademickich w Polsce. Jakie kierunki są najchętniej wybierane przez studentów szkoły wyższej numer jeden? Okazuje się, że najbardziej obleganymi kierunkami są te proponowane przez Wydział Nauk Ekonomicznych - ekonomia, finanse, inwestycje i rachunkowość oraz Informatyka i ekonometria. Taki wybór w ogóle nie dziwi, jeśli wziąć pod uwagę fakt, że to właśnie w naukach ścisłych UW kształci najlepiej. Innymi, bardzo chętnie wybieranymi kierunkami są prawo, finanse, rachunkowość i ubezpieczenia oraz filologia angielska. 
Najlepszą polską politechniką również okazała się być uczelnia warszawska. Politechnika Warszawska przoduje w nowoczesnych technologiach. Studenci decydujący się na kierunki takie jak Informatyka, computer science czy telekomunikacja, mogą być pewni, że dokonali najlepszego ze wszystkich możliwych wyborów. 
Kandydaci specjalizujący się w naukach humanistycznych, nie są wcale w gorszej sytuacji od umysłów ścisłych. Historia sztuki, etnologia, dziennikarstwo, kulturoznawstwo, politilogia, lingwistyka – to tylko niektóre z kierunków proponowanych przez UW. Zastanawiając się nad studiami na kierunkach społecznych i pedagogicznych, oprócz Uniwersytetu Warszawskiego, warto również rozważyć Akademię Pedagogiki Specjalnej.
Jeśli marzysz o studiach lekarskich – wybierz Warszawski Uniwersytet Medyczny. Jeśli interesujesz się rolnictwem, chciałbyś studiować meblarstwo, ogrodnictwo lub zootechnikę – postaw na Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie to z kolei najstarsza uczelnia w Polsce kształcąca na kierunkach ekonomicznych. Przyszłych reżyserów i aktorów wykształci Akademia Teatralna, a grafików i malarzy – Akademia Sztuk Pięknych. Zamiłowanie do sportu możesz rozwijać w Akademii Wychowania Fizycznego, a po studiach w Szkole Głównej Służby Pożarniczej zostaniesz strażakiem. Natomiast w warszawskiej Akademii Obrony Narodowej możesz podjąć studia na kierunkach takich jak zarządzanie i dowodzenie, lotnictwo czy bezpieczeństwo narodowe. Prawdopodobnie każde swoje zawodowe marzenie możesz spełnić, wybierając się na studia do Warszawy.

1. Politechnika Warszawska - kierunki studiów

 

Politechnika Warszawska od wielu lat kreuje przyszłościowych inżynierów, usatysfakcjonowanych magistrów i doktorantów, którzy teraz z dumą posługują się zdobytymi umiejętnościami  i wiedzą w firmach cieszących się uznaniem.  Politechnika dysponuje aż dwudziestoma wydziałami, które kształcą studentów na rozmaitych kierunkach studiów. W murach uczelni równie dobrze będzie się czuł chemik, fizyk, matematyk, jak i architekt, pasjonata automatyki i robotyki czy logistyk.  Politechnika Warszawska jest źródłem wszechstronnej wiedzy, którą zapewniają zajęcia z wykwalifikowaną kadrą pracowniczą oraz intensywne ćwiczenia praktyczne w laboratoriach. Uczelnia udowadnia, że wiele własnych chęci i determinacja w dążeniu do wyznaczonego celu, mogą zagwarantować pracę marzeń w ogólnoświatowych korporacjach.

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Wydział Architektury

Wydział Chemiczny

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Wydział Elektryczny

Wydział Fizyki

Wydział Geodezji i Kartografii

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Wydział Inżynieri Lądowej

Wydział Inżynierii Materiałowej

Wydział Inżynierii Produkcji

Wydział Inżynierii Środowiska

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Wydział Mechatronki

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Wydział Transportu

Wydział Zarządzania

Wydział Budownictwa, Mechatroniki i Petrochemii - Oddział w Płocku

Kolegium Nauk i Społecznych - Oddział w Płocku

2. Uniwersytet Warszawski - kierunki studiów

 

Uniwersytet Warszawski  to największa uczelnia w Polsce, która swoją działalność rozpoczęła niemal 200 lat temu, co czyni ją jednocześnie jedną z najstarszych szkół wyższych w naszym kraju.  Studenci kształcą  się w otoczeniu doskonale dobranej kadry, wykonują  prace grupowe integrując się ze sobą oraz projekty indywidualne, tak aby przygotować przyszłych absolwentów do wszelkich form współpracy, jak i samorealizacji.  Studia można podjąć  w zakresie wielu kierunków studiów na dwudziestu wydziałach, co gwarantuje studentom uczestniczenie w zajęciach, które z pewnością spełnią ich oczekiwania i wprowadzą do życia wiele uśmiechu i radości.  Pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego przekazują swoim uczniom niezbędne kompetencje  do dalszego rozwoju oraz udowadniają, że połączenie pasji z rozwojem intelektualnym jest w pełni możliwe i dostępne dla każdego.

Wydział "Artes Liberales"

Wydział Biologii

Wydział Chemii

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Wydział Filozofii i Socjologii

Wydział Fizyki

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Wydział Geologii

Wydział Historyczny

Wydział Lingwistyki Stosowanej

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Wydział Nauk Ekonomicznych

Wydział Neofilologii

Wydział Orientalistyczny

Wydział Pedagogiczny

Wydział Polonistyki

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Psychologii

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Wydział Zarządania

3. SGH - kierunki studiów

 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, jest najstarszą uczelnią ekonomiczną w Polsce i po dzień dzisiejszy cieszy się  dużą popularnością.  Oprócz najpopularniejszego kierunku: finanse i rachunkowość, studenci mają do wyboru 13 kierunków na studiach licencjackich oraz 20 kierunków na studiach magisterskich. Natomiast wraz ze studiami podyplomowymi,  MBA i doktoranckimi uczelnia ekonomiczna dysponuje łącznie aż 181 kierunkami. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie  dostarcza wiedze praktyczną i dydaktyczną,  a także oferuje zajęcia warsztatowe, na których z pomocą profesjonalnych pracowników,  studenci nauczą się badać przestrzeń ekonomiczną.  Uczelnia kształci przyszłych ekonomistów, którzy mogą ubiegać się o kandydaturę na kierunki studiów zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim. 

Kolegium Analiz Ekonomicznych

Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

Kolegium Gospodarki Światowej

Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

Kolegium Zarządzania i Finansów

4. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) - kierunki studiów

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego  jest to warszawski uniwersytet przyrodniczy i rolniczy, który od niespełna 200 lat kształci pracowników z zakresu medycyny weterynaryjnej, leśnictwa czy nauk o żywności. Uczelnia skupia się na podnoszeniu kompetencji przyszłych pracowników przekazując niezbędną wiedzę młodym studentom bazując na kierunkach studiów z nauk humanistycznych, przyrodniczych,  ekonomicznych oraz ekologicznych. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego  jest jednym z największych ośrodków dydaktycznych w kraju oraz posiada świetnie rozwinięte zaplecze socjalne, co czyni ją jedną z najbardziej prestiżowych uczelni w Polsce. Uczelnia od trzech lat z rzędu licząc od 2012 roku otrzymuje tytuł „Najbardziej innowacyjnej i kreatywnej uczelni w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych”.

Wydział Rolnictwa i Biologii

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Wydział Leśny

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Wydział Technologii Drewna

Wydział Nauk o Zwierzętach

Wydział Nauk o Żywności

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Wydział Inżynierii Produkcji

Wydział Nauk Ekonomicznych

Wydział Nauk Społecznych

Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

5. Warszawski Uniwersytet Medyczny - kierunki studiów

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny kwalifikuje się jako największa polska publiczna uczelnia medyczna. Na uniwersytecie studiuje prawie 9 tysięcy studentów, których z pełną troską kształci ponad 1600 nauczycieli akademickich. Uczelnia Medyczna prowadzi stałą współprace z wieloma przedsiębiorstwami i ośrodkami dydaktyczno-badawczymi, dając dzięki temu szanse młodym ludziom na wyjazdy zagraniczne w celu nabycia nowych doświadczeń oraz pogłębienia już posiadanej wiedzy. Warszawski Uniwersytet kształci studentów na poziomie europejskim w oparciu o nowoczesne metody nauczania kreując wykwalifikowanych pracowników z zakresu medycyny, farmacji, pielęgniarstwa czy dietetyki. W ofercie edukacyjnej znajduje się 5 wydziałów, które reprezentują  16 przyszłościowych kierunków studiów. 

I Wydział Lekarski

II Wydział Lekarski

Wydział Lekarsko-Dentystyczny

Wydział Farmaceutyczny

Wydział Nauk o Zdrowiu

6. Akademia Pedagogiki Specjalnej - kierunki studiów

 

Na Wydziale Nauk Pedagogicznych prowadzone są trzy kierunki studiów: PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA SPECJALNA, EDUKACJA ARTYSTYCZNA. Studiowanie pedagogiki specjalnej przygotowuje do pracy nauczycielskiej oraz opiekuńczo-wychowawczej z osobami dotkniętymi wadami wzroku (tyflopedagogika), słuchu (surdopedagogika), mowy (logopedia), niepełnosprawnością intelektualną, niesprawnościami ruchu, a także osobami z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym (resocjalizacja). 

Studenci pedagogiki nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do wychowawczego wspomagania rodzin, działalności kulturalno-oświatowej w środowisku lokalnym, edukacji dorosłych, prowadzenia doradztwa zawodowego, a także rozwijania kreatywności wychowanków. Studenci kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych rozwijają swoje uzdolnienia artystyczne. WNP posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie pedagogiki.
Na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych prowadzone są studia na kierunkach: PRACA SOCJALNA, SOCJOLOGIA oraz PSYCHOLOGIA. Kształcenie na tych kierunkach nawiązuje do tradycji Uczelni wyznaczanej ideą wrażliwości na potrzeby człowieka znajdującego się w szczególnie trudnych sytuacjach. WSNS uzyskał uprawnienie do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie Socjologia.
 

7. Akademia Obrony Narodowej - kierunki studiów

 

Akademia Obrony Narodowej jest warszawską uczelnią cywilno-wojskową, która powstała  dnia 1 października 1990. Głównym zadaniem Akademii jest kształcenie na kierunkach studiów: zarządzanie i dowodzenie, bezpieczeństwo, lotnictwo i logistyka, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe, historia, europeistyka i lotnictwa. Edukacja na uczelni trwa trzy lata i przez ten czas wykwalifikowani pracownicy szkolą kadry cywilne na rzecz obronności państwa. Z każdym corocznym etapem nauki, studenci uzyskują coraz wyższe szczeble dowodzenia. Zaczynając na szczeblu pułku, następnie dywizji, aby na trzecim roku  poznać ogólne zasady dowodzenia na szczeblu armii. W większości przedmioty opierają się na technice operacyjno-taktycznej, a w nieco mniejszym stopniu program edukacyjny przewiduje przedmioty specjalistyczne oraz społeczno-polityczne.

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów 

Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych

Wydział kształcenia na odległość

Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia

8. Akademia Sztuk Pięknych - kierunki studiów

 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie jest najstarszą artystyczną uczelnią wyższą w Polsce. Od ponad stu lat Akademia rozwija talenty młodych artystów. Każdy malarz, rzeźbiarz i grafik uzyskają pełną satysfakcje z uczęszczania na zajęcia na swoim wymarzonym kierunku studiów. Akademia Sztuk Pięknych daje niepowtarzalną szansę na samorozwój artystyczny, także z zakresu konserwacji i restauracji dzieł sztuki czy sztuki mediów, która specjalizuje studentów w animacji,  fotografii oraz w przestrzeni audiowizualnej. Kierunki studiów sięgają swym zakresem szerokich perspektyw, kształcąc przyszłych architektów wnętrz, historyków sztuki oraz wzorników. Akademia Sztuk Pięknych  pobudza kreatywną wyobraźnie, gwarantując połączenie artystycznych pasji z fascynującym zawodem po ukończeniu studiów.

Wydział Malarstwa

Wydział Rzeźby

Wydział Grafiki

Wydział Konsweracji i Restauracja Dzieł Sztuki

Wydział Architektury Wnętrz

Wydział Wzornictwa

Wydział Sztuki Mediów

Wydział Scenografii

Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną

9. Akademia Teatralna - kierunki studiów

 

Akademia Teatralna w Warszawie kontynuuje długą tradycje w kształtowaniu przyszłych aktorów oraz reżyserów, rozpoczynając swoją działalność już w 1932 roku. Studenci będą prezentować na scenach lub przed kamerą swoje umiejętności samodzielnego artystycznego myślenia, przechodząc wcześniej przez szereg szkoleń obejmujących prace nad rolą, sceny dialogowe oraz techniki mowy. Absolwenci sześciu kierunków studiów uzyskają wszelkie kwalifikacje, które pozwolą na podjęcie pracy jako reżyser teatralny czy telewizyjny, prezenter i redaktor w masmediach czy aktor. Akademia Teatralna zapewnia wykształcenie humanistyczne w zakresie historii sztuki czy filozofii, w połączeniu z własną inwencją twórczą. Artystyczne kierunki studiów można podjąć na czterech wydziałach, w tym jeden – Wydział Sztuki Lalkarskiej - zlokalizowany jest w Białymstoku.

Wydział Aktorski

10. Akademia Wychowania Fizycznego - kierunki studiów

 

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie jest ośrodkiem dydaktyczno-sportowym, który kształci studentów w celu przygotowania ich do pracy zawodowej. Głównym zadaniem Akademii jest zdobywanie i uzupełnienie wiedzy w zakresie kultury fizycznej oraz przygotowanie studentów do pracy o charakterze nauczyciela wychowania fizycznego, trenera oraz specjalistów fizjoterapii, rekreacji i turystyki. Akademia współpracuje z instytucjami artystycznymi, naukowymi, medycznymi oraz uczestniczy w kreowaniu europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego. W zakresie podstawowych przedmiotów na kierunkach studiów znajdują się nauki antropologiczne, psychologia czy teoria wychowania fizycznego. Natomiast w przedmiotach kierunkowych, studenci będą zdobywali wiedze z zakresu edukacji zdrowotnej, metodyki gimnastycznej oraz metodyki poszczególnych sportów, takich jak tenis, piłka sitkowa czy piłka nożna.

Wydział Wychowania Fizycznego

11. Chrześcijańska Akademia Teologiczna - kierunki studiów

 

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (ChAT) jest uczelnią publiczną (państwową) o ponad 60-letniej tradycji, posiadającą pełne uprawnienia akademickie. Jest kontynuatorką Wydziału Teologii Ewangelickiej i Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego.

Specyfiką uczelni jest jej kameralny charakter, przyjazne relacje między studentami i wykładowcami, tolerancja i szacunek wobec odmienności – w murach Akademii studiują przedstawiciele różnych tradycji, kultur i wyznań. ChAT posiada liczne kontakty naukowe, realizuje międzynarodowe programy współpracy z uznanymi ośrodkami naukowymi w Europie a także w Izraelu.

Wydział Teologiczny kształci studentów w zakresie nauk teologicznych. Standard edukacji potwierdza pozytywna ocena Polskiej  Komisji Akredytacyjnej. Wydaje własne czasopismo naukowe „Rocznik Teologiczny ChAT”, znajdujący się na liście czasopism punktowanych MNiSzW (obecnie 4 punkty).

Wydział Pedagogiczny ChAT kształci studentów w zakresie pedagogiki i pracy socjalnej. Standard edukacji potwierdza pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydana w roku 2012. Wydział wydaje własne pismo naukowe „Studia z Teorii Wychowania”, znajdujące się na liście czasopism punktowanych MNiSzW (obecnie 6 punktów) oraz indeksowane w Index Copernicus, współpracuje z interesariuszami zewnętrznymi: placówkami oświatowymi, instytucjami kultury, instytucjami opieki społecznej. Wydział prowadzi studia licencjackie i magisterskie, także w trybie dostosowanym do potrzeb osób pracujących  (bezpłatne, odbywające się w soboty oraz dwa popołudnia w tygodniu i są to: pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa na studiach licencjackich oraz pedagogika społeczno-kulturowa na studiach magisterskich). Rekrutacja w www.irk.chat.edu.pl od maja 2015.

12. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie - kierunki studiów

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie jest uczelnią publiczną, która swoją działalność rozpoczęła w 2001 roku. Atrakcyjne kierunki studiów oraz specjalności wraz z nowoczesnym systemem kształcenia są podstawą do rozwoju młodych studentów. Uczelnia prowadzi studia techniczne, ekonomiczne, medyczne i humanistyczne na poziomie licencjackim oraz  Inżynierskim. Absolwenci zdobędą wszelkie umiejętności, wiedzę, niezbędne kwalifikacje oraz gwarancje  w przygotowaniu studenta do zmieniających się potrzeby lokalnego rynku pracy. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa współpracuje z Politechniką Warszawską, Uniwersytetem Gdańskim oraz Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku. Uczelnia jest kreatywnym i nowoczesnym miejscem, w którym od 2013 roku wprowadzono przewagę zajęć praktycznych nad zajęciami teoretycznymi. 

Wydział Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialanych - Oddział w Mławie

13. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku - kierunki studiów

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku jest uczelnią wyższą, która stwarza szanse dla przyszłych ekonomistów, informatyków, kosmetologów, filologów oraz pedagogów. Uczelnia prowadzi naukę na poziomie licencjackim, trwającym 3 lata, oraz na studiach podyplomowych, a także zapewnia  różnorodne kursy. W skład Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej wchodzą trzy instytuty. Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych zajmuje się językoznawstwem stosowanym, edukacją elementarną, resocjalizacją społeczną oraz pedagogiką opiekuńczą. Instytut Nauk o Zdrowiu podnosi kwalifikacje i umiejętności personelu medycznego, natomiast Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki kreuje studentów na przyszłe stanowisko w dziale finansów i rachunkowości, matematyki oraz ekonomii i prawa. 

Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

14. Szkoła Główna Służby Pożarniczej - kierunki studiów

 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie jest szkołą wyższą, która za zadanie ma kształcić przyszłych  strażaków lub innych działaczy służb i straży pożarnej. Absolwentem uczelni może zostać także osoba cywilna, która w ramach zajęć dydaktycznych i praktycznych uzyska odpowiednie kompetencje, by w przyszłości móc ochronić społeczeństwo i dbać o należyte bezpieczeństwo obywateli państwa. Szkoła Główna Służby Pożarniczej powstała z myślą o studentach, którzy są gotowi przyjmować wyzwania każdego dnia, a losy państwa nie są im obojętne. Student zdobędzie istotną wiedzę o ochronie przeciwpożarowej, nauczy się oceniać zagrożenia w otaczającej go przestrzeni, a podstawowym aspektem w rozwoju studenta stanie się ochrona życia, mienia oraz zdrowia obywateli. 

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego

15. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - kierunki studiów

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Warszawie jest państwową uczelnią wyższą, która zaczynała swą działalność jako Akademia Teologii Katolickiej. Dowodem na nieustanny rozwój uniwersytetu jest   utworzenie łącznie ośmiu nowych kierunków studiów w przeciągu dwóch lat.  10 wydziałów i ponad 40 kierunków zapewniają  studentom szeroki wachlarz możliwości, który przyczyni się do zdobycia wymarzonej posady w pracy, na przykład o charakterze dziennikarza, archeologa, politologa czy ekonomisty. Głównym zadaniem uczelni jest rozwój umiejętności i kompetencji, które są w szczególności poszukiwane na rynku pracy. W związku z tym, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego dąży do realizacji zajęć warsztatowych, takich jak: Warsztaty Rozwoju Kariery, Warsztaty Umiejętności Trenerskich czy Warsztaty Kompetencji Społecznych.

Wydział Teologiczny

16. Uniwersytet Muzyczny - kierunki studiów

 

Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina w Warszawie kwalifikuje się jako najstarsza i największa uczelnia muzyczna w Polsce. Swoją pasję odnajdą tu miłośnicy dźwięków, śpiewu oraz tańca. Prowadzone są zajęcia zbiorowe, jak i projekty solowe, aby przygotować studenta na wszelakie ewentualności w przyszłym zawodzie. Na Uniwersytecie organizowane są międzynarodowe konkursy, przedsięwzięcia artystyczne oraz konferencje, kursy i seminaria. Aranżowane są także liczne koncerty symfoniczne, reci­tale i kon­certy kame­ralne, co nadaje pozytywny akcent przy kształceniu młodych muzyków, instrumentalistów i wokalistów. Absolwent zdobędzie uprawnienia doktora habilitowanego sztuk muzycznych przykładowo w zakresie dyrygentury, kompozycji i teorii muzyki. W  ofercie edukacyjnej znajduje się 9  kierunków studiów na sześciu wydziałach w Warszawie, oraz na trzech kierunkach na wydziale Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku.

Wydział I - Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki 

17. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - kierunki studiów

 

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach jest akademicką uczelnią wyższą, która z początku charakteryzowała się jednolitym profilem pedagogicznym, a dziś dumnie prezentuje szeroki zakres kierunków studiów kształcącą pedagogów, rolników, zootechników, specjalistów w zakresie zarządzania i marketingu oraz informatyków. Wysoko wykwalifikowana kadra pracownicza współpracuje i integruje się ze studentami, stwarzając przyjazną atmosferę oraz warunki do realizowania projektów zespołowych. Wydział Przyrodniczy kreuje absolwentów ściśle zainteresowanych bioinżynierią, dietetyką, gospodarką przestrzenną czy rolnictwem. Oprócz nauk ścisłych jak: matematyka, fizyka czy informatyka, uczelnia kształci także pedagogów, filologów, historyków oraz logistyków. Podsumowując, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny oferuje 21 kierunków studiów na czterech znakomitych wydziałach. 

18. Wojskowa Akademia Techniczna - kierunki studiów

 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego to warszawska cywilno-wojskowa uczelnia techniczna. Nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej, Akademia kształci studentów na wszystkich poziomach nauczania, zapewniając absolwentom efektowne wykształcenie. Prowadzi także intensywne badania naukowe, prace wdrożeniowe i modernizacyjne. Wojskowa Akademia Techniczna oferuje niezwykle ciekawe kierunki studiów, gwarantując pełną satysfakcje z zajęć. Uczelnia, która powstała, aby kształcić obrońców kraju, przyszłych wojskowych i ludzi z silnym przywiązaniem patriotycznym, dziś znacznie poszerzyła horyzonty. W Akademii rozwijają się dodatkowo kierunki takie jak: informatyka w medycynie, geodezja i kartografia, lotnictwo i kosmonautyka a także energetyka, mechatronika i budowa maszyn.  Oferta edukacyjna obejmuje 8 wydziałów, na których znajduje się 18 fascynujących kierunków studiów. 

Wydział Cybernetyki

Komentarze (0)