Kierunki studiów Lublin

Kierunki studiów Lublin

kierunki studiów Lublin

Kierunki studiów w Lublinie - Kierunki Lublin

W Lublinie, w którym mieszka 300 tys. osób, działa aż pięć publicznych uczelni – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Przyrodniczy. Taka różnorodność sprawia, że stosunkowo nieduży Lublin jest prężnie działającym ośrodkiem akademickim, którego studenci mogą kształcić się w ramach wielu kierunków studiów.

Najpopularniejszymi kierunkami w Lublinie są te proponowane przez Uniwersytet Medyczny – kierunek lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmacja, dietetyka, analityka medyczna, kosmetologia, pielęgniarstwo i położnictwo. Łączna liczba kandydatów na lubelską uczelnię medyczną przekroczyła 9 tys., gdzie liczba wolnych miejsc wynosiła tylko 630. Zainteresowanie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych tą uczelnią jest co roku bardzo duże.
Jakie kierunki studiów w Lublinie królują na największej uczelni – Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej? Okazuje się, że te, które zostały uruchomione niedawno – logistyka oraz bezpieczeństwo narodowe. Dużą popularnością cieszą się również finanse i rachunkowość, prawo, psychologia, filologia angielska, dziennikarstwo a także kierunek Wydziału Artystycznego – jazz i muzyka estradowa. Filologia ukraińska, politologia, matematyka i fizyka to natomiast kierunki studiów, na które kandydatów jest zazwyczaj mniej, niż miejsc.
W naukach ścisłych UMCS ma bowiem dużego konkurenta, z którym rywalizuje o studentów. Politechnika Lubelska, bo o niej mowa, działa w ramach sześciu wydziałów, spośród których to Wydział Mechaniczny prowadzi najchętniej wybierany kierunek – inżynierię biomedyczną. Popularne są również architektura, mechatronika, budownictwo i Informatyka. Do wyboru kandydatów pozostaje jeszcze czternaście innych kierunków studiów, między innymi zarządzanie, ochrona środowiska czy transport.
Biotechnologia, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiskowa, turystyka i rekreacja, transport, weterynaria czy jedyna w Polsce behawiorystyka zwierząt to z kolei najczęściej wybierane kierunki studiów w Lublinie przez osoby aplikujące na Uniwersytet Przyrodniczy. 
Najbardziej znaną uczelnią w Lublinie jest Katolicki Uniwersytet Lubelski, który dzieli się na dziesięć wydziałów, w tym dwa zamiejscowe. Popularne kierunki na KUL-u to bezpieczeństwo narodowe, anglistyka, psychologia, prawo oraz sinologia, czyli nauka zajmująca się wszystkim, co dotyczy Chin. Znajdziecie tu zarówno kierunki dla humanistów – np. edytorstwo i retorykę stosowaną, jak i umysłów ścisłych – gospodarkę przestrzenną czy biotechnologię. 
 

1. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - kierunki studiów

 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej to największa uczelnia wyższa we wschodniej części kraju. Wszechstronna oferta edukacyjna  obejmuje 12 wydziałów, które intensywnie kształcą studentów w zakresie nauk humanistycznych, przyrodniczych, społecznych i historycznych. Na uniwersytecie znajduje się także wydział artystyczny, na którym każdy utalentowany student odnajdzie pasje edukując się  w zakresie sztuki plastycznej i muzycznej. Oferowane kierunki studiów mają za zadanie rozwijać studentów w ponad pięćdziesięciu dziedzinach nauki, kreując specjalistów zarządzania, biologii, filozofii, kulturoznawstwa czy psychologii, pobudzając jednocześnie kreatywność i wyobraźnię studenta. 

Wydział Artystyczny 

Wydział Biologii i Biotechnologii 

Wydział Chemii 

Wydział Ekonomiczny 

Wydział Filozofii i Socjologii 

Wydział Humanistyczny 

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej 

Wydział Pedagogiki i Psychologii 

Wydział Politologii 

Wydział Prawa i Administracji 

2. Uniwersytet Medyczny w Lublinie - kierunki studiów

 

Uniwersytet Medyczny to lubelska uczelnia o profilu medycznym, która nieustannie się rozwija. Głównym zadaniem pełnionym przez uniwersytet jest przygotowanie studentów do pracy lekarza, ratownika medycznego, stomatologa czy pielęgniarki.  Uczelnię reprezentuje wysoko wykwalifikowana kadra pracownicza, która od wielu pokoleń przekazuje studentom wiedzę z zakresu zdrowia publicznego oraz pomocy medycznej. Ponadto, Uniwersytet Medyczny prowadzi liczne organizacje studenckie, które obejmują kółka teatralne, stowarzyszenia i kluby oraz koła naukowe.

Studenci mają możliwość rozwijania się na piętnastu kierunkach studiów, zlokalizowanych na czterech wydziałach. 

3. Uniwersytet Przyrodniczy - kierunki studiów

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jest miejscem, gdzie naukę z pełnym sukcesem ukończyło ponad 60 tysięcy absolwentów. Uczelnia  zajęła  II miejsce w rankingu pt. "Innowacyjna uczelnia", co czyni ją niezwykle nowoczesną placówką z technologicznymi patentami. Uniwersytet Przyrodniczy charakteryzuje się  profilem agrokulturowy, zapewniać nauki związane z bioinżynierią, bezpieczeństwem żywności, rolnictwem czy zarządzaniem produkcją. Absolwenci pełnią kierownicze stanowiska sektora rolno-spożywczego, są także dobrze przygotowani do pracy jako lekarze weterynarii. Uczelnia kształci w ramach trzydziestu pięciu kierunków studiów na siedmiu wydziałach. 

Wydział Agrobioinżynierii

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Wydział Inżynierii Produkcji

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

4. Politechnika Lubelska - kierunki studiów

 

Politechnika Lubelska to uczelnia wyższa  powołana w 1953 roku, z czasem stała się pełnowartościową szkołą techniczną, która od początku istnienia kształci wykwalifikowaną kadrę inżynierską.  Podstawowym zadaniem Politechniki Lubelskiej jest edukowanie młodzieży studenckiej na umiejętnych specjalistów z zakresu nauk mechanicznych, technicznych, informatycznych oraz przyrodniczych. Uczelnia prowadzi liczne badania naukowe w szczególności dla potrzeb regionu lubelskiego, które dotyczą ochrony środowiska oraz oszczędności energii. Lubelska szkoła wyższa prowadzi intensywny rozwój studentów na dziewiętnastu kierunkach studiów, rozmieszczonych na sześciu wydziałach. 

Wydział Budownictwa i Architekturty

Wydział Mechaniczny

Wydział Podstaw Technik

Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Wydział Inżynierii Środowiska

Wydział Zarządzania

5. Katolicki Uniwersytet Lubelski - kierunki studiów

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski jest najstarszą uczelnią wyższą w Lublinie, który dzięki długoletniej tradycji stał się jednym z najważniejszych ośrodków myśli katolickiej.  Uczelnia oferuje dziesięć wydziałów, które obejmują nauki zarówno społeczne, humanistyczne, teologiczne, jak i nauki prawne, administracyjne i matematyczne. Urozmaicona oferta edukacyjna zawierająca niemal 30 kierunków studiów, przyczynia się do kształcenia polskiej kultury, reprezentując jednocześnie wysoką jakość kształcenia.  Studenci na Uniwersytecie Katolickim mogą rozwijać swoje pasje, uczestnicząc w dziesiątkach organizacjach studenckich, do których należą rozmaite koła naukowe, przedstawienia teatralne, chóry kościelne, a także kluby dyskusyjne

Wydział Teologii

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Wydział Filozofii

Wydział Nauk Humanistycznych

Wydział Nauk Społecznych

Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku

Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli

Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych

Komentarze (0)