Kierunki studiów Kielce

Kierunki studiów Kielce

Kierunki studiów - Kielc

Kierunki studiów w Kielcach - Kierunki Kielce

W niedużych, niespełna 200-tysięcznych Kielcach, działają dwie publiczne szkoły wyższe – Uniwersytet Jana Kochanowskiego oraz Politechnika Świętokrzyska, które stale rozwijają się i poszerzają swoją ofertę edukacyjną, by jak najlepiej dostosować się do potrzeb absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z regionu i całej Polski.

Dlatego na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego znajdziemy zarówno Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, jak i Wydział Pedagogiczny i Artystyczny. Najchętniej wybieranymi kierunkami kieleckiego uniwersytetu są fizjoterapia, filologia angielska, pielęgniarstwo, praca socjalna i położnictwo. Chętni mogą podjąć naukę również na trzydziestu trzech innych kierunkach. Na Wydziale Nauk o Zdrowiu możemy studiować ratownictwo medyczne, fizjoterapię czy kosmetologię a na Wydziale Humanistycznym – dziennikarstwo, militarystykę historyczną lub informację w przestrzeni publicznej. Oferta UJK jest bowiem bardzo różnorodna.
Politechnika Świętokrzyska przyciąga umysły ścisłe z całego regionu. Od lat nie słabnie popularność takich kierunków jak budownictwo, geodezja i kartografia, Informatyka oraz mechanika i budowa maszyn. Na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn można zdobyć tytuł inżyniera z zakresu automatyki i robotyki, wzornictwa przemysłowego czy transportu, a na Wydziale Modelowania i Zarządzania Komputerowego – z edukacji techniczno-informatycznej lub zarządzania i inżynierii produkcji.

1. Uniwersytet Jana Kochanowskiego - kierunki studiów

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego to prężnie rozwijająca się uczelnia wyższa z siedzibą w Kielcach.

Ośrodek akademicki zapewnia student korzystanie z sal dydaktycznych, laboratoriów i specjalistycznego sprzętu, kreuje przestrzeń rekreacyjną, a także znacznie poprawia warunki pracy dydaktycznej oraz naukowo – badawczej. Uniwersytet Jana Kochanowskiego jest najintensywniej rozwijającą się szkołą wyższą w regionie, a powodem sukcesu jest  działanie innowacyjnej infrastruktury edukacyjnej i systematyczne poszerzanie oferty kształcenia. Uczelnia proponuje ponad 40 kierunków studiów, które dotyczą nauk humanistycznych, społecznych, pedagogicznych, przyrodniczych oraz artystycznych. Oferta edukacyjna obejmuje wszechstronną wiedzę jaką można uzyskać na siedmiu wydziałach Uniwersytetu. 

Wydział Humanistyczny

 

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Wydział Nauk o Zdrowiu

Wydział Zarządzania i Administracji

Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

Wydział Filologiczno - Historyczny- filia w Piotrkowie Trybunalskim

Wydział Nauk Społecznych - filia w Piotrkowie Trybunalskim

Komentarze (0)