Kierunki studiów Wrocław

Kierunki studiów Wrocław

wrocław kierunki studiów.jpg

Kierunki studiów we Wrocławiu - Kierunki Wrocław

Wybierając studia wiele osób kieruje się tym, w jakim mieście chciałoby zamieszkać. Wrocław jest niezwykle popularny nie tylko wśród turystów, lecz także studentów. To jeden z najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce. Z pewnością duży wpływ ma na to renoma samego Wrocławia, postrzeganego jako miasto piękne i nowoczesne, lecz także obecność wielu, znanych w całym kraju uczelni. Samych publicznych szkół wyższych jest tu bowiem aż osiem. Do tego działający od lat oddział krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej.

Taka ilość uczelni oraz ich różnorodność sprawia, że Wrocław oferuje swoim kandydatom na studia ogromną ilość kierunków. Co roku znajduje się mnóstwo absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, chcących studiować zarówno na kierunkach najpopularniejszych, jak również tych unikatowych. W zeszłym roku największym zainteresowaniem cieszyła się stomatologia na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich – o jedno miejsce ubiegała się rekordowa liczba 52 kandydatów. Oblegana była również medycyna – aż 25 osób przypadało na jedno wolne miejsce na tym kierunku.
Co roku naukę na Uniwersytecie Wrocławskim chce rozpocząć więcej maturzystów, niż uczenia jest w stanie przyjąć. Psychologia to kierunek, na który w trakcie rekrutacji, wpłynęło najwięcej zgłoszeń – 12 na jedno miejsce. Prawie takim samym zainteresowaniem cieszyło się dziennikarstwo i komunikacja społeczna, prawo, italianistyka oraz komunikacja wizerunkowa. Jednak to tylko niektóre z kierunków, spośród których może wybierać przyszły student. Archeologia, muzykologia, chemia, astronomia, czy dyplomacja europejska – na Uniwersytecie Wrocławskim odnajdą się zarówno osoby ukierunkowane na nauki ścisłe, jak i humanistyczne.
Kandydaci na wrocławski Uniwersytet Przyrodniczy najchętniej wybierają weterynarię, gospodarkę przestrzenną, biotechnologię, geodezję i kartografię, budownictwo oraz kierunek uruchomiony w zeszłym roku – biologię człowieka. Natomiast najwięcej przyszłych ekonomistów, starających się o indeks Uniwersytetu Ekonomicznego, aplikuje na finanse i rachunkowość (kierunek ten można studiować na dwóch wydziałach - Nauk Ekonomicznych oraz Zarządzania, Informatyki i Finansów) oraz na zarządzanie. Geodezja, inżynieria biomedyczna, górnictwo, energetyka, architektura i Informatyka to z kolei kierunki najczęściej wybierane przez kandydatów na Politechnikę Wrocławską.
Pracę w służbie narodowej znajdą absolwenci Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, która kształci na kierunkach takich jak inżynieria bezpieczeństwa, bezpieczeństwo narodowe, logistyka oraz zarządzanie. Terapię zajęciową, wychowanie fizyczne, sport oraz kosmetologię mogą wybrać przyszli studenci wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Wrocław swoją ofertę edukacyjną kieruje także do artystów. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego prowadzi studia na kierunkach instrumentalistyka, dyrygentura czy teoria muzyki. A w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta możecie rozpocząć studia miedzy innymi mediacji sztuki, scenografii, sztuki i wzornictwa szkła lub ceramiki.
 

1. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego - kierunki studiów

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego to wrocławska wyższa szkoła artystyczna, która zajmuje znaczące miejsce w środowisku akademickim i muzycznym. Akademia jest ośrodkiem naukowym, który prowadzi badania nad rozmaitymi aspektami kultury muzycznej Śląska. Prowadzone są liczne konferencje z kształcenia słuchu, teorii muzyki oraz z wykonawstwa muzyki wokalnej. W ofercie edukacyjnej uczelni znajduje się osiem kierunków studiów na czterech wydziałach, a ponadto studenci mają okazję uczestniczyć w częstych koncertach symfonicznych lub kameralnych, a także koncertach chóralnych, jazzowych i spektaklach operowych. Absolwenci stają się profesjonalnymi artystami, którzy podejmują wymarzoną pracę w zespołach chóralnych i kameralnych, prowadząc badania nad rozwojem twórczości muzyki, nauczając młodzież w szkołach oraz prowadząc zabiegi terapeutyczne poprzez muzykę. 

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii

Wydział Instrumentalny

Wydział Wokalny

Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej

2. Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta - kierunki studiów

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta to wrocławska uczelnia wyższa o profilu artystycznym, która prowadzi zajęcia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Studenci wykorzystując swój talent mają możliwość zdobyć niezastąpioną wiedzę i umiejętności z zakresu malarstwa, rzeźby, sztuki mediów, wzornictwa czy architektury wnętrz. Ponadto, wydział Ceramiki w Szła kształci studentów w projektowaniu, konserwacji i rekonstrukcji artystycznych dzieł z pomocą ceramiki i szkła. Akademia Sztuk Pięknych przedstawia ofertę edukacyjną obejmującą dwanaście kierunków studiów na czterech wydziałach. 

Wydział Malarstwa i Rzeźby

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów

Wydział Ceramiki i Szkła

Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa

3. Akademia Wychowania Fizycznego - kierunki studiów

 

Akademia Wychowania Fizycznego jest państwową uczelnią wyższą z siedzibą we Wrocławiu. Oferta edukacyjna obejmuje trzywydziałowe studia na sześciu kierunkach studiów, które umożliwiają zdobycie praktycznej wiedzy oraz zdolności fizycznych z zakresu dydaktyki oraz metodyki szkolnictwa wychowania fizycznego. Ponadto, prowadzone są zajęcia humanistyczne, takie jak: promocja zdrowia, pedagogika i psychologia, które przygotowują studentów do stanowiska fizjoterapeuty. Głównym zadaniem Akademii jest reprezentowanie aktywnego trybu życia, dzięki czemu studenci uzyskują pełny dostęp do wielofunkcyjnej hali sportowej, pływalni, kortów tenisowych, stadionu lekkoatletycznego oraz przystani sportów wodnych w Olejnicy. Wszyscy studenci moją możliwość uczestniczenia w kursach nauki pływania, płetwonurkowania oraz wodnego ratownika. 

Wydział Wychowania Fizycznego

Wydział Fizjoterapii

Wydział Nauk o Sporcie

4. Politechnika Wrocławska - kierunki studiów

 

Wydział Architektury

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

Wydział Chemiczny

Wydział Elektroniki

Wydział Elektryczny

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Wydział Inżynierii Środowiska

Wydział Informatyki i Zarządzania

Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Wydział Mechaniczny

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

5. Uniwersytet Ekonomiczny - kierunki studiów

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest jedną z największych uczelni wyższych w Polsce, posiada bogate i wieloletnie tradycje w kształceniu studentów z zakresu nauk ekonomicznych, jak i nauk o zarządzaniu. Uniwersytet jest trwale osadzony w regionalnej, krajowej i międzynarodowej przestrzeni, dzięki czemu prowadzi aktywną współpracę naukową i dydaktyczną z międzynarodowymi partnerami. Uczelnia obecnie liczy cztery wydziały i piętnaście kierunków studiów, gdzie studenci rozwijają się w dziedzinach gospodarki przestrzennej,  finansach i rachunkowości,  logistyki, analityki gospodarczej oraz zarządzania. Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego można spotkać w każdej firmie handlowej, w urzędach skarbowych raz bankach. Wiele studentów decyduje się także na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH
WYDZIAŁ INŻYNIERYJNO-EKONOMICZNY
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW
WYDZIAŁ EKONOMII, ZARZĄDZANIA I TURYSTYKI W JELENIEJ GÓRZE

6.Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich - kierunki studiów

 

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich jest prestiżową szkołą wyższą oraz prężnie rozwijającym się ośrodkiem realizującym program nauczania o charakterze medycznym. Studenci zdobędą niezbędną wiedzę z zakresu etyki lekarskiej, anatomii klinicznej, mikrobiologii oraz zdrowia publicznego. Oferta edukacyjna obejmująca jedenaście kierunków studiów, pozwala studentom uczestniczyć w zajęciach, które gwarantują zdobycie wiedzy o zagrożeniach wpływających na stan  zdrowia człowieka, poznanie praw pacjenta i powinności pracowników służb medycznych oraz zajęcia z fizjoterapii. Cztery wydziały kreują program studiów, który obejmuje wszelkie nauki o zdrowiu publicznym, w tym o farmacji, dietetyce, położnictwie oraz ratownictwie medycznym. 

Wydział Lekarski

Wydział Lekarsko - Stomatologiczny

7. Uniwersytet Przyrodniczy - kierunki studiów

 

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Wydział Nauk o Żywności

Wydział Przyrodniczo - Technologiczny

8. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki - kierunki studiów

 

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki mieści się we Wrocławiu i jest uczelnią wyższą sił zbrojnych, która swą tradycją sięga okresu I Rzeczpospolitej. Uczelnia kształci oficerów, dowódców i przedstawicieli armii, pozwala zdobyć wiedzę o charakterze wojskowym poprzez liczne szkolenia i kursy. Zadaniem uczelni jest przygotowanie studentów do służby narodowej, a także pielęgnowanie patriotyzmu, ludzkiej solidarności,  poszerzanie zasad etyki oraz rozwój społeczny i cywilizacyjny. Wyższa Szkoła oferuje sześć kierunków studiów na trzech wydziałach, przygotowując absolwentów do twórczej pracy w zawodzie żołnierza. Bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie czy inżynieria bezpieczeństwa to kierunki studiów, które umożliwiają wypełnienie misji, a zarazem obowiązków wobec Państwa Polskiego.

Wydział Zarządzania

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie

Studia Wojskowe

9. Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego - kierunki studiów

 

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego z oddziałem we Wrocławiu prowadzi edukację na dwóch wydziałach: Aktorskim i Lalkarskim. Przez cały okres trwania studiów, studenci pracują nad osobistym rozwojem artystycznym, uczestniczą w starannych procesach przygotowujących do odgrywania konkretnych ról oraz występów na scenie. Na Wydziale Lalkarskim student zdobędzie umiejętności i wiedzę praktyczną z zakresu fonetyki, interpretacji, historii teatru, budowy lalek oraz tańca. Ważnymi aspektami są także: wykształcenie technik pracy z aktorem, strategia dramaturgiczna i kompozycja przestrzeni scenicznej. Każdy student uczelni jest przygotowywany do pracy przed mikrofonem radiowym oraz sztuki charakteryzacji.

Wydział Aktorski

Wydział Lalkarski

Komentarze (0)