Kierunki studiów Opole

Kierunki studiów Opole

Kierunki studiów w Opolu - Kierunki Opole

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego na wynika, że ze wszystkich miast w Polsce, to właśnie w Opolu studenci uczelni publicznych stanowią największy procent całkowitej liczby mieszkańców – aż 21%. Nie ma co się dziwić, w 120-tysięcznym Opolu działają aż trzy publiczne szkoły wyższe – Uniwersytet Opolski, Politechnika Opolska oraz Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa kształcąca z fizjoterapii, kosmetologii, pielęgniarstwa i położnictwa.

Uniwersytet Opolski składa się aż z ośmiu wydziałów. Najwięcej kierunków studiów proponuje przyszłym studentom Wydział Historyczno–Pedagogiczny. Popularne wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych są również kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym, filologia angielska, prawo, administracja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pedagogika resocjalizacyjna oraz ekonomia. 
W naukach ścisłych Uniwersytet Opolski ma poważnego konkurenta – Politechnikę Opolską. Choć Politechnika jest mniejsza niż Uniwersytet, kieruje do swoich kandydatów zróżnicowaną ofertę edukacyjną. Na sześciu wydziałach PO można podjąć studia na kierunkach tak skrajnie różnych jak wychowanie fizyczne oraz mechatronika. Ponad trzy osoby walczyły w zeszłym roku o miejsce na architekturze i urbanistyce. Więcej kandydatów niż miejsc było także na automatyce i robotyce oraz technologii żywności i żywienia człowieka. Problemu z dostaniem się na studia nie miały natomiast osoby aplikujące na Informatykę, logistykę oraz technikę rolniczą i leśną – tutaj podczas pierwszego naboru do pełnej listy studentów brakowało kilku kandydatów.
 

1. Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa - kierunki studiów

 

Wydział Fizjoterapii

Wydział Kosmetologii

Wydział Pielęgniarstwa

Wydział Położnictwa

2. Politechnika Opolska - kierunki studiów

 

Wydział Budownictwa

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Wydział Ekonomii i Zarządzania

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

Wydział Mechaniczny

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizykoterapii

3.Uniwersytet Opolski - kierunki studiów

 

Wydział Ekonomiczny

Wydział Filologiczny

Wydział Chemii

Wydział Teologiczny

Wydział Historyczno- Pedagogiczny

Wydział Matematyki, Informatyki i Fizyki

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

Wydział Prawa i Administracji

Komentarze (0)