Kierunki studiów Zielona Góra

Kierunki studiów Zielona Góra

Kierunki studiów w Zielonej Górze - Kierunki Zielona Góra

Uniwersytet Zielonogórski to największa lubuska uczelnia, wokół której skupia się praktycznie całe życie akademickie Zielonej Góry. Bowiem oprócz Uniwersytetu, kandydaci na studia państwowe w Zielonej Górze mogą wybrać jeszcze tylko Instytut Filozoficzno-Teologiczny, działający w ramach Uniwersytetu Szczecińskiego. Jednak jedynym kierunkiem proponowanym przez Instytut jest teologia, prowadzona w trybie jednolitym, magisterskim, pięcioletnim. 
Mimo, że działa tutaj tylko jeden uniwersytet, zielonogórscy absolwenci szkół ponadgimnazjalnych mają w czym wybierać. UZ dzieli się aż na jedenaście wydziałów, kształcących zarówno w kierunkach humanistycznych, społecznych, ścisłych, przyrodniczych, technicznych oraz medycznych, jak i artystycznych. 
W 2014 roku to właśnie lubuscy maturzyści osiągnęli najlepsze wyniki w kraju. Jakie kierunki były najchętniej przez nich wybierane? Logistyka, jazz i muzyka estradowa, dziennikarstwo i komunikacja społeczna czy komunikacja biznesowa w języku rosyjskim. Tak jak w ubiegłych latach problemów z wypełnieniem limitów miejsc nie było także na pielęgniarstwie i filologii angielskiej. Zainteresowaniem cieszą się również budownictwo, ekonomia, prawo i Informatyka. Do mniej popularnych kierunków należą astronomia, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, polityka publiczna oraz filozofia. 
 

1. Uniwersytet Zielonogórski - kierunki studiów

 

Wydział Artystyczny

Wydział Ekonomii i Zarządzania

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Wydział Fizyki i Astronomii

Wydział Humanistyczny

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Wydział Mechaniczny

Wydział Nauk Biologicznych

Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

Wydział Prawa i Administracji

2. Uniwersytet Szczeciński, Oddział w Zielonej Górze - kierunki studiów

 

Instytut Filozoficzno-Teologiczny

Komentarze (0)