Kierunki studiów Bydgoszcz

Kierunki studiów Bydgoszcz

kierunki studiów bydgoszcz

Kierunki studiów w Bydgoszczy - Kierunki Bydgoszcz

Największa liczba studentów w Bydgoszczy kształci się na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Do tutejszych publicznych uczelni wyższych należą także Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego oraz kształcące w kierunkach medycznych Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera.

Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z siedzibą w Bydgoszczy to uczelnia, która może pochwalić się największą liczbą kandydatów na jedno miejsce wśród wszystkich bydgoskich szkół wyższych. Absolutną rekordzistką jest medycyna. O indeks na tym kierunku podczas rekrutacji na rok akademicki 2013/14 walczyło aż 30 kandydatów. Bardzo popularne wśród przyszłych studentów są także farmacja, kosmetologia oraz dietetyka.
Największa tutejsza uczelnia – UKW – cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem absolwentów szkół ponadgimnazjalnych chcących podjąć studia na psychologii, filologii angielskiej, lingwistyce stosowanej, dziennikarstwie i komunikacji społecznej a także bezpieczeństwie narodowym oraz turystyce i rekreacji. Dużą popularnością cieszą się również nowe kierunki – logopedia a także humanistyka drugiej generacji. Inżynieria odnawialnych źródeł energii, budownictwo, inżynieria biomedyczna, mechanika i budowa maszyn, energetyka, inżynieria środowiska i transport to z kolei kierunki najchętniej wybierane przez kandydatów na Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy. Bardzo łatwo dostać się natomiast na bioinżynierię w produkcji zwierzęcej oraz ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie z powodu małej ilości chętnych na podjęcie studiów na tych kierunkach.
 

1. Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego - kierunki studiów

 
Akademia Muzyczna Jedyną państwową uczelnią artystyczną w Bydgoszczy jest Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego. Mimo iż szkoła została utworzona dopiero w latach 70., to tradycja nauczania muzycznego w mieście sięga do czasów przedwojennych, kiedy na początku XX wieku powstało tutaj Miejskie Konserwatorium Muzyczne. Studia można na 7. Kierunkach: kompozycji i teorii muzyki, reżyserii dźwięku, instrumentalistyce, wokalistyce, dyrygenturze, edukacji artystycznej oraz na kierunku jazz i muzyka estradowa. Warto pamiętać, że przed przyjęciem na uczelnię odbywają się egzaminy wstępne. O terminach przyszli studenci powinni zostać poinformowani na wstępnym etapie rekrutacji.

Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku

Wydział Instrumentalny

Wydział Wokalno - Aktorski

Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej

2. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - kierunki studiów

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego jest największą uczelnią publiczną w Bydgoszczy, która mimo stosunkowo niedługiej historii jest prężnie rozwijającym się ośrodkiem naukowo-badawczym. Aby zapewnić studentom najlepszą jakość kształcenia, uniwersytet stawia na wysoki potencjał kadry pracowniczej, organizując szkolenia oraz dbając o współpracę z jednostkami polskimi i zagranicznymi. Bogatą ofertę edukacyjną tworzy 40 kierunków studiów na siedmiu, szerokoprofilowych wydziałach. Studenci mogą kreować swoją przyszłość w zakresie nauk humanistycznych, geograficznych, przyrodniczych, informatycznych czy społecznych. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego pragnie w jak największym stopniu wpływać na rozwój studentów, tworząc liczne koła naukowe, na których prowadzone są badania terenowe, sesje naukowe oraz spotkania z ludźmi kultury i nauki.  

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Wydział Humanistyczny

Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki

Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki

Wydział Nauk Przyrodniczych

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Instytut Edukacji Muzycznej

3. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy - kierunki studiów

 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy jest wielowymiarową uczelnią wyższą, z ponad 60-letnią tradycją nauczania. Dużym atutem uniwersytetu jest połączenie kierunków kształcących inżynierów z naukami rolniczymi. Stale prowadzone są procesy, które mają zapewnić wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, a także umożliwiające rozwój uczelni, poprzez uruchomienie dodatkowych kierunków studiów. Uniwersytet nawiązał szerokie kontakty z ośrodkami zagranicznymi, jak i z wieloma polskimi uczelniami, prowadząc wiele inicjatyw ukierunkowanych na rozwój regionu. Uczelnia oferuje 32 innowacyjne kierunki studiów, w ramach ośmiu wydziałów, przygotowując studentów w zakresie hodowli i biologii zwierząt, mechaniki i budowy maszyn, technologii chemicznej oraz teleinformatyki.  

4. Uniwersytet Ekonomiczny - Oddział w Bydgoszczy - kierunki studiów

 

Oddział Zarządzania w Bydgoszczy to część Uniwersytetu Ekonomicznego z główną siedzibą w Poznaniu W ramach bydgoskiego wydziału zarządzania, kształceni są przyszli absolwenci księgowości. Studia są źródłem wiedzy o prowadzeniu rachunkowości finansowej i zarządczej, opodatkowaniu przedsiębiorstw, analizy finansowej oraz o przedsiębiorstwach w gospodarce rynkowej. Uczelnia oferuje studia podyplomowe dla studentów z wykształceniem wyższym, które trwają 2 semestry. W ramach programu edukacyjnego prowadzone są zajęcia laboratoryjne, w oparciu o nowoczesne programy komputerowe, które umożliwiają zdobycie szerokiej wiedzy praktycznej z rachunkowości i analiz finansowych. Po zakończeniu studiów na wydziale zarządzania, student otrzyma kompetencje do wykonywania zawodu księgowego.  

Wydział Zarządzania

 

5. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Oddział w Bydgoszczy - kierunki studiów

Wydział Teologiczny

6. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera - kierunki studiów

 

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy jest częścią Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uczelnia ta jest najmłodszą publiczną uczelnią medyczną w Polsce, której absolwenci zdobywając niezbędną wiedzę i wykształcenie, uzyskują jedne z najlepszych wyników podczas Lekarskiego Egzaminu Państwowego. Collegium Medicum dysponuje trzema wydziałami: Farmaceutyczny, Lekarski i Nauk o Zdrowiu, w ramach których studenci mogą kształcić się na piętnastu kierunkach studiów. Uczelnia dąży do najwyższej jakości kształcenia studentów poprzez prowadzenie badań w zakresie nauk medycznych, oraz nawiązywanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Collegium Medicum jest dla osób zainteresowanych ratownictwem, niesieniem pomocy medycznej oraz uczestniczeniem w kreowaniu zdrowia publicznego.  

Wydział Farmaceutyczny

Wydział Lekarski

Wydział Nauk o Zdrowiu

Komentarze (0)