Kierunki studiów Toruń

Kierunki studiów Toruń

umk w toruniu kierunki studiów

Kierunki studiów w Toruniu - Kierunki Toruń

Choć w Toruniu znajduje się tylko jedna uczelnia publiczna – Uniwersytet Mikołaja Kopernika – to pozycja Torunia jako miasta akademickiego jest bardzo silna. Dzieje się tak za sprawą renomy, jaką cieszy się UMK, zaliczany do piątki najlepszych uczelni w Polsce

Przyszli studenci wybierając Toruń, mogą rozpocząć naukę na jednym z piętnastu wydziałów, kształcących na kierunkach humanistycznych, społecznych, ścisłych, przyrodniczych, technicznych, medycznych oraz artystycznych. Decydując się na Toruń, możecie zatem stać się zarówno absolwentem wojskoznawstwa, jak i ochrony dóbr kultury. Umysły ścisłe mogą poszerzać swoją wiedzę studiując matematykę i ekonomię bądź chemię kosmetyczną, a humaniści odnajdą się na kierunkach proponowanych między innymi przez Wydział Filologiczny.
Jakie kierunki studiów są najpopularniejsze wśród kandydatów na największą uczelnię w regionie? W ubiegłych latach królowała farmacja, japonistyka, filologia angielska, administracja i zarządzanie, prawo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. Chętnych nie brakuje także na dietetykę, kogniwistykę oraz lingwistykę stosowaną. Jednak nawet o miejsca na kierunkach mniej popularnych ubiega się większa ilość kandydatów, niż uniwersytet jest w stanie przyjąć.
Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych wybierając studia, zazwyczaj aplikują na kilka kierunków. Dlatego też na wielu z nich co roku prowadzony jest drugi nabór. Kandydaci rozpoczynający studia w roku ubiegłym, mogli ubiegać się o przyjęcie w drugim terminie na etnologię-antropologię kulturową, filologię klasyczną, filologię ze specjalnością hellenistyka, filologię ze  specjalnością wiedza o kulturze śródziemnomorskiej, filozofię, komparatystykę literacko-kulturową, nauki o rodzinie, ochronę środowiska, politykę publiczną oraz społeczną, religioznawstwo, studia bałtyckie, studia wschodnie a także teologię.
 

1. Uniwersytet Mikołaja Kopernika - kierunki studiów

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika jest szkołą wyższą z siedzibą w Toruniu, na której kształci się prawie 27 tysięcy studentów. Uczelnia posiada bogatą tradycję nauczania oraz wszechstronną ofertę edukacyjną, obejmującą 17 wydziałów. Uniwersytet charakteryzuje się wieloprofilowymi kierunkami studiów, edukując zarówno w zakresie nauk filologicznych, humanistycznych, ekonomicznych, historycznych i geograficznych, jak i kierunków ścisłych. Uczelnia oferuje ponad 90 kierunków studiów, na wszystkich poziomach edukacyjnych. Ponadto, władze uniwersytetu organizują liczne koła naukowe oraz urozmaicają życie studenckie poprzez chór akademicki, studenckie radio czy Europejskie Stowarzyszenie Akademickie.  

 

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Wydział Chemii

Wydział Farmaceutyczny w Bydgoszczy

Wydział Filologiczny

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Wydział Humanistyczny

Wydział Lekarski w Bydgoszczy

Wydział Matematyki i Informatyki

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wydział Nauk Historycznych

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

Wydział Nauk o Ziemi

Wydział Nauk Pedagogicznych

Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Sztuk Pięknych

Wydział Teologiczny

Komentarze (0)