Kierunki studiów Gorzów Wielkopolski

Kierunki studiów Gorzów Wielkopolski

Kierunki studiów w Gorzowie Wielkopolskim - Kierunki Gorzów Wielkopolski

Około 5 tysięcy studentów kształci się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, która jest ważnym ośrodkiem naukowym województwa lubuskiego. Kandydaci na gorzowską uczelnię mogą podjąć studia licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie na jednym z czterech wydziałów – Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, Ekonomicznym, Humanistycznym oraz Technicznym, wybierając spośród kierunków takich jak bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie, filologia czy Informatyka. 
Alternatywą dla kierunków proponowanych przez PWSZ są fizjoterapia, turystyka i rekreacja a także wychowanie fizyczne, które prowadzone są przez poznański, zamiejscowy odział Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego. Swój wydział w Gorzowie posiada także Uniwersytet Szczeciński – administracja, ekonomia oraz finanse i rachunkowość to kierunki skierowane do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, wybierających się na studia do Gorzowa Wielkopolskiego.
 

1. Państwowa  Wyższa Szkoła Zawodowa -  kierunki studiów

 

Państwowa  Wyższa Szkoła Zawodowa jest uczelnią wyższą z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim. Ośrodek dydaktyczny ma za zadnie przygotować studentów do życia w społeczeństwie obywatelskim, poprzez edukację na wysokim poziomie kształcenia. Uczelnia dba o intensywny rozwój kadry naukowej, dopasowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy w obszarze lokalnym oraz europejskim, a także dąży do urozmaicania bazy dydaktycznej. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa oferuje 13 innowacyjnych kierunków studiów, w ramach czterech wydziałów, obejmujących nauki ekonomiczne, administracyjne, humanistyczne i techniczne. Uczelnia powstała z myślą o rozwoju intelektualnym młodych ludzi, tak by byli gotowi stawić czoła wyzwaniom na ścieżce kariery zawodowej.

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego

Wydział Ekonomiczny

Wydział Humanistyczny

Wydział Techniczny

2. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu – Oddział w Gorzowie Wielk. - kierunki studiów

 

Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim jest oddziałem Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. AWF jest najstarszym ośrodkiem kształcenia wyższego w Gorzowie, który charakteryzuje się prężnie rozwijającym się środowiskiem akademickim oraz wysoko wykwalifikowaną kadrą pracowniczą. Wśród studentów i absolwentów są wybitni sportowcy oraz medaliści olimpijscy, a także znani trenerzy i nauczyciele akademiccy. Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej kształtuje na trzech kierunkach studiów: fizjoterapia, turystyka i rekreacja oraz wychowanie fizyczne. Uczelnia posiada bogate zaplecze dydaktyczno-sportowe, w którym do dyspozycji są dwie wielofunkcyjne hale sportowe, stadion lekkoatletyczny, pływalnia oraz lodowisko.

Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej 

3. Uniwersytet Szczeciński – Oddział w Gorzowie Wielkopolskim - kierunki studiów

 

Zamiejscowy Wydział Społeczno-Ekonomiczny w Gorzowie Wielkopolskim jest oddziałem Uniwersytetu Szczecińskiego, a tym samym wywodzi się z najstarszej polskiej uczelni ekonomicznej na Pomorzu Zachodnim. Uczelnia wyższa kształci studentów z zakresu administracji, ekonomii oraz finansów i rachunkowości, przekazując niezbędną wiedzę z nauk o prawie gospodarczym, prognozowaniu procesów ekonomicznych czy gospodarowaniu kapitału ludzkiego. Wydział Społeczno-Ekonomiczny nawiązał współpracę z Biurem Doradców Podatkowych, przeprowadza szkolenia w Urzędzie Skarbowym, uczestniczy w konferencjach naukowych, a także utworzył liczne koła naukowe. Student oddziału ekonomicznego zapozna się finansami unii europejskiej, podstawami bankowości, mikroekonomią oraz etyką gospodarczą.  

Wydział Społeczno - Ekonomiczny

Komentarze (0)