Kierunki studiów Rzeszów

Kierunki studiów Rzeszów

Rzeszów kierunki studiów

Kierunki studiów w Rzeszowie - Kierunki Rzeszów

W Rzeszowie działają dwie publiczne szkoły wyższe – Uniwersytet Rzeszowski oraz Politechnika Rzeszowska. Kandydaci wybierający się na studia do stolicy Podkarpacia mogą wybierać spośród 72 różnorodnych kierunków oferowanych przez te uczelnie. Wśród najpopularniejszych z nich znajdują się zarówno politechniczne – bezpieczeństwo wewnętrzne, finanse i rachunkowość, logistyka, ochrona środowiska, transport i budownictwo – jak i uniwersyteckie – ekonomia, filologia angielska a także fizjoterapia.

Na szczególną uwagę zasługuje lotnictwo i kosmonautyka prowadzona przez Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa PR. W trakcie studiów następuje podział studentów na kierunki konstrukcyjne oraz na pilotaż. Absolwenci, którzy wybrali pilotaż, otrzymują tytuł magistra inżyniera specjalności lotnictwo oraz licencję pilota zawodowego II klasy.
Uniwersytet Rzeszowski kształci swoich studentów na jedenastu wydziałach – wśród nich Wydział Biologiczno-Rolniczy, Filologiczny, Medyczny oraz Wydział Sztuki. Wybierając więc UR, możesz stać się zarówno ratownikiem medycznym, jak i grafikiem lub prawnikiem.

1. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - kierunki studiów

 

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza jest najstarszą uczelnią wyższą  na Podkarpaciu o bogatej tradycji nauczania.  I niezwykłej determinacji do samorozwoju.  W ostatnich latach możliwa stała się rozbudowa Laboratorium Badań Materiałów, a także zakup nowych samolotów oraz budowa Regionalnego Centrum Dydaktyczno – Konferencyjnego.  Politechnika Rzeszowska  obejmuje  25  kierunków  studiów , w tym niepowtarzalna okazja kształcenia  się na stanowisku  pilota  lotnictwa cywilnego. Na wszystkich sześciu wydziałach  prowadzone są liczne konferencje, staże zagraniczne i koła naukowe, w ramach których studenci mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy oraz nabycia dodatkowych umiejętności praktycznych. Uczelnia posiada świetnie wykwalifikowaną kadrę pracowniczą  oraz nowoczesne zaplecze naukowo-badawcze wraz z bazą laboratoryjną. 

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

2. Uniwersytet Rzeszowski - kierunki studiów

 

Uniwersytet Rzeszowski jest szkołą wyższą, a zarazem największą uczelnią akademicką w południowo-wschodniej Polsce. Oferta edukacyjna obejmuje 46 kierunków studiów, w ramach jedenastu wydziałów. Studenci  mają możliwość zdobyć  niezbędną widzę w ramach nauk humanistycznych, społecznych, rolniczych, pedagogicznych czy socjologicznych, a  nawet prowadzone są nauki medyczne oraz artystyczne. Uniwersytet Rzeszowski przystosowuje kierunki studiów i specjalizacje do aktualnych potrzeb rynku lokalnego, umożliwiając studentom pierwszy, a zarazem  najważniejszy krok do satysfakcjonującej kariery zawodowej. Uczelnia rzeszowska posiada liczne i nowoczesne centra badawcze, przeznaczone do transferu technologii i badań podstawowych, przetwarzania biomasy i odpadów na energię  czy  do marketingu produktów spożywczych. 

Wydział Biologiczno-Rolniczy

Komentarze (0)