Kierunki studiów Radom

Kierunki studiów Radom

kierunki studiów Radom

Kierunki studiów w Radomiu - Kierunki Radom

Osoby wybierające się na studia do Radomia mogą wybierać spośród 34 kierunków prowadzonych przez jedyną radomską uczelnię publiczną – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego. Uniwersytet powstał w 2012 roku z Przekształcenia Politechniki Radomskiej. Obecnie kształci zarówno umysły ścisłe, jak i humanistów. Osiem zróżnicowanych wydziałów oferuje swoim kandydatom studia w zakresie nauk technicznych, medycznych, społecznych, ścisłych, humanistycznych oraz artystycznych. Najpopularniejsze kierunki radomskiego uniwersytetu to administracja, ekonomia, towaroznawstwo, chemia i kosmetologia.

1. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny - kierunki studiów

 

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu  jest jedyną uczelnią wyższą w rejonie, która kształci specjalistów nauk technicznych i humanistycznych.  W ofercie edukacyjnej  studenci znajdą 34 przeszłościowe kierunki studiów , w ramach ośmiu wydziałów, na których obecnie kształci się niemal 8 tysięcy studentów. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny posiada bogate zaplecze dydaktyczne składające się z kilkudziesięciu pracowni, ponad stu laboratoriów oraz  jednej z najnowocześniejszych bibliotek naukowych w Polsce. Radomska uczelnia nawiązała szeroką współpracę  z uczelniami zagranicznymi, a także prowadzi ponad 200 badań  naukowych, z czego kilkadziesiąt to projekty badań  własnych. 

 

Komentarze (0)