Psychologia - Łódź

Jeśli Twój aplikacyjny numer jeden to psychologia prowadzona przez Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, będziesz musiał zmierzyć się z niemałym wyzwaniem. Kierunek ten cieszy się bowiem dużym zainteresowaniem już od samego początku jego istnienia, a więc od przeszło czterdziestu lat. Co roku liczba zgłoszeń kilkukrotnie przewyższa liczbę studentów, jaką uczelnia jest w stanie przyjąć – w 2014 roku na 150 przygotowanych miejsc zgłosiło się aż 1045 kandydatów. Ci z nich, którzy pozytywnie przeszli rekrutację, 1 października rozpoczęli zajęcia w odnowionym budynku WNoW przy ulicy Pomorskiej 46/48. Być może w tym roku to właśnie Tobie uda się być jednym ze szczęśliwców?

Psychologia w Łodzi wedle obowiązującej ustawy o szkolnictwie wyższym prowadzona jest w trybie pięcioletnim jednolitym i kończy się uzyskaniem tytułu magistra. Są to studia, które dają studentom możliwość poznania wielu aspektów psychologii, badań psychologicznych i działań, które pomagają człowiekowi lepiej funkcjonować w warunkach codziennego życia. Przez pierwsze trzy lata studenci poznają podstawy naukowej wiedzy psychologicznej, metodologię badań oraz pewne elementy statystyki. Po trzecim roku mają możliwość rozszerzenia i doskonalenia swoich zainteresowań w ramach jednej z trzech specjalności -psychologii wspierania rozwoju i efektywnego funkcjonowania człowieka, psychologii doradztwa zawodowego i organizacji lub psychologii zdrowia i klinicznej.

Wybierając psychologię na UŁ zgłębisz wiedzę teoretyczną obejmującą zagadnienia z zakresu osobowości, różnic indywidualnych, procesów poznawczych i emocjonalno-motywacyjnych, rozwoju i funkcjonowania społecznego człowieka oraz z zakresu zastosowań psychologii w obszarach: wychowania i rodziny, zdrowia i jego zaburzeń, doradztwa zawodowego, marketingu i reklamy, organizacji i zarządzania, a także resocjalizacji. Po studiach na kierunku psychologia będziesz mógł zatem podjąć pracę nie tylko w gabinecie psychologicznym, lecz również jako specjalista ds. reklamy, marketingu i HR, doradca zawodowy, specjalista ds. rekrutacji i selekcji czy specjalista ds. promocji zdrowia.

Przeliczniki dla wyników z przedmiotów:

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

Poziom dwujęzyczny

1

do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu

Przedmiot jest wymagany

język polski

1,5

4

4

2

do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu

Przedmiot jest wymagany

język obcy (nowożytny)

1

3

3,75

3

do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów

Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność

matematyka, biologia, historia, WOS, filozofia, geografia

0,5

1

1

 

prawo uw


KARIERA


KIERUNKI STUDIÓW


STUDIA

studia biologicznestudia biologiczne

UCZELNIE