Medycyna - Łódź

Studia medyczne to marzenie wielu maturzystów rozpoczynających studia w Łodzi. Niestety na zdecydowaną większość kandydatów, którzy wybierają kierunek lekarski, czeka rozczarowanie. Jest to bowiem najbardziej oblegany kierunek w Łodzi – w rekrutacji na rok akademicki 2014/2015 Wydział Lekarski Łódzkiego UMEDU odnotował prawie 6 tysięcy zgłoszeń, co dawało ponad 18 kandydatów na jedno z 320 miejsc! Jeszcze więcej osób – niespełna 25 – walczyło o jedno miejsce na tym samym kierunku na Wydziale Wojskowo-Lekarskim (jedynym w Polsce kształcącym oficerów lekarzy dla wojskowej służby zdrowia). Z prawie 3 tysięcy zgłoszeń, uczelnia przyjęła tylko 120 nowych studentów.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi to największa uczelnia medyczna w Polsce, dysponująca świetnym zapleczem dydaktycznym i wykwalifikowaną kadrą naukową. Uniwersytet może pochwalić się sfinansowanym ze środków unijnych, imponującym Centrum Dydaktycznym przy ul. Pomorskiej 251 – jest to jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w kraju. Nowe Centrum posiada symulacyjne systemy komputerowe oraz nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne, najnowszą aparaturę dydaktyczną i laboratoryjną, kilkanaście sal wykładowych i ćwiczeniowo-seminaryjnych oraz największą w Łodzi aulę, mieszczącą 1000 osób. UMED dysponuje ponadto bazą kliniczną w postaci czterech potężnych szpitali uniwersyteckich, w których studenci uczą się i odbywają praktyki, a po ukończeniu trwających 12 semestrów studiów, często stają się ich pracownikami.

W zeszłym roku łódzka uczelnia zmieniła na korzyść maturzystów zasady rekrutacji – kandydaci na kierunki medyczne mogą w procesie rekrutacji wskazać dwa z czterech przedmiotów do wyboru spośród chemii, fizyki, biologii i matematyki. Ta zmiana spowodowała jeszcze większe zainteresowanie maturzystów studiowaniem na łódzkim UMedzie. Jednak to, że na medycynę trudno się dostać, wcale nie oznacza, że jest to niewykonalne! Jeśli swoją przyszłość wiążesz z przywracaniem zdrowia i nadziei innym ludziom – nie poddawaj się i aplikuj na studia medyczne w Łodzi!

Zasady rekrutacji:

Kierunek: Lekarski, Wydział: Lekarski

Studia stacjonarne jednolite magisterskie

Czas trwania:

6 lat

Orientacyjny limit miejsc:

320

Próg punktowy kwalifikujący do przyjęcia w roku akademickim 2014/2015:

338pkt

Postępowanie kwalifikacyjne

 

„nowa matura”(uzyskana od roku 2005)

 

Dwa z czterech przedmiotów do wyboru:

Biologia poziom rozszerzony – 200 pkt*

Chemia poziom rozszerzony – 200 pkt*

Matematyka poziom rozszerzony- 200 pkt*

Fizyka poziom rozszerzony 200 pkt*

*Kandydat musi legitymować się poziomem rozszerzonym z danego przedmiotu, wówczas maksymalna liczba punktów wynosi 200

 

prawo uw


KARIERA


KIERUNKI STUDIÓW


STUDIA

studia biologicznestudia biologiczne

UCZELNIE