Prawo Kraków

Prawo Kraków

Prawo - Kraków

Aż 500 miejsc czeka na Uniwersytecie Jagiellońskim na tych kandydatów, którzy chcą rozpocząć studia prawnicze. Tak duża ilość studentów, jaką uczelnia planuje przyjąć na pierwszy rok sprawia, że choć chętnych na prawo w Krakowie jest co roku około 2 tysięcy, to liczba kandydatów przypadających na jedno miejsce nie jest wcale tak odstraszająca, jak chociażby na medycynie. Dlatego jeśli Twoim wymarzonym kierunkiem studiów jest prawo w Krakowie – nie wahaj się i aplikuj!

Wydział Prawa i Administracji krakowskiego UJ daje swoim studentom częściową swobodę w wyborze ścieżki kształcenia. Jako student prawa, oprócz pewnej ilości przedmiotów obowiązkowych (np. prawo karne, prawo konstytucyjne, postępowanie cywilne), sam zdecydujesz, w jakich zajęciach chcesz uczestniczyć. Taka forma nauczania jest najbardziej efektywna, ponieważ pozyskiwana przez Ciebie wiedza ma szansę pokryć się z Twoimi zainteresowaniami. W trakcie studiów będziesz miał możliwość poznania nie tylko prawa polskiego, lecz także niektórych praw obcych w ramach szkół prawa amerykańskiego, francuskiego, niemieckiego i austriackiego. Ponadto program studiów zobowiązuje studentów do odbycia dwumiesięcznych praktyk zawodowych w sądach i prokuraturze, kancelariach adwokackich, radcowskich, notarialnych, komorniczych lub w organach administracji publicznej.

Studia prawnicze to trwające 5 lat jednolite studia magisterskie. Jako absolwent prawa z szeroką wiedzą z zakresu różnych dyscyplin prawniczych i umiejętnością zarówno interpretowania, jak i stosowania przepisów prawnych, będziesz przygotowany do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych. Jeśli jednak nie planujesz kontynuować nauki w formie aplikacji, możesz rozpocząć pracę w administracji publicznej, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, organizacjach pozarządowych, organizacjach międzynarodowych czy organach Unii Europejskiej.

Zasady rekrutacji:

Prawo UJ

nazwa przedmiotu kwalifikacyjnego

waga wyniku przedmiotowego

Grupa 1

Wiedza o społeczeństwie

35

Grupa 2

uwzględniany 1 wynik przedmiotowy

Historia, matematyka

30

 Grupa 3

uwzględniany 1 wynik przedmiotowy

Język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski, język łaciński i kultura antyczna

30

Wynik postępowania kwalifikacyjnego jest sumą wyników przedmiotowych kandydata pomnożonych przez odpowiadające danym przedmiotom wagi, wybranych w sposób najkorzystniejszy dla kandydata, podzieloną przez 100 (sumę tylu największych wag z każdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy branych jest pod uwagę). Tak określony wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą z zakresu od 0 do 100, obliczaną i podawaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wyniki z przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym dzielone są przez 2, natomiast z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym uwzględniane są wprost.

Komentarze (0)