Psychologia - Gdańsk

Psychologia - Gdańsk

Psychologia - Gdańsk

Psychologia na Uniwersytecie Gdańskim od wielu lat cieszy się niesłabnącą popularnością. W rekrutacji na rok akademicki 2014/15 o przyjęcie na pierwszy rok studiów starało się dziesięć razy więcej kandydatów, niż uczelnia była w stanie przyjąć. Psychologia postrzegana jest jako kierunek prestiżowy nie tylko ze względu na to, że dostają się na niego najlepsi uczniowie, lecz przede wszystkim dlatego, że zawód psychologa jest zawodem zaufania publicznego. Aplikując na te studia, Twoją motywacją jest z pewnością chęć niesienia pomocy innym. Tak duża odpowiedzialność spoczywająca na psychologach sprawia, że psychologia jest jednym z niewielu kierunków w Polsce, które prowadzone są w trybie jednolitym magisterskim. Oznacza to, że trwają nieprzerwanie przez pięć lat i nie będziesz pisał pracy licencjackiej po trzecim roku studiów.

Wybierając psychologię na Wydziale Nauk Społecznych UG, od szóstego semestru będziesz mógł kształcić się w ramach jednej z sześciu ścieżek specjalizacyjnych proponowanych przez Instytut Psychologii: psychologia kliniczna, psychologia dzieci i młodzieży, psychologia organizacji, zarządzania i marketingu, patologie społeczne i psychologia sądowo - penitencjarna, psychologia rodziny oraz psychologia międzykulturowa i rodzaju. Wybór specjalizacji pozwoli Ci pogłębić wiedzę właśnie z tego obszaru psychologii, który Cię najbardziej interesuje. Uczelnia współpracuje z szerokim gronem praktyków - klinicystami, terapeutami, biznesmenami, pracodawcami, ośrodkami wczesnej interwencji i szpitalami, dzięki czemu zdobędziesz wiedzę i umiejętności praktyczne. Będziesz miał również okazję podjąć współpracę z firmami, organizacjami i stowarzyszeniami oraz realizować praktyki edukacyjno - zawodowe.

Na wyposażeniu Instytutu Psychologii znajdują się m.in. sala terapeutyczna z lustrem weneckim, sale badań aparaturowych oraz laboratorium wyposażone w nowoczesne metody diagnozy psychologicznej. Jako absolwent studiów psychologicznych będziesz przygotowany do pracy w charakterze psychologa w placówkach służby zdrowia, w instytucjach oświatowych, resocjalizacyjnych, w sądownictwie oraz w innych organizacjach i przedsiębiorstwach, a także w prywatnych gabinetach psychologicznych.

Zasady rekrutacji:

Przedmiot

Mnożnik przedmiotu

Język polski

0,3

Język obcy

0,3

dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, matematyka

0,2

Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.

Komentarze (0)