Geodezja i kartografia - Gdańsk

Geodezja i kartografia - Gdańsk

Geodezja i kartografia - Gdańsk

Geodezja i kartografia to jeden z najpopularniejszych kierunków studiów Politechniki Gdańskiej,  na który co roku liczba kandydatów starających się o przyjęcie na pierwszy rok kilkukrotnie przewyższa ilość miejsc przygotowanych przez uczelnię. Tak duże zainteresowanie przyszłych studentów sprawia, że naukę w Katedrze i Zakładzie Geodezji rozpoczynają tylko ci maturzyści z najlepszymi wynikami z matematyki, fizyki bądź Informatyki. Jeśli więc marzysz o pracy geodety, już dzisiaj zacznij przygotowania do matury. Pamiętaj, że oprócz Ciebie, jeszcze kilkuset innych kandydatów, będzie starało się o jedno z siedemdziesięciu miejsc Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej!

W trakcie studiów na kierunku geodezja i kartografia, trwających siedem semestrów, zdobędziesz podstawową wiedzę z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych i nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z obszaru geodezji i kartografii. Dzięki nabytym umiejętnościom będziesz potrafił kierować zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, założyć i zarządzać małymi firmami oraz korzystać z prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu i prowadzenia działalności gospodarczej. Studia te przygotują Cię do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji, kartografii oraz systemów informacji o terenie, a także do posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych.

Dodatkowo program studiów tworzony jest z uwagą na istotne dla rozwoju gospodarki krajowej kierunki działań: budowę dróg i infrastruktury drogowej, modernizację linii kolejowych w tym budowę szybkich kolei, rozbudowę lotnisk i portów, konstrukcji wodnych w tym morskich, a także realizację budownictwa przemysłowego związanego z energetyką (w tym źródłami ekologicznymi i energią atomową), przesyłem paliw oraz rewitalizacją i rozbudową obszarów miejskich.

Zasady rekrutacji:

Do konkursu bierze się sumę punktów kandydata z następujących przedmiotów:

- przedmiotu głównego (do wyboru jeden spośród: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, Informatyka),

- języka polskiego,

- języka obcego nowożytnego.

Wzór, według  którego obliczane są punkty kandydata:

W = P + 0,1JP + a ∙ JO

W – liczba punktów kandydata w konkursie,

P – największa liczba punktów uzyskana na egzaminie maturalnym z przedmiotu głównego, po uwzględnieniu poziomu, na którym zdawany był egzamin,

P = 0,6*Mp lub P = 1,0*Mr, do konkursu bierze się punkty z poziomu, dla którego obliczany wynik jest największy,

JP – liczba punktów uzyskana na egzaminie maturalnym z języka polskiego (wynik z części pisemnej egzaminu), po uwzględnieniu poziomu, na którym zdawany był egzamin,

JP = 0,6*Mp lub JP = 1,0*Mr, do konkursu bierze się punkty z poziomu, dla którego obliczany wynik jest największy,

JO – największa liczba punktów uzyskana na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego (wynik z części pisemnej egzaminu), po uwzględnieniu poziomu, na którym zdawany był egzamin,

JO = 0,6*Mp lub JO = 1,0*Mr lub JO = 1,0*Md, do konkursu bierze się punkty z poziomu, dla którego obliczany wynik jest największy,

a = 0,15 – w przypadku gdy kandydat zdawał maturę na poziomie dwujęzycznym z języka obcego nowożytnego; a = 0,1 – dla pozostałych,

Mp – liczba punktów uzyskana na poziomie podstawowym,

Mr – liczba punktów uzyskana na poziomie rozszerzonym,

Md – liczba punktów uzyskana na poziomie dwujęzycznym.

 

Komentarze (0)