Ekonomia - Rzeszów

Ekonomia - Rzeszów

Ekonomia - Rzeszów

Ekonomia to kierunek, który rokrocznie cieszy się niesłabnącą popularnością wśród aplikujących na pierwszy rok studiów. To właśnie ekonomia była najczęściej wybieranym kierunkiem studiów przez kandydatów na Uniwersytet Rzeszowski w rekrutacji w roku ubiegłym. Choć chęć rozpoczęcia nauki na Wydziale Ekonomii deklaruje wielu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (666 kandydatów), to ze względu na dużą ilość miejsc, jakie przygotowała uczelnia (maksymalnie 323), dostanie się na ten kierunek wcale nie jest trudne.

Studia pierwszego stopnia trwają sześć semestrów, które kończą się zdobyciem tytułu licencjata (chętni mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich). W połowie studiów, po trzecim semestrze, następuje wybór jednej spośród pięciu specjalizacji: ekonomia przedsiębiorstwa, europejska integracja gospodarcza, gospodarka regionalna i lokalna, ekonomia usług biznesowych lub gospodarka finansowa i rachunkowość. W zależności od wybranej specjalizacji, będziesz mógł podjąć pracę jako analityk, konsultant lub na stanowiskach szczebla operacyjnego, w instytucjach realizujących politykę społeczno-gospodarczą czy w jednostkach administracji rządowej lub samorządowej.

Absolwenci ekonomii są przygotowani do prowadzenia analiz ekonomicznych, posługując się metodami i narzędziami analitycznymi, swobodnie poruszają się w otoczeniu podmiotów i instytucji ekonomicznych oraz społecznych, a także wykazują umiejętności zarządcze. Nauka języków obcych na poziomie B2 pozwala uzyskać kwalifikacje niezbędne w pracy zawodowej ekonomisty, w tym do nawiązywania kontaktów z otoczeniem międzynarodowym.

Zasady rekrutacji:

Przedmiot

Współczynnik dla poziomu podstawowego

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

Język obcy

1,0

2,0

Matematyka

1,6

2,0

Do wyboru – geografia, historia, WOS

1,0

1,4

 

Komentarze (0)