praktyki studenckie w bydgoszczy

Praktyki podczas studiów w Bydgoszczy

Bydgoscy urzędnicy wspierają inicjatywy i pracę studentów w ramach programów konkursowych nagradzających badania i projekty naukowe opisane w pracach dyplomowych studentów. Jeśli tylko Wasza praca zakrawa o temat Bydgoszczy, to polecamy zgłosić ją do konkursu na najlepszą pracę magisterską związaną tematycznie z miastem. Z pewnością taka adnotacja w CV o nagrodzie ułatwi Wam zdobycie miejsca pracy. Co do samych praktyk, to kwestia ich zdobycia i odbycia leży w gestii studentów. Uczelnie oczywiście wspierają swoich podopiecznych, jednak, aby do tego wsparcia doszło to student musi sam wykazać się inicjatywą, by dostać skierowanie na staż czy praktyki. Miasto na dzień dzisiejszy nie prowadzi programów mających ułatwić młodym ludziom zdobycie doświadczenia zawodowego.

zasady rekrutacji na studia 2017

 

 


KARIERA


KIERUNKI STUDIÓW


STUDIA

studia biologicznestudia biologiczne

UCZELNIE