Studia medyczne Radom

Studia medyczne Radom

studia medyczne radom


<  Studia Radom 

 

<  Kierunki studiów Radom

 

 

<  Uczelnie Radom

Studia medyczne Radom

Charakterystyka studiów medycznych w Radomiu

Studia medyczne w Radomiu i znalezienie zatrudnienia w zawodzie lekarza to marzenie wielu osób. Marzenie trudne do osiągnięcia, ale nie niemożliwe. Tutaj przybliżymy wam nie tylko proces rekrutacji i pokażemy miejsca, gdzie da się studiować medycynę w Radomiu, ale też podpowiemy, w jakich zawodach moglibyście się najlepiej odnaleźć. Ci, którzy decydują się na medycynę muszą pamiętać, że to żmudny i wymagający kierunek. Jest to spowodowane faktem, iż w pracy lekarza, jak w żadnej innej branży, należy brać odpowiedzialność za swoje decyzje, które mogą skutkować uratowaniem człowiekowi życia, ale również jego śmiercią. Skończone studia medyczne w Radomiu pozwalają na pracę, z którą wiąże się zawsze wielka odpowiedzialność. Jednak ci, którym uda się z sukcesem dostać na medycynę i przetrwać kilkuletnie, trudne studia, mają szansę na wybitną karierę naukową i zawodową, prestiż i szacunek społeczny oraz - często - niemałe zarobki.

Uczelnie i kierunki

W Radomiu znajduje się kilka niewielkich uczelni kształcących na kierunku studiów medycznych. Większość z nich przyucza do konkretnego zawodu.

Jedną z nich jest Radomska Szkoła Wyższa, która oferuje możliwość nauki na Wydziale Nauk o Zdrowiu, gdzie otwarte są kierunki:  Fizjoterapia, Pielęgniarstwo oraz Zdrowie publiczne. Na Wydziale Nauk o Zdrowiu można ponadto kształcić się w zakresie: Inspekcji sanitarnej, Kosmetologii i odnowy biologicznej, Kosmetologii stosowanej, Bezpieczeństwa i ratownictwa medycznego, Medycyny ratunkowej, Dietetyki żywienia i żywności, Organizacji i zarządzania placówką zdrowotną, Opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, Psychologii zdrowia publicznego, Pedagogiki opiekuńczej, Pedagogiki zdrowia, Pracy socjalnej, Menagementu służbą zdrowia oraz zdrowia publicznego i edukacji zdrowotnej.

Kolejną uczelnią jest Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej można studiować na kierunkach: Fizjoterapia oraz Pielęgniarstwo. Dodatkowo, na Wydziale Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa otwarty jest kierunek Kosmetologii.

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna Radom-Warszawa organizuje zajęcia na studiach medycznych I stopnia na Wydziale Zdrowia Publicznego. Zajęcia na wydziale mają wykształcić specjalistów „w zakresie zdrowia publicznego, którzy posiadają kompetencje niezbędne do podejmowania różnorodnych funkcji w zakresie szeroko rozumianej ochrony zdrowia publicznego”. W ramach tego kierunku organizowane są zajęcia z Bezpieczeństwa ekologicznego, Zarządzania w ochronie zdrowia, Gastronomii i dietetyki, Odnowy biologicznej, Body Fitnessu i kosmetologii, Opieki nad osobami starszymi oraz Ziołoznawstwa. Studia II stopnia ze Zdrowia Publicznego pozwalają na naukę tematyce Dietetyki i zdrowia, Medycyny ratunkowej i zarządzania kryzysowego, Organizacji i zarządzania w służbie zdrowia, Terapii uzależnień, Przedstawicielstwa medycznego, Inspekcji sanitarnej i epidemiologicznej oraz Elektroradiologii.

Rekrutacja na studia medyczne

Studia medyczne w Radomiu nie należą do najprostszych, ale też z tego względu uznawane są za bardzo prestiżowe, a przez to i oblegane. Dlatego o jedno miejsce na uczelni może walczyć od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu osób. Nieco inaczej przedstawia się kwestia studiów zaocznych, wieczorowych i prywatnych, choć i tam może zdarzyć się sytuacja, że na jeden rok zostanie przyjęta maksymalna liczba osób i trzeba będzie poczekać na kolejną pulę zgłoszeń kilka miesięcy. W przypadku uczelni państwowych rekrutacja na wszystkie studia medyczne jest podobna do tej, jaka odbywa się na innych kierunkach. Najważniejsza jest punktacja, jaką zdobędzie się na maturze, a że medycyna jest jedną z najbardziej obleganych na całym rynku uczelnianym, oczekiwane jest, by przyjęty na studia medyczne w Radomiu student zdobył koło dziewięćdziesięciu procent punktów z wybranych przedmiotów. W zależności od wybranego wydziału i specjalizacji, rekrutujący będą zwracać uwagę na punktację z takich przedmiotów jak biologia, chemia, fizyka oraz matematyka.

Praca po studiach medycznych

Po skończonych studiach medycznych w Radomiu oczekiwane jest, by zdać egzamin LEP, który otwiera drogę do dalszych specjalizacji, tak tych pierwszego jak i drugiego stopnia. Ci, którzy nie zdecydują się na pozostanie na uczelni w charakterze teoretyka wykładowcy mogą pracować chociażby jako lekarze specjaliści (np. chirurdzy, radiolodzy, okuliści, pediatrzy), a także farmaceuci, przedstawiciele medyczni, kierownicy aptek, opiekunowie medyczni, dietetycy, kosmetolodzy, inżynierowie biotechnologii, fizycy medyczni, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni, protetycy słuchu, technicy sterylizacji, asystenci stomatologiczni, technicy usług kosmetycznych, rejestratorzy medyczni albo pielęgniarze.