W Warszawie zarobisz najwięcej

W Warszawie zarobisz najwięcej

Praca po studiach w Warszawie

Praca po studiach w Warszawie. Tu zarobisz najwięcej

Podobno dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach, ale z czegoś żyć trzeba, dlatego pewnie zastanawiasz się, jak wygląda sytuacja w Warszawie pod względem zarobków. I nic dziwnego, raport preferencji licealistów przygotowany przez Uniwersytet Jagielloński wskazuje, że wynagrodzenie to jedno z kryteriów, które brane jest pod uwagę przez przyszłych studentów.

O czynnikach, jakie powinieneś rozważyć przy planowaniu swojej zawodowej przyszłości, pisaliśmy już sporo. Do tej pory jednak nie poruszyliśmy drażliwej dla wielu kwestii pieniędzy. Pracownicy nie lubią o niej rozmawiać i dzielić się z innymi informacjami o swoich zarobkach. Skąd w takim razie czerpać wiedzę na ten temat?

 

Praca po studiach w Warszawie - ile się zarabia w stolicy

Sięgnijmy do twardych danych. Urzędy statystyczne oraz specjalistyczne firmy każdego roku przygotowują raporty, w których wskazują przeciętne zarobki w skali kraju, dla poszczególnych województw a nawet miast. Warszawa plasuje się w tym zestawieniu na samej górze stawki. Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń mazowieckie zajmowało pozycję pierwszą na szesnaście województw z przeciętnym wynagrodzeniem na poziomie 5500 złotych brutto, które było o około 1000 złotych wyższe niż średnia krajowa. Jeszcze większą kwotę można zaś przypisać samej Warszawie, gdzie przeciętna pensja to 6000 złotych. Co dziesiąty zatrudniony w Warszawie miał wynagrodzenie poniżej 2775 złotych, natomiast 10% najlepiej zarabiających otrzymywało aż ponad 15 500 złotych.

Spójrzmy jeszcze w takim razie, jak wyglądają pensje w okolicach Warszawy. I tak np. w Wyszkowie, Sochaczewie i Nowym Dworze Mazowieckim, czyli miejscowościach położonych stosunkowo najdalej od stolicy województwa, zarabia się najmniej, średnio około 3400-3500 złotych, nieco lepiej sytuacja kształtuje się w Wołominie, Mińsku Mazowieckim czy Otwocku – tu pracownicy mogą liczyć na 4000 złotych miesięcznie. Zdecydowanie najwięcej zarabiają zaś mieszkańcy Grodziska Mazowieckiego, Piaseczna i Ożarowa Mazowieckiego – odpowiednio 4800 złotych, 4864 złote i wreszcie 5700 złotych.

 

Praca po studiach w Warszawie -w których branżach płacą najwięcej

Przyjrzymy się jeszcze najwyższym zarobkom z podziałem na poszczególne branże. Jak podaje Urząd Statystyczny w Warszawie, na najwyższe pensje, oscylujące w granicach 7500-8000 złotych, mogą liczyć osoby pracujące w sektorze informacji i komunikacji (w szczególności przedstawiciele branży IT czy telekomunikacji) oraz działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (np. prawniczej, rachunkowo-księgowej czy inżynieryjnej). Wysokie wynagrodzenie, w granicach 6000 złotych, otrzymują także specjaliści z zakresu wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną czy gorącą wodę. Z kolei najniższe pensje, według statystyk, mają pracownicy usług dla ludności (w tym np. gastronomii) – średnio 3428 złotych oraz zajmujący się administrowaniem i działalnością wspierającą, czyli – jak wskazuje Polska Klasyfikacja Działalności – wynajmem, dzierżawą lub np. sprzątaniem – około 3265 złotych. Oczywiście wszystkie te dane to wyniki wypośrodkowane i w przypadku każdych z nich można wskazać odchylenia w górę lub w dół.

 

Praca po studiach w Warszawie - jakie wykształcenie cenią najlepiej

Badania pokazują również, że dobre wykształcenie popłaca. Okazuje się bowiem, że najwyższe zarobki notowane są wśród osób z wykształceniem wyższym inżynierskim i wyższym magisterskim. Mogą one liczyć na mniej więcej 8000 złotych brutto miesięcznie. Dla porównania, o ponad połowę niższe wynagrodzenie otrzymują absolwenci szkół podstawowych i gimnazjalnych a także osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym.

Większe zarobki przynosi również praca w dużych firmach, zatrudniających ponad 1000 osób (6500 złotych). Mikroprzedsiębiorstwa zaś, w których pracuje maksymalnie 9 osób, mogą sobie pozwolić na wypłacanie pensji średnio na poziomie 4210 złotych. Cały czas również obserwuje się dysproporcje w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn. Ci drudzy, w skali całego kraju, zarabiają nawet około 4600 złotych, podczas gdy panie mogą liczyć na kwoty na poziomie tysiąca złotych mniej.

Nietrudno się domyślić, że najwyższe pensje otrzymują osoby zajmujące kierownicze stanowiska, ale o jakich dokładnie kwotach możemy tutaj mówić? Przeciętne wynagrodzenie dyrektora lub członka zarządu w Warszawie to około 17 000 złotych, kierownik zarabia już 8000 złotych mniej, specjalista może liczyć na 5600 złotych, zaś pracownik szeregowy tylko na 3200 złotych. Opłaca się więc wspinać po szczebelkach kariery zawodowej i ciągle rozwijać swoje umiejętności, do czego gorąco cię zachęcamy.

 

Praca po studiach w Warszawie - czy staż pracy ma znaczenie

A w jaki sposób staż pracy wpływa na poziom wynagrodzenia? Dane z Warszawy jednoznacznie wskazują, że jest to bardzo istotny współczynnik. Zaczynając swoją drogę zawodową, będziesz mógł liczyć na mniej więcej 3400 złotych. Mając na koncie już 4-5 lat pracy, dostaniesz niespełna 2000 złotych więcej i z każdym rokiem twoja pensja będzie rosnąć. Przy 6-8 latach stażu otrzymasz 6500 złotych, 10 – 7000 złotych, 11-15 – 8400 złotych. Co ciekawe jednak, powyżej tego przedziału wynagrodzenie nieco maleje i utrzymuje się na poziomie 7600 złotych, przy czym aż 25% badanych z tej grupy zarabia znacznie więcej – średnio aż 13 100 złotych i jest to najlepszy wynik spośród wszystkich uwzględnionych w zestawieniu. Duże doświadczenie jest bowiem szczególnie cenne na kierowniczych stanowiskach, a tam – jak zdążyłeś się już zorientować – pensje uchodzą za najwyższe.

W województwie mazowieckim notuje się także najniższy poziom bezrobocia rejestrowanego, czyli zgłoszonego w urzędach pracy. W końcu czerwca tego roku wynosiło ono 9%, przy 10,3% w skali kraju. Warszawa wygląda pod tym względem jeszcze lepiej, bez pracy pozostaje tutaj najmniej osób w całym regionie – około 3,9% i jest to o 0,7% mniej niż w roku ubiegłym. Tendencje malejące obserwuje się także w poziomie bezrobocia wśród absolwentów szkół wyższych – tutaj jest to spadek zdecydowanie większy, bo oscylujący w granicach 2,3%.

 

Praca po studiach w Warszawie - jakie wnioski

Jakie wnioski płyną z analizy tych danych? Przede wszystkim opłaca się stawiać na duże miasta, bo to w nich gromadzi się największe zaplecze kapitałowe, tym samym pensje są nieco wyższe aniżeli w mniejszych ośrodkach. Warszawa już od dłuższego czasu uchodzi za miasto najbardziej perspektywiczne i oferujące najlepsze zarobki, co widać również w wynikach badań. Nie wystarczy jednak wybrać dla siebie korzystną lokalizację. Zdecydowanie warto również zdobyć dobre wykształcenie, cały czas poszerzać horyzonty i spróbować sił w dużych przedsiębiorstwach. Wówczas zwiększysz swoje szanse na otrzymywanie wynagrodzenia na bardzo dobrym poziomie. Musisz również wykazać się cierpliwością. Nie oczekuj, że w trakcie trwania studiów lub tuż po ich zakończeniu dostaniesz wymarzoną propozycję pracy, na odpowiedzialnym, kierowniczym stanowisku i z wysokim wynagrodzeniem. Nic nie zrobi twojemu CV tak dobrze jak mozolnie zdobywane lata praktyki, które zapiszą na twoim koncie kolejne doświadczenia. Dzięki nim staniesz się bogatszy nie tylko w przenośni, ale i dosłownie.  

 

Paulina Czarnek

Komentarze (0)